Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9d795870-554d-44b7-b28c-f94ff5ffabc8 953125

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του, ο/η οποίος/α μέχρι το χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης δεν έχουν τελέσει θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο δημοτολόγιο του προς μεταδημότευση Δήμου ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταφορά εκλογικών δικαιωμάτων άγαμου, σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του

      Επίσημος τίτλος

      Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του


      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Ο/Η αιτών/ούσα να έχει κανονική εγγραφή σε ισχύον δημοτολόγιο. Η διαδικασία της μεταδημότευσης αφορά μόνο σε ημεδαπούς οι οποίοι απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα από γέννηση και σε αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν αποκτήσει ή ανακτήσει την ελληνική ιθαγένεια με τις ισχύουσες διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο/Η ενδιαφερόμενος/η να κατοικεί μόνιμα τουλάχιστον δύο χρόνια στον δήμο που επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι το χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης να μην έχουν τελέσει θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Βεβαίωση για τη διετή κατοικία στα όρια του δήμου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση για τη διετή κατοικία στα όρια του δήμου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών (Εντύπων Ε1) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών (Εντύπων Ε1)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό προσκομίζεται για τη χορήγηση βεβαίωσης διετούς μόνιμης κατοικίας του δήμου. Εάν, αιτιολογημένα, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από το ανωτέρω δικαιολογητικό, αποδεικνύεται, εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον δήμο, από τον ενδιαφερόμενο/η με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (όπως λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου). Η υπεύθυνη δήλωση του/της ενδιαφερόμενου/ης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας αντλούνται από το φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020, όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9347

      • 4 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου διατηρείται η οικογενειακή μερίδα. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος/η, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) να το εκδώσει ψηφιακά μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών taxisnet. Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων που έχουν εκδοθεί μέσω της Ε.Ψ.Π., τόσο κατά τη συναλλαγή των διοικούμενων με τους φορείς του δημόσιου τομέα όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα, αρκεί η επίκληση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, καθώς με τη χρήση αυτού γίνεται από τον λήπτη η επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την Ε.Ψ.Π. (αρ. 27, παρ.4,5 του ν.4727/2020, όπως ισχύει).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση περί μη τέλεσης γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού ή συμφώνου συμβίωσης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, έως τη στιγμή υποβολής της αίτησης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί μη τέλεσης γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού ή συμφώνου συμβίωσης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, έως τη στιγμή υποβολής της αίτησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Ως αποδεικτικό νόμιμης εκπροσώπησης, μπορεί να προσκομιστεί επίσης και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 14, 15, 17 3463 2006

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Άρθρο 14 : Δημοτικότητα. Άρθρο 15 : Κτήση δημοτικότητας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 56 παρ.3 του ν.4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α/24-12-2015, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20150100181) και με το άρθρο 11 του ν.4625/19 (ΦΕΚ 139 Α/31-8-19, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100139). Άρθρο 17 : Απώλεια της δημοτικότητας.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8jiNRVGgNfKB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVHS7RkLmkOPHW20UoL dolR4J1CBn6vRurYLmlFUFZB

      • Απόφαση σελίδες 16161 -16163 Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/16959/02 2002 1189 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Α1/13190/16.7.2002 (ΦΕΚ 896/Β΄/ 2002) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για καθορισμό διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις υπαριθμ. : 1) ΔΙΑΔΠ/Ε/13767/03 (ΦΕΚ Β 1004/22-7-03, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20030201004) και 2) ΔΙΑΔΠ/Ε/6984/06 (ΦΕΚ 480 Β/18-4-2006, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20060200480) αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201189

      • Νομοθετικό Διάταγμα 8 497 1991

       Περιγραφή Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο " Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια, όπως καταρτίσθηκε από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του Ν. 1084/1980. Άρθρο 8 : Μεταδημότευση, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 56 παρ.3 του ν.4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α/24-12-2015, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20150100181)

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8ogwUOGs3KFt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub4YZ2CnRTA-0fG YdL9csdB0rg-6O5PJ9kqWvVlefox

      • Απόφαση Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 2006 1309 Β

       Περιγραφή Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έξι (6) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201309

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη, με την επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατίθενται προκειμένου να διαπιστώσει αν πληρούνται οι προύποθέσεις για τη μεταδημότευση.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ή του δημοτολογίου πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά το αίτημα του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπηρεσιακή αναζήτηση δικαιολογητικών της διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Αν ο πολίτης δεν προσκομίσει ο ίδιος τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση μονίμου κατοικίας), έχει τη δυνατότητα να τα αιτηθεί μέσω του ΚΕΠ. Ο υπάλληλος καταχωρίζει και πρωτοκολλεί το/τα υποαίτημα/τα.

       Όχι Όχι


      • 5 Διεκπεραίωση υποαιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος προωθεί το/τα υποαίτημα/τα στον αρμόδιο Δήμο. Μόλις παραληφθούν οι απαντήσεις επισυνάπτονται στον φάκελο της κυρίως αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Προώθηση αιτήματος στον αρμόδιο Δήμο - Διεκπεραίωση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Αν η αίτηση έχει υποβληθεί στο ΚΕΠ, ο υπάλληλος προωθεί το αίτημα στο αρμόδιο δημοτολόγιο το οποίο προβαίνει σε έλεγχο του φακέλου της αίτησης και στη διεκπεραίωσή του.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη Απόφασης Δημάρχου με την οποία οριστικόποιείται η μεταδημότευση του ενδιαφερόμενου στον νέο Δήμο.

       Σημειώσεις Η έκδοση της θετικής απόφασης του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας είναι άμεσα εκτελεστή. Συνεπάγεται την κτήση δημοτικότητας στον νέο δήμο και άμεση απώλεια της δημοτικότητας στον προηγούμενο δήμο εγγραφής.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση της απόφασης του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας στον προηγούμενο δήμο εγγραφής και στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση κοινοποιείται αμέσως στον Δήμο ή στην κοινότητα αρχικής δημοτικότητας, για τη διαγραφή του μεταδημοτεύσαντος, και στον πολίτη.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.