Χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος με διαδοχική ασφάλιση από το ΚΕΑΝ/ΝΑΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaa28216d-8a29-4665-9d27-7a89e943a0c2 778892

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 8 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση επικουρικής σύνταξης από το ΚΕΑΝ/ΝΑΤ σε διαδοχικά ασφαλισμένους. Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για τη χορήγηση κύριας σύνταξης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΚΕΑΝ)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος με διαδοχική ασφάλιση

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: ΝΑΤ-Διεύθυνση Παροχών - Τμήμα Συντάξεων Κεφ. Επικουρικής Ασφ. Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πειραιάς Αττικής, Τ.Κ: 18531. Το έντυπο παρέχεται από τον φορέα. Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να κατατεθούν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ (η αίτηση καταχωρίζεται ηλεκτρονικά από τον υπάλληλο).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποίηση με gov.gr Wallet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος με διαδοχική ασφάλιση

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος ή μεταβίβαση λόγω θανάτου με διαδοχική ασφάλιση


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Συνταξιούχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ηλικιακές Συπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας τουλάχιστον.
       • ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:
       Χορηγείται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αν από το άθροισμα των πηλίκων που προκύπτουν με διαίρεση των ημερών πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε κάθε πλοίο, δια του ειδικού συντελεστή που αντιστοιχεί σε κάθε είδος πλοίου, προκύπτει αριθμός ίσος ή μεγαλύτερος των 7.920 ημερών.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας O διαδοχικά ασφαλισμένος, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει, μαζί με την υπηρεσία του πάνω σε πλοία και το χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς, 20ετή τουλάχιστον συνθετική ναυτική υπηρεσία και την ηλικία που απαιτεί για συνταξιοδότηση ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο έχει το μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης εκτός από το Ν.Α.Τ
       • ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
       • Ο χρόνος ασφάλισης σε άλλο φορέα, εξομοιώνεται με πραγματική ναυτική υπηρεσία, όταν ο χρόνος αυτός σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, είναι απαραίτητος για την απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας. Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασθενείας και στρατιωτικής υπηρεσίας. Εξαιρούνται οι ναυτικοί που έχουν συμπληρώσει συνθετική ναυτική υπηρεσία στο Ν.Α.Τ. δεκαπέντε ετών μόνο με ναυτική υπηρεσία, έστω και αν έχουν και χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς.

       Όχι Όχι

      • 1 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 3 Αποδεικτικό IBAN-τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό IBAN-τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή πρώτος συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 4 Αποδεικτικό ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω θανάτου, κατατίθενται αποδεικτικά ΑΦΜ όλων των δικαιούχων (συζύγου - τέκνων)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 5 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/eurese-arithmou-metroou-koinonikes-asphalises-amka       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 6 Αποδεικτικά έγγραφα του χρόνου ασφάλισης (βιβλιάριο ενσήμων) από τον/τους άλλους φορείς ασφάλισης Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αποδεικτικά έγγραφα του χρόνου ασφάλισης (βιβλιάριο ενσήμων) από τον/τους άλλους φορείς ασφάλισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 7 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με ακριβή ημερομηνία γέννησης, σε περίπτωση που υπάρχουν τέκνα, την ακριβή ημερομηνία γέννησής τους. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με ακριβή ημερομηνία γέννησης, σε περίπτωση που υπάρχουν τέκνα, την ακριβή ημερομηνία γέννησής τους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 3964

      • 8 Πιστοποιητικό σπουδών τέκνου/ων Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό σπουδών τέκνου/ων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο αιτών έχει προστατευόμενα τέκνα τα οποία σπουδάζουν απαιτείται βεβαίωση σπουδών των τέκνων από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 2825

      • 9 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφεται το παρακάτω κείμενο: «Οι παρακάτω υπηρεσίες μου είναι πραγματικές και αποκτήθηκαν με ναυτολόγιο: Όνομα πλοίου ……. από …… έως …… ως(ειδικότητα)…. Σε περίπτωση μη μηχανογραφημένων υπηρεσιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 7320

      • Νομοθετικό Διάταγμα 4202 1961 175 Α

       Περιγραφή Περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεως δικαιωμάτων εις περιπτώσεις μεταβολής ασφαλιστικού φορέως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19610100175

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 913 1978 220 Α

       Περιγραφή Κωδικοποιημένος Νόμος 798 : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου κειμένων διατάξεων, εξαιρέσει εκείνων του προσωπικού του, αίτινες κωδικοποιθήσονται κατ` άρθρον 18 Ν. 458/1976 (ΦΕΚ 280Α) εις ειδικόν κείμενον.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100220

      • Νόμος 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20160100085), όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 2,§2 1711 1987 109 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100109

      • Εγκύκλιος Φ.1500/Δ17/61562/18 2018

       Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης στο πρώην ΝΑΤ

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A6%CE%9B%CE%98465%CE%981%CE%A9-%CE%914%CE%9D

       ΑΔΑ ΨΦΛΘ465Θ1Ω-Α4Ν

      • Νόμος 1405 1983

       Περιγραφή Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100180

      • Νόμος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Άλλες ασφαλιστικές διατάξεις, Άρθρο 4 1539 1985 64 Α

       Περιγραφή Ένταξη επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100064

      • Νόμος 2084 1992 165 Α

       Περιγραφή Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100165

      • Νόμος 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 4756 2020 235 Α

       Περιγραφή Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100235

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 116905/22 2022 6249 Β

       Περιγραφή Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 54410/16088/ 31.12.2020 (Β’ 3/2021) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20210200003) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την ανάθεση της εκτέλεσης και διεκπεραίωσης των εργασιών επί θεμάτων Παροχών και Εσόδων των τ. ΚΕΑΝ, ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ του e-ΕΦΚΑ στο ΝΑΤ, για δύο έτη επιπλέον, ήτοι έως 31/12/2024.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206249

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 2008 2299 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασιών και τροποποίηση των υπ αριθμ. 10003/23.5.2005 (ΦΕΚ 760/Β΄/7.6.2005) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20050200760) και ΔΙ-ΑΔΠ/Ε/20596/6.10.2006 (ΦΕΚ 1476/Β΄) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20060201476) κοινών υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΔΟΛ /ΚΕΠ/Φ.15/69/13795/10 (ΦΕΚ 1689/Β/2010) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100201689).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080202299

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλλληλος Κ.Ε.Π ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ καταχωρίζει ηλεκτρονικά και πρωτοκολλεί το αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπηρεσιακή αναζήτηση και διεκπεραίωση τυχόν υποαιτημάτων και έκδοση διαβιβαστικού προς τον αρμόδιο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν δεν κατατεθούν με την αίτηση ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, ο υπάλληλος του ΚΕΠ εφόσον έχει τη δυνατότητα τα αναζητά υπηρεσιακά.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή του φακέλου της αίτησης στο ΝΑΤ/Κ.Ε.Α.Ν.


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή ο αρμόδιος υπάλληλος ΚΕΠ προωθεί τον φάκελο της αίτησης στο Ν.Α.Τ/Κ.Ε.Α.Ν..

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή και πρωτοκόλληση του αιτήματος από το Τμήμα Συντάξεων Κεφ. Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Διεκπεραίωση του αιτήματος από το αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα προβαίνει σε έλεγχο του χρόνου προϋπηρεσίας και των λοιπών προϋποθέσεων

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης από το ΔΣ του ΝΑΤ για τη χορήγηση ή μη σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.