Άδεια Εμπορίας Όπλων και Λοιπών Αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως Συλλεκτικά, Ιστορικά ή Οικογενειακά Κειμήλια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf9b4b86e-5651-4c5f-9512-93f6adf91490 831994 License to trade in weapons and other items classified as collectible, historical or family heirlooms

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Αστυνομικά Τμήματα

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 7 + (
2
)

Κόστος

151,2 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης προς φυσικό πρόσωπο άδειας εμπορίας όπλων και λοιπών αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως Συλλεκτικά, Ιστορικά ή Οικογενειακά Κειμήλια, προκειμένου να τα πωλεί-διαθέτει σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πρέπει να πληρούν ορισμένες, βάσει νόμου, προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία περιλαμβάνονται

τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος αυτού, και για τα νομικά πρόσωπα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους. Στην αίτηση μνημονεύονται και τα στοιχεία των όπλων και λοιπών αντικειμένων, των οποίων ζητείται η

κατοχή ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    NACE

    • 46.18 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Εμπορίας Όπλων και Λοιπών Αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως Συλλεκτικά, Ιστορικά ή Οικογενειακά Κειμήλια

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Ο αιτών να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: α) οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών β) οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και του ν. 3500/2005.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στον αιτούντα για: α) πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, β) παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του αρ. 15 του ν. 2168/93 γ) πράξεις που προβλέπονται στον ν. 3500/2006.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Να μην υπάρχουν ασυμβίβαστες ιδιότητες του αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Πρέπει να υπάρχει χαρακτηρισμός και γνωστοποίηση προέλευσης των αντικειμένων.

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Το όπλο πρέπει να είναι απενεργοποιημένο.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια εμπορίας ειδών ν. 2168/93 ή ν. 456/76, κατασκευής/επισκευής/συναρμολόγησης, γόμωσης/αναγόμωσης φυσιγγίων όπλων 151.2 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6020

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.aade.gr/polites/e-parabolo

       Όχι

      • 1 Αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής (e-παράβολο) Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής (e-παράβολο)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 2 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου του νομικού προσώπου. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αναζητείται αυτεπάγγελτα όταν εκδίδεται από ημεδαπές αρχές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993». Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993».

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών: i. δεν είναι ιδιοκτήτης ή υπάλληλος ατομικής Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (SECURITY) ή Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών, ii. δεν είναι εταίρος ή διαχειριστής σε Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, που λειτουργεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), iii. δεν είναι μέλος του Δ.Σ. ή εκπρόσωπος εταιρείας οποιασδήποτε μορφής που συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 15% του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, ούτε και διαχειριστής, ή μέτοχος επί ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) με το ίδιο ποσοστό και iv. δεν είναι εταίρος ή διαχειριστής σε Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών που λειτουργεί με τη μορφή προσωπικής εταιρείας» Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών: i. δεν είναι ιδιοκτήτης ή υπάλληλος ατομικής Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (SECURITY) ή Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών, ii. δεν είναι εταίρος ή διαχειριστής σε Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, που λειτουργεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), iii. δεν είναι μέλος του Δ.Σ. ή εκπρόσωπος εταιρείας οποιασδήποτε μορφής που συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 15% του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, ούτε και διαχειριστής, ή μέτοχος επί ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) με το ίδιο ποσοστό και iv. δεν είναι εταίρος ή διαχειριστής σε Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών που λειτουργεί με τη μορφή προσωπικής εταιρείας»

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Δύο (2) φωτογραφίες. Φωτογραφία

       Δύο (2) φωτογραφίες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 7 Οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση βεβαιώσεις – υπεύθυνες δηλώσεις και δημόσια έγγραφα περί χαρακτηρισμού και προέλευσης των κατεχόμενων ειδών. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση βεβαιώσεις – υπεύθυνες δηλώσεις και δημόσια έγγραφα περί χαρακτηρισμού και προέλευσης των κατεχόμενων ειδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 8 Πιστοποιητικό απενεργοποίησης όπλου από τη δημόσια αρχή επαλήθευσης, στις περιπτώσεις που απαιτείται. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό απενεργοποίησης όπλου από τη δημόσια αρχή επαλήθευσης, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 9 αντίγραφο καταστατικού και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτού, καθώς και έγγραφο ορισμού εκπροσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       αντίγραφο καταστατικού και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτού, καθώς και έγγραφο ορισμού εκπροσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Νόμος 4 4678 2020 70 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.3944/2011, όπως είχε τροποποιήσει τον Ν.2168/1993 (Εμπορία με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

      • Νόμος 4249 2014 73 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση Ν.2168/1993

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100073

      • Νόμος 4028 2011 242 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση Ν.2168/1993

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100242

      • Νόμος 4 3944 2011 67 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση Ν.2168/1993 (Εμπορία με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100067

      • Νόμος 3169 2003 189 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση Ν.2168/1993

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100189

      • Νόμος 2334 1995 184 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση Ν.2168/1993

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100184

      • Νόμος 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Κεφάλαιο Α ́ Άρθρα 2, 3 και 4, Κεφάλαιο Β ́ Άρθρα 6-11, Κεφάλαιο Γ ́ Άρθρα 12 και 13 περ. β, γ, δ και ε 3009/2/177 2020 4705 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση για το Πιστοποιητικό από ιατρό και άρθρο 11, παρ.1 και παρ.2 περίπτ. θ πιστοποιητικό απενεργοποίησης της δημόσιας αρχής επαλήθευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204705

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1016/6/291−μγ΄ 2011 2636 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) διαδικασιών αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202636

      • Υπουργική Απόφαση 3009/2/39-μ' 2015 2881 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση ΥΑ 3009/2/23α Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 3009/2/ 39−μ ́/24−12−2015 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Β ́ 59/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202881

      • Υπουργική Απόφαση 3009/2/23-λζ 2013 843 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση ΥΑ 3009/2/23α

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200843

      • Υπουργική Απόφαση 3009/2/23-λδ` 2011 1212 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση ΥΑ 3009/2/23α

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201212

      • Υπουργική Απόφαση 3009/2/84-δ' 2004 1208 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση ΥΑ 3009/2/23α

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201208

      • Υπουργική Απόφαση 3009/2/68-γ 2001 1063 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση ΥΑ 3009/2/23α

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010201063

      • Υπουργική Απόφαση 3009/2/23-ιη 1999 607 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση ΥΑ 3009/2/23α

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990200607

      • Υπουργική Απόφαση 1,2,3,6 3009/2/23α 1994 696 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά Αρμόδια υπηρεσία έκδοσης αδειών, διαδικασία χορήγησης αδειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200696

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7011/10/58-ιδ 2004 1338 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προθεσμίας για την διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201338

      • Υπουργική Απόφαση 3009/2/28-γ ́ 1994 461 Β
      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, αυτοπροσώπως, την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ασφάλειας ή αν δεν υπάρχει στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή στο ΚΕΠ – ΕΚΕ.

       Σημειώσεις Αν την αίτηση δεν την υποβάλλει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος απαιτείται γνήσιο της υπογραφής για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Διαβίβαση φακέλου στο Τμήμα Ασφαλείας ή στο Αστυνομικό Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στο ΚΕΠ – ΕΚΕ, ο υπάλληλος που την παραλαμβάνει τη διαβιβάζει στο Τμήμα Ασφάλειας ή στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Ασφάλειας ή το Αστυνομικό Τμήμα προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 6 Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την επιθεώρηση της επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ασφάλειας ή το Αστυνομικό Τμήμα ορίζει τριμελή επιτροπή βαθμοφόρων με πρόεδρο Αξιωματικό, προς επιθεώρηση της επιχείρησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η τριμελής επιτροπή διενεργεί επιτόπου επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι επιβαλλόμενοι όροι ασφάλειας. Αν κατά την επιθεώρηση αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται οι επιβαλλόμενοι όροι ασφαλείας, υποδεικνύεται εγγράφως η λήψη μέτρων εντός ορισμένης προθεσμίας, μετά τη λήξη της οποίας επιθεωρείται εκ νέου η επιχείρηση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το αίτημα πρέπει να απορριφθεί. Η ίδια επιθεώρηση ενεργείται και στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας αποθηκών από το αρμόδιο Υπουργείο. Η τριμελής επιτροπή συντάσσει Έκθεση Επιθεώρησης, η οποία επισυνάπτεται στα λοιπά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη σχετικής Εισήγησης και Διαβίβαση στη Διεύθυνση Ασφάλειας ή την Αστυνομική Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ασφάλειας ή το Αστυνομικό Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη και την Έκθεση Επιθεώρησης, συντάσσει και διαβιβάζει σχετική εισήγηση (θετική ή αρνητική) στη Διεύθυνση Ασφάλειας ή την Αστυνομική Διεύθυνση στην οποία υπάγεται.

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας ή η Αστυνομική Διεύθυνση προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή απόφασης έκδοσης της άδειας ή απόρριψης αυτής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας ή η Αστυνομική Διεύθυνση υπογράφει την απόφαση έκδοσης της άδειας ή απόρριψης αυτής.

       Όχι Όχι


      • 11 Διαβίβαση άδειας στο Τμήμα Ασφάλειας ή στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας ή η Αστυνομική Διεύθυνση διαβιβάζει, ταχυδρομικά, την άδεια στο Τμήμα Ασφάλειας ή στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Τμήμα Ασφάλειας ή το Αστυνομικό Τμήμα ενημερώνει τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει στο Τμήμα για την παραλαβή της άδειας

       Όχι Όχι


      • 13 Αποστολή απόφασης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει την άδεια από το Τμήμα Ασφάλειας ή το Αστυνομικό Τμήμα

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.