Μεταβίβαση πλοίου αιτία θανάτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση26368ae1-2ee9-4e5f-a76e-87794a47ef15 260924

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 9

Κόστος

Από 46 έως 156 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Μεταβίβαση κυριότητας πλοίου, σε περίπτωσης θανάτου του πλοιοκτήτη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση των κληρονόμων με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους και προσκόμισης σχετικής εξουσιοδότησης. Εφόσον το κληρονομούμενο πλοίο είναι αναψυχής η αίτηση υποβάλλεται σε συγκεκριμένο έντυπο εις διπλούν.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση πλοίου αιτία θανάτου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η μεταβίβαση κυριότητας γίνεται εφόσον για τον νέο πλοιοκτήτη συτρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο χαρτοσήμου 36 ΕΥΡΩ από Δ.Ο.Υ. 36 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Παράβολο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ: (α) 10 ευρώ για πλοιάρια-φορτηγίδες, (β) 50 ευρώ για πλοία Α’ κλάσης (10-60 κκχ) και (γ) 120 ευρώ για πλοία Β’ κλάσης (άνω των 60 κ.κ.χ.) 10 € - 120 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 ευρώ (για άνω των 30.000 ο.χ.), 50 ευρώ (για 10.000-29999,99 ο.χ.), 30 ευρώ (1.000-9999,99 ο.χ.), 15 ευρώ (100-999,99 ο.χ.), 5 ευρώ (κάτω των 99,99 ο.χ.) για χαρτοσήμανση του προς έκδοση εγγράφου εθνικότητας. 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό της Εφορίας Κληρονομιών από το οποίο να φαίνεται, ότι το πλοίο που κληρονομήθηκε δηλώθηκε από τους κληρονόμους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό της Εφορίας Κληρονομιών από το οποίο να φαίνεται, ότι το πλοίο που κληρονομήθηκε δηλώθηκε από τους κληρονόμους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Ισχύει 45 ημέρες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 3 Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των κληρονόμων. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των κληρονόμων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Φωτοτυπία της επαγγελματικής άδειας σκάφους/ πλοίου Άδεια

       Φωτοτυπία της επαγγελματικής άδειας σκάφους/ πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ζητείται εφόσον το κληρονομούμενο πλοίο ήταν επαγγελματικό (Αλιευτικό ή επαγγελματικό τουριστικό)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 6 Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Επιστροφή παλαιού και προσκόμιση νέου εγγράφου εθνικότητας από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Έγγραφο εθνικότητας

       Επιστροφή παλαιού και προσκόμιση νέου εγγράφου εθνικότητας από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 8 Κληρονομητήριο πλοίου. Απόφαση

       Κληρονομητήριο πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 9 Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας (Αυτή είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο ή έκθεση του Γραμματέα Πρωτοδικών). Δήλωση

       Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας (Αυτή είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο ή έκθεση του Γραμματέα Πρωτοδικών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον δεν υπάρχει κληρονομητήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 9429

      • 10 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη θανάτου (αυτή μπορεί απλώς να αναφέρεται στην δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας).Κατατίθεται εφόσον δεν υπάρχει κληρονομητήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 1701

      • 11 Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί ΄΄εγγυτέρων συγγενών΄΄ (οικογενειακής κατάστασης του θανόντος). Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί ΄΄εγγυτέρων συγγενών΄΄ (οικογενειακής κατάστασης του θανόντος).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον δεν υπάρχει κληρονομητήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 2633

      • 12 Πιστοποιητικό της Εφορίας Κληρονομιών από το οποίο να φαίνεται, ότι το πλοίο που κληρονομήθηκε δηλώθηκε από τους κληρονόμους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό της Εφορίας Κληρονομιών από το οποίο να φαίνεται, ότι το πλοίο που κληρονομήθηκε δηλώθηκε από τους κληρονόμους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον δεν υπάρχει κληρονομητήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 8619

      • 13 Πρακτικά συνεδρίασης του Πρωτοδικείου περί δημοσίευσης της διαθήκης και πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικείου για μη δημοσίευση άλλης διαθήκης καθώς και πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πρακτικά συνεδρίασης του Πρωτοδικείου περί δημοσίευσης της διαθήκης και πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικείου για μη δημοσίευση άλλης διαθήκης καθώς και πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθενται στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8289

      • Προεδρικό Διάταγμα 1193,1199 456 1984 164 Α

       Περιγραφή Εγκύκλιος που ορίζει τα δικαιολογητικά για τις πράξεις του νηολογίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100164

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η υποβολή γίνεται δια ζώσης ή ταχυδρομικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Έλεγχος υποβαλλόμενης αίτησης και συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών, ως προς την ορθότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Μεταβίβαση κυριότητας πλοίου και έκδοση νέου Εγγράφου Εθνικότητας πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εφόσον τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ορθά, τότε ο αρμόδιος Νηολόγος προχωρά στην μεταγραφή κυριότητας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.