Χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος με διαδοχική ασφάλιση από το ΚΕΑΝ/ΝΑΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaa28216d-8a29-4665-9d27-7a89e943a0c2 778892

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΦ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ. ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Κ.Ε.Α.Ν.), ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΚΕΑΝ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 έως 8 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  6 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση επικουρικής σύνταξης από το ΚΕΑΝ/ΝΑΤ σε διαδοχικά ασφαλισμένους. Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για τη χορήγηση κύριας σύνταξης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος με διαδοχική ασφάλιση

  Σημειώσεις

  Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: ΝΑΤ-Διεύθυνση Παροχών - Τμήμα Συντάξεων Κεφ. Επικουρικής Ασφ. Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πειραιάς Αττικής, Τ.Κ: 18531. Το έντυπο παρέχεται από τον φορέα. Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να κατατεθούν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ (η αίτηση καταχωρίζεται ηλεκτρονικά από τον υπάλληλο).

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος με διαδοχική ασφάλιση

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος ή μεταβίβαση λόγω θανάτου με διαδοχική ασφάλιση


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Συνταξιούχων

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ηλικιακές Συπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας τουλάχιστον.
        • ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:
        Χορηγείται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αν από το άθροισμα των πηλίκων που προκύπτουν με διαίρεση των ημερών πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε κάθε πλοίο, δια του ειδικού συντελεστή που αντιστοιχεί σε κάθε είδος πλοίου, προκύπτει αριθμός ίσος ή μεγαλύτερος των 7.920 ημερών.


        Όχι Όχι

       • 2 Προϋπηρεσίας O διαδοχικά ασφαλισμένος, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει, μαζί με την υπηρεσία του πάνω σε πλοία και το χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς, 20ετή τουλάχιστον συνθετική ναυτική υπηρεσία και την ηλικία που απαιτεί για συνταξιοδότηση ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο έχει το μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης εκτός από το Ν.Α.Τ
        • ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
        • Ο χρόνος ασφάλισης σε άλλο φορέα, εξομοιώνεται με πραγματική ναυτική υπηρεσία, όταν ο χρόνος αυτός σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, είναι απαραίτητος για την απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας. Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασθενείας και στρατιωτικής υπηρεσίας. Εξαιρούνται οι ναυτικοί που έχουν συμπληρώσει συνθετική ναυτική υπηρεσία στο Ν.Α.Τ. δεκαπέντε ετών μόνο με ναυτική υπηρεσία, έστω και αν έχουν και χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς.


        Όχι Όχι

       • 1 Αποδεικτικό IBAN-τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Αποδεικτικό IBAN-τραπεζικού λογαριασμού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή πρώτος συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6714

       • 2 Αποδεικτικό ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω θανάτου, κατατίθενται αποδεικτικά ΑΦΜ όλων των δικαιούχων (συζύγου - τέκνων)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5392

       • 3 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/eurese-arithmou-metroou-koinonikes-asphalises-amka        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7210

       • 4 Αποδεικτικά έγγραφα του χρόνου ασφάλισης (βιβλιάριο ενσήμων) από τον/τους άλλους φορείς ασφάλισης Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αποδεικτικά έγγραφα του χρόνου ασφάλισης (βιβλιάριο ενσήμων) από τον/τους άλλους φορείς ασφάλισης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7210

       • 5 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με ακριβή ημερομηνία γέννησης, στο οποίο θα αναφέρεται ότι η σύζυγος τελεί εν χηρεία και σε περίπτωση που υπάρχουν τέκνα, την ακριβή ημερομηνία γέννησής τους. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με ακριβή ημερομηνία γέννησης, στο οποίο θα αναφέρεται ότι η σύζυγος τελεί εν χηρεία και σε περίπτωση που υπάρχουν τέκνα, την ακριβή ημερομηνία γέννησής τους.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

        Όχι 3964

       • 6 Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

        Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

        Όχι 2633

       • 7 ΛηξιαρχικήΠράξη Θανάτου, Ληξιαρχική πράξη θανάτου

        ΛηξιαρχικήΠράξη Θανάτου,

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου (χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

        Όχι 1701

       • 8 Πιστοποιητικό σπουδών τέκνου/ων Αποδεικτικό σπουδών

        Πιστοποιητικό σπουδών τέκνου/ων

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

        Όχι 2825

       • 9 Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων για τα τέκνα που είναι δικαιούχοι Αποδεικτικό εισοδήματος

        Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων για τα τέκνα που είναι δικαιούχοι

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

        Όχι 6430

       • 10 Υ/Δ θεωρημένη/ες από την οικεία ΔΟΥ, με την/τις οποία/ες θα βεβαιώνεται ότι το/τα τέκνο/α δεν έχουν εισοδήματα, αυτοκίνητο ή ακίνητο και δεν υποχρεούνται σε δήλωση φόρου εισοδήματος. Αποδεικτικό εισοδήματος

        Υ/Δ θεωρημένη/ες από την οικεία ΔΟΥ, με την/τις οποία/ες θα βεβαιώνεται ότι το/τα τέκνο/α δεν έχουν εισοδήματα, αυτοκίνητο ή ακίνητο και δεν υποχρεούνται σε δήλωση φόρου εισοδήματος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

        Ναι 6430

       • Νομοθετικό Διάταγμα 4202 1961 175 Α

        Περιγραφή Περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεως δικαιωμάτων εις περιπτώσεις μεταβολής ασφαλιστικού φορέως.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19610100175

       • Προεδρικό Διάταγμα 14 913 1978 220 Α

        Περιγραφή Κωδικοποιημένος Νόμος 798 : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου κειμένων διατάξεων, εξαιρέσει εκείνων του προσωπικού του, αίτινες κωδικοποιθήσονται κατ` άρθρον 18 Ν. 458/1976 (ΦΕΚ 280Α) εις ειδικόν κείμενον.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100220

       • Νόμος 4670 2020 43 Α

        Περιγραφή Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

       • Νόμος 2,§2 1711 1987 109 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100109

       • Εγκύκλιος Φ.1500/Δ17/61562/18 2018

        Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης στο πρώην ΝΑΤ

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A6%CE%9B%CE%98465%CE%981%CE%A9-%CE%914%CE%9D

        ΑΔΑ ΨΦΛΘ465Θ1Ω-Α4Ν

       • Νόμος 1405 1983

        Περιγραφή Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100180

       • Νόμος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Άλλες ασφαλιστικές διατάξεις, Άρθρο 4 1539 1985 64 Α

        Περιγραφή Ένταξη επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100064

       • Νόμος 2084 1992 165 Α

        Περιγραφή Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100165

       • Νόμος 4093 2012 222 Α

        Περιγραφή Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

       • Νόμος 4756 2020 235 Α

        Περιγραφή Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100235

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ


        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλλληλος Κ.Ε.Π ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και των δικαιολογητικών

        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ καταχωρίζει ηλεκτρονικά και πρωτοκολλεί το αίτημα.

        Όχι Όχι


       • 4 Υπηρεσιακή αναζήτηση και διεκπεραίωση τυχόν υποαιτημάτων και έκδοση διαβιβαστικού προς τον αρμόδιο φορέα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αν δεν κατατεθούν με την αίτηση ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, ο υπάλληλος του ΚΕΠ εφόσον έχει τη δυνατότητα τα αναζητά υπηρεσιακά.

        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή του φακέλου της αίτησης στο ΝΑΤ/Κ.Ε.Α.Ν.


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή ο αρμόδιος υπάλληλος ΚΕΠ προωθεί τον φάκελο της αίτησης στο Ν.Α.Τ/Κ.Ε.Α.Ν..

        Όχι Όχι


       • 6 Παραλαβή και πρωτοκόλληση του αιτήματος από το Τμήμα Συντάξεων Κεφ. Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 7 Διεκπεραίωση του αιτήματος από το αρμόδιο τμήμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα προβαίνει σε έλεγχο του χρόνου προϋπηρεσίας και των λοιπών προϋποθέσεων

        Όχι Όχι


       • 8 Έκδοση απόφασης για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έκδοση απόφασης από το ΔΣ του ΝΑΤ για τη χορήγηση ή μη σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση

        Όχι Όχι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.