Πιστοποιητικό νοσηλείας ανηλίκων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηee5bf1af-7d18-40e3-b057-937830e95cac 517184

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

14 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανήλικου ασθενούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία από δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα και ιδιωτικές κλινικές της χώρας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Επισημαίνεται ότι:
 • Πιστοποιητικό νοσηλείας μπορεί να ζητηθεί τόσο για ασθενή που έχει εξέλθει από το νοσοκομείο όσο και για ασθενή που εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
 • Τα πιστοποιητικά νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς, καθώς και ο Ιατρικός του Φάκελος θεωρούνται απολύτως προσωπικά και αυστηρώς απόρρητα και θα πρέπει να χορηγούνται στον άμεσα ενδιαφερόμενο ασκούντα τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, κατόπιν αίτησης του, στην οποία θα αναγράφεται σαφώς ο σκοπός χρήσης.
 • Ο θεράπων ιατρός δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας, αν κρίνει ότι παραβιάζεται το απόρρητο του ασθενούς. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ανηλίκων

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον ενήλικα ασκούντα τη γονική μέριμνα του ανηλίκου:
 • στα τμήματα Πρωτοκόλλου των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιωτικών κλινικών όπου έλαβε χώρα η νοσηλεία ή η εξέταση του ανηλίκου,
 • σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, δια ζώσης ή μέσω βιντεοκλήσης μέσω της πλατφόρμας myKEPive (Σημείωση: Η υποβολή αίτησης μέσω τηλεδιάσκεψης myKEPlive, δύναται να διεκπεραιωθεί μόνο με την παρουσία του ίδιου του στη βιντεοκλήση και όχι από εκπρόσωπό του ή τρίτο πρόσωπο),
 • Ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου΅: https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/atomikos-elektronikos-phakelos-ugeias-aephu-gia-polites

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Απαιτείται η πιστοποίηση του κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕπ (για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό νοσηλείας ανηλίκων

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων


      Μητρώα που τηρούνται

      Ασθενών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Ιατρικές Θα πρέπει να έχει προηγηθεί εξέταση του ανηλίκου σε εξωτερικά ιατρεία δημοσίων δομών υγείας ή νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Όταν η αίτηση αφορά τρίτα πρόσωπα που θεμελιώνουν έννομο συμφέρον πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο ασθενούς, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επί της αιτήσεως το ειδικό έννομο συμφέρον με την προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων.

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Για την έκδοση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα νοσοκομεία και τις κλινικές της χώρας, ως τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας που είναι προσβάσιμες μέσω ειδικής εφαρμογής, που διατίθεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr), απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει πιστοποίηση του κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕπ (για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας)

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την έκδοση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα νοσοκομεία και τις κλινικές της χώρας, ως τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας που είναι προσβάσιμη μέσω ειδικής εφαρμογής, που διατίθεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr), απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, θα χρειαστεί να γνωστοποιήσει στον υπάλληλο του ΚΕΠ κατά την υποβολή της αίτησης: -το νοσηλευτικό ίδρυμα ή την ιδιωτική κλινική και -το τμήμα ή τη μονάδα και -το χρονικό διάστημα που έλαβε χώρα η νοσηλεία ή η εξέταση του ανηλίκου Αποδεικτικό

       Ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, θα χρειαστεί να γνωστοποιήσει στον υπάλληλο του ΚΕΠ κατά την υποβολή της αίτησης:

       -το νοσηλευτικό ίδρυμα ή την ιδιωτική κλινική και
       -το τμήμα ή τη μονάδα και 
       -το χρονικό διάστημα που έλαβε χώρα η νοσηλεία ή η εξέταση του ανηλίκου
       

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 2 Ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του ανηλίκου Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του ανηλίκου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 3 Εξουσιοδότηση ή πλερεξούσιο του ενηλίκου που ασκεί τη γονική μέριμνα του ανήλικου ασθενούς, σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή πλερεξούσιο του ενηλίκου που ασκεί τη γονική μέριμνα του ανήλικου ασθενούς, σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 4 Αποδεικτικά έγγραφα ή σχετική Εισαγγελική Εντολή για την απόδειξη του έννομου συμφέροντος (σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτο πρόσωπο). Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Αποδεικτικά έγγραφα ή σχετική Εισαγγελική Εντολή για την απόδειξη του έννομου συμφέροντος (σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτο πρόσωπο).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Όταν η αίτηση υποβάλλεται από τρίτα πρόσωπα που θεμελιώνουν έννομο συμφέρον πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο του ανήλικου ασθενούς, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επί της αιτήσεως το ειδικό έννομο συμφέρον, με την προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων ή να υπάρχει Εισαγγελική Εντολή όπου να αναλύεται το έννομο συμφέρον.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9102

      • 5 Όταν το αίτημα αφορά ανήλικο τέκνο η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Όταν το αίτημα αφορά ανήλικο τέκνο η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση περί άσκησης της γονικής μέριμνας και μη περιορισμού αυτής με κάποια δικαστική απόφαση. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί άσκησης της γονικής μέριμνας και μη περιορισμού αυτής με κάποια δικαστική απόφαση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Σε περίπτωση ανάληψης επιμέλειας με δικαστική απόφαση, απαιτείται η προσκόμιση των αντιγράφων των σχετικών δικαστικών αποφάσεων. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Σε περίπτωση ανάληψης επιμέλειας με δικαστική απόφαση, απαιτείται η προσκόμιση των αντιγράφων των σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 8289

      • Νόμος 4 Ν. 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/13310 2002 906 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200906

      • Νόμος 5, 14 -§8 3418 2005 287 Α

       Περιγραφή Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας: "Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100287

      • Νόμος 84: Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) 4600 2019 43 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100043

      • Νόμος Άρθρο 22: Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 93 4961 2022 146 Α

       Περιγραφή Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα νοσοκομεία και τις κλινικές της χώρας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100146

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά την προσέλευση του πολίτη στο ΚΕΠ ο ενδιαφερόμενος ασκών τη γονική μέριμνα, προσκομίζει στον υπάλληλο το ταυτοποιητικό του έγγραφο, για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας.

       Σημειώσεις Στην εξυπηρέτηση μέσω myKEPlive, ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας διενεργείται με την επίδειξη του ταυτοποιητικού εγγράφου του πολίτη στην κάμερα, κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει πριν την καταχώριση της αίτησης, αν ο πολίτης πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ και παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Ο φάκελος της αίτησης αποστέλλεται με e-mail ή ταχυδρομικά

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του νοσηλευτικού ιδρύματος ή της κλινικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Προώθηση της αίτησης στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών και έκδοση του εντύπου σε τρία αντίτυπα


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ειδικό έντυπο συντάσσεται εις τριπλούν: το πρωτότυπο για τον ενδιαφερόμενο, ένα αντίγραφο για τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς και ένα για το Γραφείο Πρωτοκόλλου.

       Ναι Όχι


      • 7 Προώθηση της αίτησης στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εξεταστεί ή /και εισαχθεί για βραχεία νοσηλεία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Παράδοση του εντύπου - πιστοποιητικού στον Προιστάμενο της Κλινικής νοσηλείας ή εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Κίνησης Ασθενών παραδίδει το τριπλότυπο έντυπο στον Προϊστάμενο της Κλινικής όπου νοσηλεύτηκε ο ασθενής, ο οποίος αφού λάβει γνώση, ζητά τον ιατρικό φάκελο από το Ιατρικό Αρχείο. Το τριπλότυπο έντυπο – Πιστοποιητικό Νοσηλείας – παραδίδεται στη συνέχεια στον θεράποντα ιατρό ή τον Διευθυντή της Κλινικής.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή του εντύπου - πιστοποιητικού από τον θεράποντα ιατρό ή σε περίπτωση αδυναμίας του, από τον Διευθυντή της Κλινικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο θεράπων ιατρός, ή σε περίπτωση αδυναμίας του ο Διευθυντής της Κλινικής, συμβουλεύεται τα δεδομένα του ιατρικού φακέλου του ασθενή και σύμφωνα με τη γνωμάτευση που αναφέρεται στον ιατρικό φάκελο, συμπληρώνει στο τριπλότυπο έντυπο τη διάγνωση και εφόσον το υπογράψει, το επιστρέφει στον Προϊστάμενο της Κλινικής.

       Ναι Όχι


      • 10 Άρνηση χορήγησης πιστοποιητικού από τον θεράποντα ιατρό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα για πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης μπορεί να μην χορηγηθεί εφόσον ο ιατρός κρίνει πως παραβιάζεται ιατρικό απόρρητο και το αιτιολογεί γραπτώς. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται ο/η αιτών/ούσα εγγράφως (Ν. 2690/ 99, Άρθρο 4).

       Ναι Ναι


      • 11 Επιστροφή του εντύπου - πιστοποιητικού στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών και υπογραφή από τον Διευθυντή Διοικητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο επιστρέφει στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης Ασθενών προσκομίζει το τριπλότυπο έντυπο στον Διοικητικό Διευθυντή για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 12 θεώρηση του πιστοποιητικού από το Γραφείο Πρωτοκόλλου και αρχειοθέτηση του αντιγράφου στο Ιατρικό Αρχείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης παραδίδει το τριπλότυπο έντυπο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου για να λάβει στρογγυλή σφραγίδα και εφόσον το πιστοποιητικό θεωρηθεί, φροντίζει με δική του ευθύνη, για την αρχειοθέτηση του αντιγράφου του Πιστοποιητικού Νοσηλείας που προορίζεται για τον ιατρικό φάκελο του ασθενή, στο Ιατρικό Αρχείο.

       Όχι Όχι


      • 13 Παράδοση του πιστοποιητικού στον πολίτη ή αποστολή ταχυδρομικώς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Πιστοποιητικό Νοσηλείας παραδίδεται στον ασκούντα τη γονική μέριμνα αιτούντα ή στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του αυτοπροσώπως, όπου ο παραλαβών υπογράφει προς επιβεβαίωση ή το πιστοποιητικό του αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

       Όχι Ναι


      • 1 Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής "Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ)"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/atomikos-elektronikos-phakelos-ugeias-aephu-gia-polites

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος χρήστης πληκτρολογεί τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/atomikos-elektronikos-phakelos-ugeias-aephu-gia-polites για τον εντοπισμό της εφαρμογής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr).

       • Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή πραγματοποιείται με τους κωδικούς/διαπιστευτήρια του ενηλίκου ασκούντα τη γονική μέριμνα.

       Σημειώσεις Η εύρεση της σελίδας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη είναι επίσης δυνατή, ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική σελίδα--> Υγεία και πρόνοια-->Φάκελος υγείας-->Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) για πολίτες.

       Όχι Όχι


      • 2 Αυθεντικοποίηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους κωδικούς - διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικούς TAXISnet).

       Όχι Όχι


      • 3 Χρήση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (OTP)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep

       Περιγραφή Ο χρήστης παραλαμβάνει τον 6ψήφιο κωδικό μιας χρήσης (OTP)

       Σημειώσεις Προκειμένου ο χρήστης να κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, θα πρέπει προηγουμένως να έχει πιστοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ.), προκειμένου να λαβάνει κωδικό μιας χρήσης (OTP).

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώριση ΑΜΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης καταχωρίζει τον ΑΜΚΑ του στο ειδικό πεδίο, για την άντληση των στοιχείων που αφορούν στον ατομικό του φάκελο.

       Όχι Όχι


      • 5 Μετάβαση στην καρτέλα "Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης μεταβαίνει στην καρτέλα "Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας" και επιλέγει το πεδίο "Νοσηλείες"

       Όχι Όχι


      • 6 Προβολή ή/και εκτύπωση της αναζητούμενης νοσηλείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει την υποενότητα "Νοσηλείες", όπου εμφανίζεται η νοσηλεία ή η λίστα με τις νοσηλείες του. Επιλέγει τη νοσηλεία που τον ενδιαφέρει προκειμένου να κάνει προβολή των στοιχείων ή εκτύπωση της σχετικής βεβαίωσης.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που προβάλλονται στην ενότητα "Νοσηλείες" είναι:

       • -Κωδικός ICD10 νοσηλείας,
       • -Αιτία νοσηλείας,
       • -Νοσοκομείο,
       • -Έτος,
       • -Σχόλια.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.