Χορήγηση Εξωιδρυματικού Επιδόματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση33b339a2-224c-46a5-8202-83c594d438d8 524787

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο ποσό το οποίο χορηγείται σε άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένους, όταν πληρούνται ιατρικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Το επίδομα καταβάλλεται από μια πηγή, ισούται με το 20πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και δεν υπόκειται σε κράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης επί του καταβαλλόμενου εξωιδρυματικού επιδόματος. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται στην περίπτωση νοσηλείας του δικαιούχου σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης απονομής εξωιδρυματικού Επιδόματος

Σημειώσεις

Μετά την είσοδο στην υπηρεσία, επιλέγει την "Μεταβολή Σύνταξης" και αφού εισέλθει από το μενού αριστερά επιλέγει "Εξωιδρυματικό επίδομα (παραπληγίας)". Με την οριστική υποβολή του αιτήματος, ο αιτών ενημερώνεται για τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ένσταση από τον ασφαλισμένο μπορεί να υποβληθεί εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Εξωϊδρυματικού Επιδόματος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ΚΕΠΑ

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,


      • 1 Αναπηρίας Το εξωιδρυματικό επίδομα δικαιούνται: Οι συνταξιούχοι (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) του e-ΕΦΚΑ και τα μέλη οικογένειάς τους, εφόσον πάσχουν από: α) παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή β) μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή γ) σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή δ) το σύνδρομο κλάματος γαλής ή ε) ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή στ) οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. ζ) έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή η) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξάρτητα αν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους ή θ) έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την περίπτωση (ζ). Επίσης χορηγείται και σε όσους πάσχουν από ασθένειες, οι οποίες κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με αυτή της παραπληγίας – τετραπληγίας, σε ποσοστό 67%.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιατρικές Ποσοστό ιατρικής αναπηρίας 67% και άνω στις ακόλουθες παθήσεις: α) παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση β) μυασθένεια-μυοπάθεια γ) σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία δ) το σύνδρομο κλάματος γαλής ε) έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων, ανεξαρτήτως δυνατότητας εφαρμογής τεχνητού μέλους και ύψους ακρωτηριασμού ζ) φωκομέλεια, που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την περίπτωση του ακρωτηριασμού των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων. Ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω οι εξής παθήσεις: ατελή οστεογένεση ή οστεοψαθύρωση.

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές Ασφαλισμένοι: 350 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία τέσσερα χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία εμφανίστηκε η πάθηση, από τις οποίες οι 50 ημέρες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο 15μηνο ή 1.000 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε. Οι χρόνοι ασφάλισης σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και του Δημοσίου συνυπολογίζονται για την συμπλήρωση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων. Μέλη οικογένειας ασφαλισμένου: Εξετάζονται οι προϋποθέσεις ασφάλισης του άμεσα ασφαλισμένου, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 4 Ασφαλιστικές Για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν απασχοληθεί κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα σε εργασίες για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή ήταν συνταξιούχοι του κλάδου ή του ΟΓΑ, όταν επήλθε η αναπηρία τους όλο το δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία που έγιναν ανάπηροι.

       Ναι Ναι

      • 5 Ασφαλιστικές Οι άμεσα ασφαλισμένοι του τ. ΟΑΕΕ , δικαιούνται εξωιδρυματικό επίδομα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 40 μήνες ασφάλισης. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το επίδομα καταβάλλεται από το Φορέα με τους περισσότερους μήνες ασφάλισης. 2. Να έχουν αποκτήσει ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας κατά το χρόνο που κατέστησαν ανίκανοι. Σε εν ενεργεία ασφαλισμένο, δεν πρέπει να οφείλονται οφειλές ή ο ασφαλισμένος που έχει ρυθμίσει την οφειλή του σε δόσεις καταβάλλει αυτές εμπρόθεσμα.

       Ναι Ναι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται για τη ψηφιακή υποβολή τόσο της αρχικής αίτησης για την πιστοποίηση αναπηρίας όσο και για την απονομή εξωιδρυματικού επιδόματος να κατέχει ο αιτών κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Απαιτείται να έχει προηγηθεί η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας και η έκδοση Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.). Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στο Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας μέσω του gov.gr και της "Εθνικής Πύλης Αναπηρίας" κατόπιν αυθεντικοποίησής του με την χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

       Σύνδεσμος https://epan.gov.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) Γνωμάτευση

       Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7 %CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχετίζεται με την διαδικασία : Αίτηση Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Αναπηρίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονικής αίτησης για απονομή εξωιδρυματικού επιδόματος Αίτηση

       Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονικής αίτησης για απονομή εξωιδρυματικού επιδόματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα στον e-ΕΦΚΑ εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α., ως ημερομηνία υποβολής της στον e-ΕΦΚΑ, λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας (παρ. 10, του αρ. 103 του ν.4961/2022).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 4 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Ασφαλιστικά βιβλιάρια (ένσημα) ή τυχόν άλλο αποδεικτικό ασφάλισης Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ασφαλιστικά βιβλιάρια (ένσημα) ή τυχόν άλλο αποδεικτικό ασφάλισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 6 Αντίγραφο Απόφασης συνταξιοδότησης Απόφαση

       Αντίγραφο Απόφασης συνταξιοδότησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν πρόκειται για συνταξιούχο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 1127

      • 7 Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου Τραπέζης Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου Τραπέζης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με αριθμό λογαριασμού και πρώτο δικαιούχο τον αιτούμενο την παροχή

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 8 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει έαν ο αιτών νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής και αν επιδοτείται από κάποιο άλλο φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 42 1140 1981 68 Α

       Περιγραφή Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.4169/1961 "Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων " και άλλων διατάξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100068

      • Νόμος 40 1902 1990 138 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100138

      • Νόμος 16 2042 1992 75 Α

       Περιγραφή Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100075

      • Νόμος 5 παρ. 2 3232 2004 48 Α

       Περιγραφή Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100048

      • Νόμος 61 3518 2006 272 Α

       Περιγραφή Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100272

      • Νόμος 6 παρ. 6 4051 2012 40 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100040

      • Νόμος 4075 2012 89 Α

       Περιγραφή Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100089

      • Νόμος 7 4331 2015 69 Α

       Περιγραφή Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100069

      • Νόμος 44 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 56 4554 2018 130 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100130

      • 1 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για απονομή εξωιδρυματικού επιδόματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ, δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους /δικαιοδόχους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση Εξωϊδρυματικού Επιδόματος.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά την ηλεκτρονική πιστοποίηση του αιτούντα, ο οποίος χρησιμοποιεί τους κωδικούς που διαθέτει για την εισαγωγή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης στην Γραμματεία των Συντάξεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ηλεκτρονική αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθονται στην Γραμματεία των Συντάξεων του ΕΦΚΑ και πρωτοκολλείται η αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών και προϋποθέσεων χορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος αιτημάτων ασφαλισμένων και έμμεσων μελών όλων των π. ΦΚΑ . Αρμοδιότητα για την έκδοση απόφασης χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος έχουν τα Τμήματα Συντάξεων των Τοπικών Διευθύνσεων που απονέμουν συντάξεις.

       Σημειώσεις Για τις Τοπικές Διευθύνσεις που η αρμοδιότητα απονομής συντάξεων ανήκει σε άλλη Διεύθυνση, αυτές θα διαβιβάζουν τα αιτήματα προς έκδοση απόφασης, στις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης Εξωιδρυματικού Επιδόματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Πληρωμή Εξωϊδρυματικού επιδόματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η πληρωμή των χρημάτων, αναδρομικά και του τρέχοντα μήνα, γίνεται αυτόματα στον Λογαριασμό της Τράπεζας που δήλωσε στην αίτησή του ο αιτών.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.