Χρηματική Αρωγή Θανούντων Στρατιωτικών (ΕΛΧΑΟΣ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfbf27ff7-1ff5-4d23-93fd-0bba111a2ae1 693113

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την παροχή Εφάπαξ Χρηματικής Αρωγής στην οικογένεια των θανούντων στρατιωτικών

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την εφάπαξ χρηματική αρωγή


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Δικαίωμα προσφυγής εντός δύο ετών από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εφάπαξ Βοήθημα Θανάτου Στρατιωτικών

      Επίσημος τίτλος

      Χρηματική Αρωγή Θανούντων Στρατιωτικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Οικογενειακές Εφόσον ο αποβιώσας ήταν έγγαμος, δικαιούχοι εφάπαξ χρηματικής αρωγής είναι η σύζυγος, τα ανήλικα άρρενα τέκνα & οι άγαμες θυγατέρες

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Εφόσον ο αποβιώσας ήταν άγαμος, δικαιούχοι εφάπαξ χρηματικής αρωγής είναι οι γονείς

       Ναι Ναι

      • 3 Οικογενειακές Εφόσον έχουν αποβιώσει και οι γονείς, δικαιούχοι είναι οι ορφανές από πατέρα άγαμες αδελφές & ορφανοί από πατέρα ανήλικοι άρρενες αδελφοί

       Ναι Ναι

      • 1 Τραπεζικός λογαριασμός κάθε δικαιούχου Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Τραπεζικός λογαριασμός κάθε δικαιούχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 2 Φορολογική ενημερότητα δικαιούχων Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα δικαιούχων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 3 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης αποβιώσαντος Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης αποβιώσαντος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 4 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική Πράξη θανάτου αποβιώσαντος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 5 Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου αποβιώσαντος Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου αποβιώσαντος

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχων περί μη λήψης πολεμικής σύνταξης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχων περί μη λήψης πολεμικής σύνταξης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νομοθετικό Διάταγμα 354 1976 148 Α

       Περιγραφή Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100148

      • Νόμος 748 1978 16 Α

       Περιγραφή Περί Δικαιούχων Εφάπαξ Χρηματικής Αρωγής Στρατιωτικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100016

      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία & πρωτοκολλείται ώστε να διανεμηθεί στο αρμόδιο τμήμα

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα η αίτηση & ελέγχεται η πληρότητα & η ορθότητα των δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση αιτήσεως από ΔΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι αιτήσεις εγκρίνονται από το ΔΣ ώστε να αποδοθεί το βοήθημα στους δικαιούχους

       Όχι Όχι


      • 4 Απόδοση Βοηθημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα βοηθήματα αποδίδονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή Πράξης Απονομής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλονται ταχυδρομικώς οι πράξεις απονομής των βοηθημάτων στους δικαιούχους

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.