Μετάθεση μόνιμων μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ σε περιοχή μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6a2e98cb-31f3-41d7-8956-872361b39d94 472783

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 8 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά α) σε μόνιμα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για μετάθεση σε περιοχή μετάθεσης, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) καθώς και σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ και β) σε μόνιμα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για μετάθεση σε περιοχή μετάθεσης. Υλοποιείται κατόπιν έκδοσης σχετικής εγκυκλίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η νομοθεσία, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο-πρόσκληση που εκδίδεται κάθε χρόνο για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης στις ημερομηνίες 16-31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ (006.ΕΕΠ-ΕΒΠ)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΜΕ ΕΝΓ/ ΕΓΒ (006.ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΚΤ) εξετάζεται κατά προτεραιότητα

3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (007.ΕΕΠ-ΕΒΠ_Β01) εξετάζεται από τις υπηρεσίες οργανικής θέσης μόνο

Σημειώσεις

Αναλυτικά τα βήματα για την υποβολή αίτησης αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο-πρόσκληση στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλονται οι αιτήσεις. Στοιχεία για την αίτηση διασυνδέονται από το προσωπικό μητρώο του υποψήφιου, όπως διατηρείται στο πληροφοριακό σύστημα edatacenter.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση, Επανεξέταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ενστάσεις εξετάζονται εφόσον υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση των μεταθέσεων σύμφωνα την εγκύκλιο

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μετάθεση μόνιμων μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ σε περιοχή μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ύπαρξη οργανικού κενού στον κλάδο και στην περιοχή ή δομή της αίτησης μετάθεσης

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Προϋπόθεση (θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης) η υπηρέτηση της οργανικής θέσης για ένα (1) έτος. Δεν απαιτείται ένα έτος υπηρέτησης στην οργανική θέση για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης με εξαίρεση τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που διορίζονται με τις διατάξεις του ν.4589/2019 (13 Α΄) τα οποία υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Δικαίωμα απόσπασης σε ΚΕΔΑΣΥ έχουν τα μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) έτη σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΑΣΥ (άρθρο 15, παρ. 3 του Ν.4823/2021). Ως διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε. υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας των μελών ΕΕΠ στα σχολεία ειδικής αγωγής, στις δομές ειδικής αγωγής, στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Δικαίωμα μετάθεσης σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ έχουν μόνο τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Μόνο για μετάθεση σε σχολεία κωφών ή τυφλών μαθητών απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ).

       Όχι Όχι

      • 7 Οικογενειακές Μόνο για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης: παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σύνδρομο DOWN και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn.

       Όχι Όχι

      • 8 Οικογενειακές Μόνο για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης: α) πολύτεκνοι που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (υπό προϋποθέσεις ως το 25ο έτος της ηλικίας, βλ σχετική εγκύκλιο) β) γονείς ανάπηρου τέκνου με 67% και άνω αναπηρία

       Όχι Όχι

      • 9 Αναπηρίας Μόνο για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης: ίδιοι ή σύζυγοι να πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AΙDS, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο, νόσο του Crohn ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως.

       Όχι Όχι

      • 10 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ ή γνωμάτευση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κτλ Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ ή γνωμάτευση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κτλ

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χρειάζεται για την ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης (ασθένειες ή 75% και άνω αναπηρία) για μετάθεση κατά προτεραιότητα (άρθρο 8 του Π.Δ. 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005, βλ. σχετική εγκύκλιο)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 1458

      • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Χρειάζεται για: 1. την πολυτεκνία ή για την αναπηρία/ασθένεια τέκνου ή συζύγου (ειδικές κατηγορίες) ή 2. για τον/τη σύζυγο δικαστικού (κατά προτεραιότητα μετάθεση) 3. για μοριοδότηση οικογενειακών λόγων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας, Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 3 Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας τέκνου Βεβαίωση

       Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας τέκνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χρειάζεται ως συμπληρωματικό του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για τα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 4 Βεβαίωση φοίτησης (τέκνου) από εκπαιδευτικό ίδρυμα Βεβαίωση

       Βεβαίωση φοίτησης (τέκνου) από εκπαιδευτικό ίδρυμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χρειάζεται ως συμπληρωματικό του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για τα τέκνα που σπουδάζουν και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 5 Απόφαση ανάθεσης επιμέλειας τέκνου ή επικυρωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό για επιμέλεια τέκνων Απόφαση

       Απόφαση ανάθεσης επιμέλειας τέκνου ή επικυρωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό για επιμέλεια τέκνων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις διαζυγίου για τη μοριοδότηση των τέκνων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1127

      • 6 Αποδεικτικά έγγραφα για σύζυγο δικαστικού Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεικτικά έγγραφα για σύζυγο δικαστικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση εργασίας και έγγραφο που να προσδιορίζεται η περιφέρεια αρμοδιότητας δικαστηρίου του/της συζύγου τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 8181

      • 7 Βεβαίωση υπηρεσίας ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα Βεβαίωση

       Βεβαίωση υπηρεσίας ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χρειάζεται για μοριοδότηση συνυπηρέτησης 1. για υπαλλήλους Δημοσίου/ΝΠΔΔ/ΟΤΑ απαιτείται βεβαίωση της υπηρεσίας τους από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο. 2. για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερους επαγγελματίες βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ κλπ.), από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται απόσπαση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος/η στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 8 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σημειώσεις: Χρειάζεται για τη μοριοδότηση της εντοπιότητας πρέπει να είναι δημότης για δύο έτη σε δήμο της περιοχής που ζητείται η μετάθεση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Οικογενειακές

       Όχι 4763

      • 9 Πιστοποιητικά επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χρειάζονται μόνο εφόσον υποβληθεί η ανάλογη αίτηση αναλυτικά τα πιστοποιητικά στη σχετική εγκύκλιο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 8619

      • Νόμος 62, 59, 60 4589 2019 13 Α

       Περιγραφή άρθρο 62 παρ. 5β μεταθέσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και 5α (διετής παραμονή σε θέση) άρθρο 59, παρ. 1 (ΕΝΓ και ΕΓΒ για μέλη ΕΕΠ) άρθρο 60, παρ.2 (ΕΝΓ για μέλη ΕΒΠ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100013

      • Προεδρικό Διάταγμα 56 2001 47 Α

       Περιγραφή Μεταθέσεις Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100047

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 91 2005 129 Α

       Περιγραφή Συμπληρώνει το άρθρο 8 του Π.Δ. 56/2001 σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100129

      • Προεδρικό Διάταγμα 50 1996 45 Α

       Περιγραφή Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100045

      • Νόμος 15 (παρ. 1 & 3) και 17 (παρ. 4) και 169 4283 2021 136 Α

       Περιγραφή στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ και ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Νόμος 23 3699 2008 199 Α

       Περιγραφή Διορισμοί ΕΕΠ και ΕΒΠ Υπηρεσιακές μεταβολές ΕΠ, ΕΕΠ και ΕΒΠ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100199

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους.

       Σημειώσεις Η αίτηση υποβάλλεται 16-31 Οκτωβρίου κάθε έτους ηλεκτρονικά στο https://teachers.minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αιτήσεων ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και αποστολή των δικαιολογητικών

       Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σε αρχείο pdf με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις υπηρεσίες οργανικής θέσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος και επεξεργασία αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υπηρεσίες οργανικής θέσης ελέγχουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και "παραλαμβάνουν" ηλεκτρονικά τις αιτήσεις.

       Σημειώσεις Οι περιπτώσεις που αφορούν σε κατά προτεραιότητα μετάθεση καθώς και οι αμφισβητούμενες περιπτώσεις αποστέλλονται στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΙΘ.

       Όχι Όχι


      • 4 Πίνακες μορίων μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανακοίνωση πινάκων, ενστάσεις, διορθώσεις

       Σημειώσεις Οι υπηρεσίες οργανικής θέσης ανακοινώνουν τους πίνακες με τα μόρια, υποβάλλονται ενστάσεις από τους αιτούμενους, εξετάζονται αρμοδίως από τα ΠΥΣΕΕΠ, διορθώνονται οι αιτήσεις όπου χρειάζεται και ολοκληρώνεται ο έλεγχος από τις υπηρεσίες οργανικής θέσης

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση ΚΥΣΕΕΠ για περιπτώσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξέταση και γνωμοδότηση επί των κατά προτεραιότητα περιπτώσεων μετάθεσης και των αμφισβητούμενων περιπτώσεων

       Σημειώσεις το Αυτοτελές Τμήμα ελέγχει τις υποβληθείσες περιπτώσεις (σύμφωνα και με αναφορά από το πληροφοριακό σύστημα) και εισηγείται για αυτές στο ΚΥΣΕΕΠ

       Όχι Όχι


      • 6 Συγκέντρωση των στοιχείων με οργανικά κενά μεταθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συγκέντρωση των πινάκων με τα οργανικά κενά ανά κλάδο, περιοχή ή δομή.

       Σημειώσεις οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης αποστέλλουν στην ΚΥ του ΥΠΑΙΘ τους πίνακες με τα οργανικά κενά τα οποία έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί με το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

       Όχι Όχι


      • 7 Επικύρωση οργανικών κενών από το ΚΥΣΕΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΚΥΣΕΕΠ επικυρώνει τους πίνακες οργανικών κενών

       Σημειώσεις Οι πίνακες καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα edatacenter

       Όχι Όχι


      • 8 Διενέργεια ροής μεταθέσεων, επικύρωση από ΚΥΣΕΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αναφορά με τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ροής των μεταθέσεων που υλοποιείται στο edatacenter διαβιβάζεται για επικύρωση από το ΚΥΣΕΕΠ

       Σημειώσεις η ροή γίνεται αλγοριθμικά λαμβάνοντας υπόψη τα οργανικά κενά (προϋπάρχοντα και όσα προκύπτουν από τη ροή), τις προτιμήσεις των αιτούντων, τη μοριοδότηση αυτών

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση υπουργικής απόφασης μεταθέσεων - Κοινοποιήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση της υπουργικής απόφασης και ανάρτησή της στη Διαύγεια. Αποστολή της στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες προς ενημέρωσή τους και των αιτούντων.

       Σημειώσεις Τα αποτελέσματα της ροής σύμφωνα και με το πρακτικό του ΚΥΣΕΕΠ περιλαμβάνονται σε πίνακες στη σχετική ΥΑ με τα απαραίτητα στοιχεία όσων μετατίθενται.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.