Μεταβίβαση οχήματος ιδιωτικής χρήσης λόγω κληρονομιάς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa37a0a8d-c99c-4696-95e7-cba2f3982d9a 370899

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6 έως 10

  Κόστος

  9.00
  -
  75.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την μεταβίβαση οχήματος ή μοτοσυκλέτας στους κληρονόμους μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Μεταβίβαση ενάριθμου οχήματος επιβατικού ή δικύκλου ιδιωτικής χρήσης λόγω κληρονομιάς

  Σημειώσεις

  Στην αίτηση των κληρονόμων θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα και ο ΑΦΜ τους

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκδοση άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ στο όνομα κληρονόμων.

       Μεταβίβαση οχήματος ιδιωτικής χρήσης λόγω κληρονομιάς.

       Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω κληρονομιάς.

       Επίσημος τίτλος

       Μεταβίβαση ενάριθμου οχήματος επιβατικού ή δικύκλου ιδιωτικής χρήσης λόγω κληρονομιάς


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Οικονομικές Το τέλος αδείας οχήματος πληρώνεται σε τράπεζα που έχει ορίσει η κατά τόπους Περιφερειακή Ενότητα και στο αποδεικτικό πληρωμής πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κληρονομούντος και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.


        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή αίτησης ψηφιακά απαιτείται η κατοχή και χρήση των κωδικών taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 1 Το τέλος αδείας οχήματος εξαρτάται από το είδος οχήματος ως εξής: Μοτοσυκλέτες 9€ Λοιπά οχήματα 75€ 9 € - 75 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • 1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ΔΑΤ) ή Διαβατήριο σε ισχύ όλων των κληρονόμων (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο) Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ΔΑΤ) ή Διαβατήριο σε ισχύ όλων των κληρονόμων (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 2 ΑΦΜ κληρονόμων Αποδεικτικό ΑΦΜ

        ΑΦΜ κληρονόμων

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5392

       • 3 Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Άδεια

        Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4627

       • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://howto.gov.gr/course/view.php?id=2

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Αν έχει χαθεί η άδεια κυκλοφορίας υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από τους κληρονόμους του οχήματος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται : «Έχει χαθεί η άδεια κυκλοφορίας και δεν παρακρατείται από καμιά δημόσια ή Αστυνομική αρχή.»

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι 7320

       • 5 Πιστοποιητικό περί μεταβίβασης του οχήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτουν οι κληρονόμοι, τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς. Φορολογικά πιστοποιητικά

        Πιστοποιητικό περί μεταβίβασης του οχήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτουν οι κληρονόμοι, τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7140

       • 6 Βεβαίωση περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας του οχήματος για το χρονικό διάστημα που ήταν στο όνομα του κληρονομούμενου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φορολογικά πιστοποιητικά

        Βεβαίωση περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας του οχήματος για το χρονικό διάστημα που ήταν στο όνομα του κληρονομούμενου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/mycar

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7140

       • 7 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος σε ισχύ από Κ.Τ.Ε.Ο. Δελτίο

        Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος σε ισχύ από Κ.Τ.Ε.Ο.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται προκειμένου το όχημα να διαγραφεί στη συνέχεια οριστικά, το Δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο. δεν απαιτείται σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/18801 (ΦΕΚ 1200/Β/17-9-2001)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 3201

       • 8 Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας οχήματος αξίας 75,00€ για τα Ε.Ι.Χ. ή 9,00€ για τα δίκυκλα από 50cc και άνω (σε ειδικό λογαριασμό της αρμοδίας Π.Ε. με συμβεβλημένη τράπεζα). Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας οχήματος αξίας 75,00€ για τα Ε.Ι.Χ. ή 9,00€ για τα δίκυκλα από 50cc και άνω (σε ειδικό λογαριασμό της αρμοδίας Π.Ε. με συμβεβλημένη τράπεζα).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Στο αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντα-καταθέτη και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • 9 Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας εάν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. Άδεια

        Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας εάν πρόκειται για Φ.Ι.Χ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

        Όχι 4627

       • 10 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://howto.gov.gr/course/view.php?id=2

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Αν έχει χαθεί το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας (στα Φ.Ι.Χ.) υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από τους κληρονόμους του οχήματος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται : «Έχει χαθεί το βιβλιάριο μεταβολών οχήματος και δεν παρακρατείται από καμιά δημόσια ή Αστυνομική αρχή.»

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

        Ναι 7320

       • 11 Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. i) Από φυσικό πρόσωπο απαιτείται Υ.Δ., με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ii) Από Ο.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ με την τελευταία τροποποίηση και Υ.Δ. του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής iii) Από Α.Ε. απαιτείται Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: για το πρόσωπο που θα υπογράψει την Υ.Δ. για την άρση παρακράτησης. Αντίγραφο εγγράφου

        Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. i) Από φυσικό πρόσωπο απαιτείται Υ.Δ., με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ii) Από Ο.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ με την τελευταία τροποποίηση και Υ.Δ. του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής iii) Από Α.Ε. απαιτείται Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: για το πρόσωπο που θα υπογράψει την Υ.Δ. για την άρση παρακράτησης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η παρακράτηση κυριότητας σε περίπτωση μεταβίβασης αίρεται αυτοδίκαια μετά από την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

        Όχι 6866

       • 12 Υπεύθυνη Δήλωση κληρονόμων για την οριστική διαγραφή του οχήματος Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση κληρονόμων για την οριστική διαγραφή του οχήματος

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση κατά την οποία οι κληρονόμοι προτίθενται να αποσύρουν οριστικά από την κυκλοφορία το όχημα, υποβάλλουν Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία δηλώνεται ότι: «Αποσύρω οριστικά από την κυκλοφορία το με αριθμό κυκλοφορίας ………………..όχημα λόγω ολοσχερούς καταστροφής και δεν πρόκειται να επανακυκλοφορήσει.»

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

        Όχι 7320

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.47563/4181 2014 2254 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202254

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 5 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • gov.gr Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αναμένεται η σταδιακή ένταξη και άλλων περιφερειών


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.