Μεταγραφή ληξιαρχικής πράξης γέννησης Έλληνα πολίτη στο εξωτερικό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση73a547cd-5c24-45a5-815a-0da9ea1aeddd 735475

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρεωτική μεταγραφή αλλοδαπών ληξιαρχικών πράξεων γέννησης τέκνων Ελλήνων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και αποκτούν αυτοδικαίως την Ελληνική Ιθαγένεια από την γέννησή τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Παρατηρήσεις

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής οι ληξιαρχικές πράξεις για γεγονότα (γεννήσεις, γάμους, θανάτους) που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν σε Έλληνες πολίτες θα καταχωρίζονται κατά κύριο λόγο στα αρμόδια Ελληνικά Προξενεία εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που περιγράφονται στην με αριθμό 45927/2021 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών.

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Σημειώσεις

Υπόχρεοι προς δήλωση είναι ο πατέρας ή η μητέρα (για ανήλικο τέκνο) ή και το ίδιο το τέκνο εφόσον έχει ενηλικιωθεί.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταχώριση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

      Επίσημος τίτλος

      Ληξιαρχική πράξη γέννησης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Το Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως αντικείμενο την καταχώριση (μεταγραφή) των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν Έλληνες πολίτες κανονικά εγγεγραμμένων, σε ισχύοντα δημοτολόγια και συντάχθηκαν στην αλλοδαπή.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να παρέχονται ταυτοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο δηλών είναι υπόχρεος προς δήλωση του γεγονότος, έχει έννομο συμφέρον ή πληρεξουσιότητα.

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο υπόχρεος προς δήλωση θα πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο υπόχρεος προς δήλωση διαμένει σε χώρα διαφορετική από αυτή τελέστηκε το γεγονός.

       Ναι Ναι

      • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο υπόχρεος προς δήλωση θα πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία σε χώρα στην οποία δεν υπάρχει έμμισθο Ελληνικό Προξενείο.

       Ναι Ναι

      • 1 Πρωτότυπο ξενόγλωσσο πιστοποιητικό γέννησης νόμιμα επικυρωμένο με επίσημη μετάφραση αυτού. Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο ξενόγλωσσο πιστοποιητικό γέννησης νόμιμα επικυρωμένο με επίσημη μετάφραση αυτού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/tmima-eidikoy-lixiarcheioy/genniseis/katachorisi-gennisis

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών, ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος οποιουδήποτε Δ. Σ. της Ελλάδας και να υπογράφει ως «ο μεταφράσας» δικηγόρος ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου για σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης, έκθεση επίδοσης, πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων, το οποίο να έχει εκδοθεί ένα μήνα μετά την έκθεση επίδοσης. Απόφαση δικαστηρίου

       Τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου για σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης, έκθεση επίδοσης, πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων, το οποίο να έχει εκδοθεί ένα μήνα μετά την έκθεση επίδοσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Καταχωρίζεται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, ή από τον παραστάντα δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976) ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον (στην περίπτωση που έχουν εκλείψει οι υπόχρεοι/ άρθρο 10 παρ. 3, Ν. 344/1976), με την επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2958

      • 3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα στοιχεία της δημοτολογικής εγγραφής να συμφωνούν με αυτά της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 4 Ληξιαρχική Πράξη γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική Πράξη γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Αφορά στη ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του προς δήλωση τέκνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 5 Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η δήλωση του ληξιαρχικού γεγονότος ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου γίνεται από μη υπόχρεο από το νόμο απαιτείται η προσκόμιση του Ειδικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου, η οποία θα περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη εντολή προς καταχώριση του γεγονότος από τον υπόχρεο προς δήλωση στον τρίτο ο οποίος θα υποβάλλει τα έγγραφα στο Ειδικό Ληξιαρχείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3139

      • 6 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σημειώσεις: Αφορά στην καταχώριση γεγονότων τα οποία δε δηλώθηκαν εμπροθέσμως στο κατά τόπον αρμόδιο Προξενείο και πλέον οι ενδιαφερόμενοι είτε διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα είτε σε διαφορετική χώρα από αυτήν που συνέβη το ληξιαρχικό γεγονός. Η διαμονή στην Ελλάδα αποδεικνύεται με έκδοση και υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του άρθρου 279 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), όπως ισχύει δυνάμει του άρθρου 188 του ν. 4764/2020 (Α’ 256). Η διαμονή σε διαφορετική χώρα αποδεικνύεται με έκδοση και υποβολή σχετικής βεβαίωσης από Ελληνική Διπλωματική ή Προξενική Αρχή ή άλλη αρμόδια επιχώρια Αρχή ή Δημόσια Υπηρεσία, επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4763

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 45927 2021 2705 Β

       Περιγραφή Περιπτωσιολογία του Ειδικού Ληξιαρχείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4674/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202705

      • Νόμος 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Γ- Τροποποιήσεις Ληξιαρχικής Νομοθεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Νόμος 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση για τις ληξιαρχικές πράξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • 1 Παραλαβή Αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εξετάζει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν δεν είναι τα απαιτούμενα ή είναι ελλειπή.

       Ναι Ναι


      • 4 Έγκριση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν είναι τα απαιτούμενα.

       Ναι Όχι


      • 5 Αναζήτηση πολίτη στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Αποτυχία εύρεσης στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 7 Εύρεση στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 8 Καταχώριση/μεταγραφη ληξιαρχικού γεγονότος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος μεταγράφει το ληξιαρχικό γεγονός στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώο Πολιτών.

       Όχι Όχι


      • 9 Εκτύπωση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γέννησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκτυπώνει το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

       Όχι Όχι


      • 10 Έλεγχος και Υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικού Ληξιαρχείου ελέγχει υπογράφει και παραδίδει στον ενδιαφερόμενο το απόσπασμα της Ληξιαρχικής Πράξης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.