Μεταβίβαση οχήματος ιδιωτικής χρήσης λόγω κληρονομιάς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa37a0a8d-c99c-4696-95e7-cba2f3982d9a 370899

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 11

Κόστος

Από 9 έως 75 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την μεταβίβαση οχήματος ή μοτοσυκλέτας στους κληρονόμους μετά τον θάνατο του/της κατόχου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται ψηφιακά για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Τελευταία ενημέρωση

04/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Μεταβίβαση ενάριθμου οχήματος επιβατικού ή δικύκλου ιδιωτικής χρήσης λόγω κληρονομιάς

Σημειώσεις

Σήμερα η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά μόνο για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet, ενώ αναμένεται να ενταχθούν σταδιακά και άλλες περιφέρειες. Επίσης, η υποβολή του αιτήματος μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ΚΕΠ. Η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται, μόνο εφόσον ελεγχθούν τα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά από τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του/της νέου/ας κατόχου και όχι με την κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβίβαση ενάριθμου οχήματος Επιβατικού ή Δικύκλου Ιδιωτικής Χρήσης λόγω κληρονομιάς, Μεταβίβαση ενάριθμου οχήματος επιβατικού ή δικύκλου ιδιωτικής χρήσης λόγω κληρονομιάς, Μεταβίβαση οχήματος ιδιωτικής χρήσης λόγω κληρονομιάς

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω κληρονομιάς.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Οικονομικές Το τέλος αδείας οχήματος πληρώνεται σε τράπεζα που έχει ορίσει η κατά τόπους Περιφερειακή Ενότητα και στο αποδεικτικό πληρωμής πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της καταθέτη και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς κινητών που αφορούν θανάτους από 01/01/2022 υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myΡRΟΡΕRΤΥ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (httρ//myρrορerty.ααde.8ον.gr). Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Α.1151/2022 (Β 5603) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ συντάσσεται μία δήλωση ανά ζεύγος κληρονομούμενου - κληρονόμου και ανά αιτία επαγωγής, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις.

       Όχι Όχι

      • 1 Το τέλος αδείας οχήματος εξαρτάται από το είδος οχήματος ως εξής: Μοτοσυκλέτες 9€ Λοιπά οχήματα 75€ 9 € - 75 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ΔΑΤ) ή Διαβατήριο σε ισχύ όλων των κληρονόμων (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ΔΑΤ) ή Διαβατήριο σε ισχύ όλων των κληρονόμων (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

       Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν έχει χαθεί η άδεια κυκλοφορίας υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την/τους κληρονόμο/ους του οχήματος, στην οποία δηλώνεται : «Έχει χαθεί η άδεια κυκλοφορίας και δεν παρακρατείται από καμιά δημόσια ή Αστυνομική αρχή.»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 3 Πιστοποιητικό περί μεταβίβασης του οχήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτουν οι κληρονόμοι, τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς. Αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου κληρονομιάς (είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής myProperty). Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό περί μεταβίβασης του οχήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτουν οι κληρονόμοι, τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς. Αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου κληρονομιάς (είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής myProperty).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς κινητών που αφορούν θανάτους από 01/01/2022 υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myΡRΟΡΕRΤΥ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://www.aade.gr/myPROPERTY). Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Α.1151/2022 (ΦΕΚ 5603 Β) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ συντάσσεται μία δήλωση ανά ζεύγος κληρονομούμενου - κληρονόμου και ανά αιτία επαγωγής, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις. Όπου δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, προσκομίζεται από τον υπόχρεο σε φόρο αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου κληρονομιάς (είτε αυτή έχει υποβληθεί σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής myPROPERTY), καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), με την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς. Σύμφωνα με την παρ. Β3 της Α.1161/2020 (ΦΕΚ 3020 Β) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ www.aade.gr, καταναλογία όσων ορίζονται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, γίνονται αποδεκτές από τις υπηρεσίες και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, εφόσον εκτυπωθούν από την ως άνω διαδικτυακή εφαρμογή, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασίες επικύρωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 4 Βεβαίωση περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας του οχήματος για το χρονικό διάστημα που ήταν στο όνομα του/της κληρονομούμενου/ης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας του οχήματος για το χρονικό διάστημα που ήταν στο όνομα του/της κληρονομούμενου/ης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος σε ισχύ από Κ.Τ.Ε.Ο. Δελτίο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος σε ισχύ από Κ.Τ.Ε.Ο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται προκειμένου το όχημα να διαγραφεί στη συνέχεια οριστικά, το Δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο. δεν απαιτείται σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/18801 (ΦΕΚ 1200/Β/17-9-2001)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 3201

      • 6 Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας οχήματος αξίας 75,00€ για τα Ε.Ι.Χ. ή 9,00€ για τα δίκυκλα από 50cc και άνω (καθορίζεται από τα άρθρα 26 & 27 του ν.2873/2000, όπως ισχύει) (σε ειδικό λογαριασμό της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας με συμβεβλημένη τράπεζα). Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας οχήματος αξίας 75,00€ για τα Ε.Ι.Χ. ή 9,00€ για τα δίκυκλα από 50cc και άνω (καθορίζεται από τα άρθρα 26 & 27 του ν.2873/2000, όπως ισχύει) (σε ειδικό λογαριασμό της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας με συμβεβλημένη τράπεζα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Στο αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της καταθέτη και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 7 Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας εάν πρόκειται για Φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.), ή τρίκυκλο (ΤΡΙΚ, Φ.Ι.Χ.) Βιβλιάριο

       Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας εάν πρόκειται για Φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.), ή τρίκυκλο (ΤΡΙΚ, Φ.Ι.Χ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν έχει χαθεί το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας (στα Φ.Ι.Χ.) υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από τους κληρονόμους τον/την/τους κληρονόμο/ους του οχήματος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται : «Έχει χαθεί το βιβλιάριο μεταβολών οχήματος και δεν παρακρατείται από καμιά δημόσια ή Αστυνομική αρχή.»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7646

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Αν έχει χαθεί το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας (στα Φ.Ι.Χ.) υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από τους κληρονόμους του οχήματος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται : «Έχει χαθεί το βιβλιάριο μεταβολών οχήματος και δεν παρακρατείται από καμιά δημόσια ή Αστυνομική αρχή.» Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Αν έχει χαθεί το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας (στα Φ.Ι.Χ.) υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από τους κληρονόμους του οχήματος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται : «Έχει χαθεί το βιβλιάριο μεταβολών οχήματος και δεν παρακρατείται από καμιά δημόσια ή Αστυνομική αρχή.»

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 7320

      • 9 Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. Αίτηση

       Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%86%CF%81%CF%83%CE%B7 %CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82 %CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82 %CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85 %CE%AE %CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%82 %CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82 %CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82 (%CE%99.%CE%A7)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα το άρθρο 50, του Ν.4784/16.3.2021 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 51 του ν.4850 (ΦΕΚ 208 Α/05-11-2021), η άρση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος επέρχεται αυτοδικαίως, σε περίπτωση που το όχημα έχει εξοφληθεί και ο κάτοχος της κυριότητας δεν έχει προβεί άρση παρακράτησης της κυριότητας μέσα σε διάστημα 7ετίας. Η διαδικασία της άρσης παρακράτησης κυριότητας είναι απαραίτητη προκειμένου το Ε.Ι.Χ να μεταβιβαστεί σε νέο πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 6009

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση του/της/των κληρονόμου/ων για την οριστική διαγραφή του οχήματος Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του/της/των κληρονόμου/ων για την οριστική διαγραφή του οχήματος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση κατά την οποία οι κληρονόμοι προτίθενται να αποσύρουν οριστικά από την κυκλοφορία το όχημα, υποβάλλουν Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία δηλώνεται ότι: «Αποσύρω οριστικά από την κυκλοφορία το με αριθμό κυκλοφορίας ………………..όχημα λόγω ολοσχερούς καταστροφής και δεν πρόκειται να επανακυκλοφορήσει.»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • 11 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Ως αποδεικτικό νόμιμης εκπροσώπησης, μπορεί να προσκομιστεί επίσης και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 12 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), με την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), με την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 ν. 3220/2004 (Α 15), όπου δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, προσκομίζεται από τον υπόχρεο σε φόρο αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου κληρονομιάς (είτε αυτή έχει υποβληθεί σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής myProperty), καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), με την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελίδες 28261 - 28265 οικ.47563/4181 2014 2254 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202254

      • Νόμος 26, 27 3220 2004 15 Α

       Περιγραφή Mέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. Άρθρο 26 : Κατάργηση πιστοποιητικών, παρ.5. Ορίζεται ότι όπου δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, αντί του πιστοποιητικού του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (άρθρο 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ΦΕΚ 266 Α/2001), προσκομίζεται από τον υπόχρεο σε φόρο αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), με την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής. Άρθρο 27 : Είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 2 παρ.4 του ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α/16-06-2005, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20050100138)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100015

      • Απόφαση §11 Αριθ.ΔΙΑΔΠ/18801/01 2001 1200 Β

       Περιγραφή Απλούστευση διαδικασιών και σύντμηση προθεσμιών διεκπεραίωσης διοικητικών ενεργειών αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 11. Στην περίπτωση κληρονομικών ΦΙΧ και ΕΙΧ αυτοκίνητων ή σε όποια άλλη περίπτωση κατά την οποία πρέπει να γίνει μεταβίβαση (ακόμα και στα ΔΧ) προκειμένου να γίνει οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου στη συνέχεια, το δελτίο ΚΤΕΟ καταργείται.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010201200

      • Νόμος 26, 27 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις. Άρθρο 26 : Ενοποίηση επιβαρύνσεων αδειών κυκλοφορίας, Άρθρο 27 : Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβασης οχημάτων, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 57 παρ.2 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α/02-11-2004, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20040100210), τα άρθρα 86 παρ.2α και 87 παρ.1 του ν.5039/2023 (ΦΕΚ 83 Α/03-04-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100083), το άρθρο 6 του ν.2954/2001 (ΦΕΚ 255 Α/2001, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20010100255), το άρθρο 27 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α/2004, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20040100015) και το άρθρο 25 του ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α/27-05-2009, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20090100080)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • Νόμος 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Υποπαράγραφος Ε.7. Ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή τελών κυκλοφορία, τον έλεγχο οφειλών από τέλη κυκλοφορίας και κατά την μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 παρ.3 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α/23-01-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130100017)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 1350 1983 55 Α

       Περιγραφή Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100055

      • Νόμος 2367 1953 82 Α

       Περιγραφή Περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100082

      • Νόμος 722 1977 299 Α

       Περιγραφή Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας και μεταβιβάσεως της κυριότητος των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλων τινών διατάξεων. Άρθρο 2 : Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων και επιβατηγών μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσεως, όπως ισχύει μετά τον τροποποίησή του με το άρθρο 82 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α/09-07-2022, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100136)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770201099

      • Νόμος 2961 2001 266 Α

       Περιγραφή «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 2 παρ.5 του ν.4093/12 (ΦΕΚ 222 Α/12-11-2012, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20120100222) Άρθρο 107 : Υποχρεώσεις προσώπων, παρ.1, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 21 του ν.5036/2023 (ΦΕΚ 77 Α/28-03-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100077), ορίζεται ότι για την καταβολή ή απόδοση χρημάτων ή κινητών από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε κληρονόμους προσάγεται το κατά το άρθρο 105 του ανωτέρω Κώδικα πιστοποιητικό του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, από το οποίο βεβαιώνεται από αυτόν, εκτός των άλλων, ότι καταβλήθηκε ο φόρος που αναλογεί ή ότι δεν οφείλεται φόρος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100266

      • Απόφαση 1 Αριθμ. Α1151/22 2022 5603 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς κινητών και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος (ΑΠΑΑ)-“Δήλωση κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής my PROPERTY”, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 της υπ’αριθμ. Α1066/23 (ΦΕΚ 3194 Β/15-05-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230203194). Άρθρο 1 : Περιπτώσεις υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης κληρονομιάς, παρ.2, «Ανά ζεύγος κληρονομούμενου κληρονόμου και ανά αιτία επαγωγής συντάσσεται μία δήλωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205603

      • Απόφαση Αριθμ. Α.1161/20 2020 3020 Β

       Περιγραφή Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ., παρ. Β3, «Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1, Ν) και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα (Ε2, Ε3), οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Έντυπο Φ2 TAXIS και Έντυπο Φ3 TAXIS) και η Εκκαθαριστική Δήλωση (Έντυπο Φ1 TAXIS), που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr, γίνονται αποδεκτές από τις υπηρεσίες και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, εφόσον εκτυπωθούν από την ως άνω διαδικτυακή εφαρμογή, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα γίνεται αποδεκτό και κάθε άλλο έντυπο που αποστέλλεται ηλεκτρονικά και δεν περιλαμβάνεται στις προαναφερθείσες περιπτώσεις».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203020

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.