Μέρισμα ΜΤΝ δικαιούχου μέλους χηρεύουσας οικογένειας (μεταβίβαση ποσοστού / διακοπή / επαναχορήγηση / διαχωρισμός / διαγραφή)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7d9cc3c0-a37c-4bff-a2ae-8f97371ccaa4 800498

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μεταβολή μερίσματος ΜΤΝ δικαιούχου μέλους χηρεύουσας οικογένειας (μεταβίβαση ποσοστού / διακοπή / επαναχορήγηση / διαχωρισμός / διαγραφή)

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μεταβολής μερίσματος ΜΤΝ δικαιούχου μέλους χηρεύουσας οικογένειας (μεταβίβαση ποσοστού / διακοπή / επαναχορήγηση / διαχωρισμός / διαγραφή)

Σημειώσεις

α/α 1 συνημμένο υπόδειγμα Αίτησης Μεταβολής Μερίσματος σε μέλη Χηρεύουσας Οικογένειας Απόστρατου Μερισματούχου ΜΤΝ (Μεταβίβαση Ποσοστού - Διακοπή - επαναχορήγηση -Διαχωρισμός - Διαγραφή Μερίσματος Μ.Τ.Ν.( email merismata@mtn.gr)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Όπως ρητά αναγράφεται στο Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν.2690/1999(ΦΕΚ Α 45 από 09-03-1999) , άρθρο 1.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβολή μερίσματος ΜΤΝ δικαιούχου μέλους χηρεύουσας οικογένειας.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων (εν ενεργεία στελέχη ΠΝ, ΛΣ, ΜΠΥ ΜΤΝ και μερισματούχοι (απόστρατοι ΠΝ, ΛΣ και συνταξιούχοι ΜΠΥ ΜΤΝ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,      • 1 Ασφαλιστικές Αφορά τίς οικογένειες των εν αποστρατεία στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν) ή Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) που δικαιούνται συντάξεως από τον Ε.Φ.Κ.Α.


       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης (θανάτου-γάμου-σύμφωνου συμβίωσης) η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης (θανάτου-γάμου-σύμφωνου συμβίωσης) η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου, Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1275

      • 2 Τροποποιητική πράξη του ΕΦΚΑ . Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Τροποποιητική πράξη του ΕΦΚΑ .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τροποποιητική πράξη του ΕΦΚΑ(Αποστέλλετε αντίγραφο από τον αρμόδιο φορέα συνταξιοδότησης στον συνταξιούχο, ταχυδρομικά

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 3 Φωτοτυπία του Τελευταίου/πρόσφατου Ενημερωτικού σημειώματος καταβολής Συντάξεως Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Φωτοτυπία του Τελευταίου/πρόσφατου Ενημερωτικού σημειώματος καταβολής Συντάξεως

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοτυπία του Τελευταίου/πρόσφατου Ενημερωτικού σημειώματος καταβολής Συντάξεως

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 4 Αντίγραφο ΙΒΑΝ Λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο ΙΒΑΝ Λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοτυπία Βιβλιαρίου ή ηλεκτρονικό αντίγραφο Λογαριασμού ΙΒΑΝ Τράπεζας του δικαιούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 6 Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.amka.gr/AMKAGR/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας (Φωτοτυπία Ταυτότητας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απογραφικό δελτίο αποστράτου Μερισματούχου ΜΤΝ υπο την μορφή υπεύθυνης δήλωσης https://www.mtn.gr/Docs/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%85%20%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%85%20%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CF%89%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%20%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 43 3943 2011 66 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100066

      • Προεδρικό Διάταγμα 29 21 1932 387 Α

       Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως νόμων "περί Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19320100387

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μετά των κατά περίπτωση συναφών δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος εγκυρότητας/πληρότητας δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Απόδοση Αριθμού Μητρώου Μερισματούχου Μ.Τ.Ν.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση για έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εισήγηση για έγκριση από Διοικητικό Συμβούλιο ΜΤΝ

       Όχι Όχι


      • 5 Εκκαθάριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συγκέντρωση Εισοδημάτων/Απόδοση Φόρου στα μερίσματα ΜΤΝ

       Σημειώσεις Συγκέντρωση στην ανεξάρτητη αρχή ΗΔΙΚΑ εισοδήματα μερισματούχου, τοποθέτηση του σε φορολογική κλίματα και επιβολή φόρου στα εισοδήματα.

       Όχι Όχι


      • 6 Πληρωμή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Πληρωμή μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ PORTAL

       Σημειώσεις Πληρωμή Μερισμάτων την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή Απόφασης Απονομής Μερισματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή Απόφασης Απονομής Μερίσματος για κάθε νόμιμη χρήση.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.