Υποτροφίες Κληροδοτημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf9b11636-4be1-48f1-8368-b2b0dcb740ae 911636

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

16 έως 24 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τις υποτροφίες που χορηγούνται σε φοιτητές Πανεπιστημίων ημεδαπών ΑΕΙ, είτε με γραπτό διαγωνισμό, είτε με επιλογή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία καθορίζονται από τη συστατική πράξη του Κληροδοτήματος και την ισχύουσα για τα Κληροδοτήματα νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Τα Κληροδοτήματα υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εκδίδει την προκήρυξη, επιλέγει και διορίζει τους υποτρόφους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώσεις

Την πλατφόρμα διαχειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης ή διόρθωσης του μηνύματος σφάλματος. Πρέπει να γίνει αποδοχή του κινδύνου για να υποβληθεί εν συνεχεία η αίτηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Ισχύει η διάταξη του ΔΥ κώδικα για την έλλειψη απάντησης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποτροφίες για σπουδές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό κύκλο σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε φοιτητές ημεδαπών ΑΕΙ.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Γεωγραφικές Στη συστατική πράξη κάθε Κληροδοτήματος τίθεται η προϋπόθεση, οι συμμετέχοντες να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν συγκεκριμένη καταγωγή.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ηλικία έως τριάντα έξι (36) έτη.

       Όχι Όχι

      • 3 Εισοδηματικές Τα Κληροδοτήματα του Κων/νου Βέλλιου και του Αρχιμανδρίτη Ν. Θωμόπουλου απευθύνονται σε οικονομικά αδύναμους φοιτητές.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Φοίτηση σε συγκεκριμένο έτος σπουδών.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Αφορά προπτυχιακούς φοιτητές /απόφοιτους συγκεκριμένων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Βαθμός πτυχίου.

       Όχι Όχι

      • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται προσωπικοί κωδικοί taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης στο ΑΕΙ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης στο ΑΕΙ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση. Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Βεβαίωση αντιστοιχίας με αναγωγή της βαθμολογίας του απολυτηρίου λυκείου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αντιστοιχίας με αναγωγή της βαθμολογίας του απολυτηρίου λυκείου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση αντιστοιχίας με αναγωγή της βαθμολογίας του απολυτηρίου λυκείου απαιτείται για υποψήφιο που διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 6 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 7 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 8 Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν. 344/1976, όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 9 Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 10 Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου. Βεβαίωση

       Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 38, 82 4182 2013 185 Α

       Περιγραφή Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών κ.λπ. διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4253/2013 (Α΄287).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100185

      • Βασιλικό Διάταγμα 1940 290 Α

       Περιγραφή Περί του τρόπου παροχής υποτροφιών και διορισμού υποτρόφων εκ κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών υπαγομένων υπό την άμεσον διαχείρισιν του Υπουργείου των Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19400100290

      • Αναγκαστικός Νόμος 2039 1939 455 Α

       Περιγραφή Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομικών, κληροδοσιών και δωρεών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19390100455

      • 1 Έκδοση προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η προκήρυξη εκδίδεται ύστερα από την αποστολή σχετικής εισήγησης από το Υπουργείο Οικονομικών στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η διαχείριση των Κληροδοτημάτων.

       Σημειώσεις Η προκήρυξη αφορά σε υποτροφία που δίδεται είτε με επιλογή σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου, είτε με γραπτό διαγωνισμό.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Η αίτηση αφορά σε υποτροφία που δίδεται είτε με επιλογή σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου, είτε με γραπτό διαγωνισμό.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμού πτυχίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών των υποψηφίων που βρίσκονται σε θέση υποτροφίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση διορισμού υποτρόφων με επιλογή σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Επιλογή υποτρόφων με γραπτό διαγωνισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διεξάγεται γραπτός διαγωνισμός σε τόπο και χρόνο που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη. Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση αποτελεσμάτων του γραπτού διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Απόφαση διορισμού υποτρόφων κατόπιν συμμετοχής σε γραπτό διαγωνισμό.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.