Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ξένου σχολείου της ημεδαπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb9c9cc5e-8a74-42fa-8312-6b49fe4718b3 995874

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Από 250 έως 600 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μεταβολή των όρων ή/και των κτηριακών προϋποθέσεων άδειας λειτουργίας Ξένου Ιδιωτικού Σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ξένου σχολείου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή, Διοικητικές κυρώσεις. «Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.».

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ξένου ιδιωτικού σχολείου ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο ή ορισμένους όρους/προϋποθέσεις λειτουργίας του

      Επίσημος τίτλος

      Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ξένου ιδιωτικού σχολείου της ημεδαπής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Η έδρα του σχολείου δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατα τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και όχι απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα δικαιολογητικά που προορίζονται α) για το Τμήμα Γ Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και β) για τον ΕΟΠΠΕΠ αναφορικά με τον κτιριολογικό έλεγχο

       Όχι Όχι

      • 1 Για κτήρια Εως 300 τ.μ. 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1395

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Για κτήρια από 300-600 τ.μ. 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1396

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Για κτήρια από 600 τ.μ. και άνω 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1397

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 4 Για νηπιαγωγεία έως 60 νηπίων 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1398

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Φάκελος κτηριολογικών προϋποθέσεων, ο φάκελος περιλαμβάνει ότι είναι απαραίτητο για τον ΕΟΠΠΕΠ Πιστοποιητικό πολεοδομίας

       Φάκελος κτηριολογικών προϋποθέσεων, ο φάκελος περιλαμβάνει ότι είναι απαραίτητο για τον ΕΟΠΠΕΠ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4558

      • 2 Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 3 Έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών να αναγράφει: α) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού, β) ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, ε) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 5 Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας του νομικού προσώπου και του νομικού εκπροσώπου του Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας του νομικού προσώπου και του νομικού εκπροσώπου του


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (όπου προβλέπεται) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (όπου προβλέπεται)


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις φυσικού προσώπου απαιτείται Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου, όταν αυτός είναι διαφορετικός από το Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 4862 1931 2 Α

       Περιγραφή Περί των ξένων σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

      • Νόμος Άρθρα Πρώτο, υποπαράγραφοι Θ3.4, Θ3.6, Θ3.7, Θ3.11 2690 1999

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 35 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • Νόμος 682 1977 244 Α

       Περιγραφή Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής, Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100244

      • Νόμος 1 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Ο νόμος ρυθμίζει τη διαδικασία αδειοδότησης, τροποποίησης, επικαιροποίησης και ανάκλησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 34566 2013 756 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200756

      • Υπουργική Απόφαση 151678 2012 3324 Β

       Περιγραφή Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203324

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10135 2012

       Περιγραφή Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203057

      • 1 Διαβίβαση της αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ξένου σχολείου καταθέτει αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης του σχολείου στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβιβάζει στο τμήμα Ξένων Σχολείων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας την αίτηση τροποποίησης της άδειας ξένου σχολείου που έχει καταθέσει ο ενδιαφερόμενος.

       Σημειώσεις Η αίτηση τροποποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου πρέπει να συνοδεύεται από έναν φάκελο που θα περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλον έναν φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά για τον κτιριολογικό έλεγχο που θα διενεργηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή της αίτησης στο ΠΣ Πάπυρος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση της αίτησης στο Τμήμα Γ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Χρέωση της αίτησης τροποποίησης και έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος που πραγματοποιείται αφορά στον έλεγχο των εγγράφων παράλληλα με την κάλυψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων που θέτει το θεσμικό πλαίσιο (π.χ. ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, κλπ).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που λείπουν δικαιολογητικά, ο αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον ενδιαφερόμενο και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή φακέλου δικαιολογητικών κτιριολογικού ελέγχου στον ΕΟΠΠΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή στον αρμόδιο για τον κτιριολογικό έλεγχο φορέα (ΕΟΠΠΕΠ) του φακέλου που περιέχει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η αποστολή στον αρμόδιο για τον κτιριολογικό έλεγχο φορέα (ΕΟΠΠΕΠ) του φακέλου πραγματοποιείται άμεσα, μόλις παραληφθεί από την Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: - παραλαβή φακέλου κτιριολογικού ελέγχου, - έλεγχος δικαιολογητικών τήρησης κτιριολογικών προϋποθέσεων, - πραγματοποίηση αυτοψίας, - διατύπωση παρατηρήσεων, - σύνταξη αρνητικής ή θετικής γνωμοδότησης, - αποστολή της γνωμοδότησης στο Υπουργείο Παιδείας

       Όχι Όχι


      • 8 Εισαγωγή γνωμοδότησης στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Διαβίβαση γνωμοδότησης στο Τμήμα Γ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 10 Χρέωση της γνωμοδότησης στο χειριστή του φακέλου του ξένου σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης χρεώνει σε υπάλληλο την γνωμοδότηση

       Όχι Όχι


      • 11 Έλεγχος της Διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ επί των κτιριολογικών προϋποθέσεων από Τμήμα Γ της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση θετικής διατύπωσης γνώμης και διασταυρώνει την ορθότητα των στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 12 Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, σύνταξη, υπογραφή και έκδοση Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης της άδειας λειτουργίας ξένου ιδιωτικού σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Σημειώσεις Συντάσσεται η Υπουργική Απόφαση και πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος του φακέλου

       Ναι Όχι


      • 13 Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης από τον ΕΟΠΠΕΠ, σύνταξη απορριπτικής απάντησης του αιτήματος στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δνσης ενημερώνει τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο και γίνεται αποστολή ενημερωτικού εγγράφου σε ενδιαφερόμενο για την απόρριψη της αίτησής του και επιστροφή δικαιολογητικών.

       Ναι Ναι


      • 14 Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Τροποποίησης της άδειας ξένου ιδιωτικού σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Τροποποίησης άδειας ξένου ιδιωτικού σχολείου.

       Όχι Όχι


      • 15 Ενημέρωση για τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα Ξένων σχολείων του Υπουργείου Παιδείας ενημερώνει για το ΦΕΚ δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ξένου ιδιωτικού σχολείου και την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 16 Διεκπεραίωση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή απόφασης η της αρνητικής απάντησης στον αιτούντα

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.