Μεταβίβαση Σύνταξης Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση492eb949-4cc1-4f95-bc9c-6057ac37cda7 758208

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Κλάδος επικουρικής ασφάλισης ναυτικών (ΚΕΑΝ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση επικουρικής σύνταξης στην οικογένεια θανόντα συνταξιούχου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κλάδος επικουρικής ασφάλισης ναυτικών (ΚΕΑΝ)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με τον ΚΝ 792/78 άρθρο 20 & 22, του Ν. 1085/80, άρθρο 19 του Ν.1711/87 άρθρο 3 παρ 5 και τον Ν. 2329/95, η σύνταξη μεταβιβάζεται στους δικαιούχους συγγενείς των ναυτικών, όπως αυτοί καθορίζονται στο κεφάλαιο που αφορά τη σύνταξη λόγω θανάτου του ναυτικού, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Μεταβίβαση Σύνταξης ΚΕΑΝ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συζύγου ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΝ

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση Σύνταξης ΚΕΑΝ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Συνταξιούχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο θανών να λάμβανε επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Ο γάμος με τον θανόντα σύζυγο να μην έχει λυθεί ούτε με έγγραφη συμφωνία περί λύσεως γάμου ,κατατεθειμένης σε συμβολαιογράφο, βάσει του άρθρου 22 Ν. 4509/22-12-2017 και η χηρεία να ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η σύνταξη απονέμεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Αν η αίτηση υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από το χρόνο θανάτου του ναυτικού, η σύνταξη απονέμεται από την πρώτη του επόμενου μήνα του θανάτου του ναυτικού.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή πρώτος συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 2 Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών από το Δημοτολόγιο, όπου ο θανόντας διατηρούσε την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό έχει ήδη εκδοθεί ,ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το εκδλωσει ψηφιακά μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2633

      • 3 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 4 Ληξιαρχική πράξη γάμου Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1275

      • 5 Αποδεικτικό ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 6 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αποδεικτικό του ΑΜΚΑ εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δηλωση δηλώνεται ότι : α) Ό γάμος με τον αποθανόντα σύζυγο δεν έχει λυθεί ούτε με έγγραφη συμφωνία περί λύσεως γάμου,κατατεθειμένης σε συμβολαιογράφο, βάσει του άρθρου 22 Ν. 4509/22-12-2017 και η χηρεία ισχύει μέχρι σήμερα. β) Εάν είστε συνταξιούχος άλλου ασφαλιστικού οργανισμού ή του Δημοσίου ή του ΟΓΑ. γ) Δεν θα εισπραχθούν συντάξεις μετά το θάνατο του/της συνταξιούχου. Σε περίπτωση που υπάρχουν δικαιούμενα τέκνα, θα δηλώνουν: α) Εάν είναι συνταξιούχοι άλλου ασφαλιστικού οργανισμού ή του Δημοσίου. β) Ποιο είναι το ύψος των μηνιαίων εισοδημάτων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 2329 1995 172 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100172

      • Νόμος 1711 1987 109 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100109

      • Νόμος 1085 1980 255 Α

       Περιγραφή Περί ελαχίστης εις το ναυτικόν απομαχικόν ταμείον ασφαλιστικής προστασίας και άλλων τινών διατάξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100255

      • Νόμος 792 1978 110 Α

       Περιγραφή Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενιαίων διατάξεων της "περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ) νομοθεσίας και άλλων συναφών διατάξεων".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100110

      • Νόμος 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Παράδοση αριθμού πρωτοκόλλου στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή φακέλλου υπόθεσης στο ΝΑΤ/ΚΕΑΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Επεξεργασία αιτήματος από το ΝΑΤ και έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.