Έγκριση αλλαγής στοιχείων εκκαθαρίστριας εταιρείας κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας σε πλοία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση95edb9c7-fb5a-463b-8fff-467c621a1783 515758

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 7

Κόστος

200 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση τροποποίησης στοιχείων αναγνωρισμένης εκκαθαρίστριας εταιρείας που δραστηριοποιείται στην τακτοποίηση λογαριασμών κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης λογίζεται από την υποβολή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση τροποποίησης στοιχείων εκκαθαρίστριας εταιρείας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλλαγή στοιχείων εκκαθαρίστριας εταιρείας

      Επίσημος τίτλος

      Τροποποίηση στοιχείων εκκαθαρίστριας εταιρείας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Γεωγραφικές Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να έχει έδρα στην Ελλάδα ή εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρεία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, να έχει νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να είναι Aνώνυμος ή Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

       Όχι Όχι

      • 3 Εταιρικού δικαίου Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να περιλαμβάνει στο καταστατικό της ως σκοπό τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας εμπορικών πλοίων.

       Όχι Όχι

      • 4 Πτωχευτικού δικαίου Η εταιρεία να μην έχει κηρυχθεί σε χρεοκοπία, πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχει κατατεθεί σχετική αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 5 Δικαστικές Ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο νόμιμος αντιπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, να μην έχουν καταδικαστεί για απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και να μην έχουν κηρυχθεί σε χρεοκοπία ή πτώχευση.

       Όχι Όχι

      • 6 Φορολογικές Η εταιρεία και ο νόμιμος αντιπρόσωπός της να είναι φορολογικά ενήμεροι, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

       Όχι Όχι

      • 7 Ασφαλιστικές Η εταιρεία και ο νόμιμος αντιπρόσωπός της να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Να μην έχει συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός πέντε (25) των αναγνωρισμένων εκκαθαριστριών εταιρειών.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Να υπάρχει θετική γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

       Όχι Όχι

      • 10 Γεωγραφικές Ειδικά για την αναγνώριση αλλοδαπών εταιρειών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη χορήγηση Κωδικού Αναγνώρισης Εκκαθαρίστριας (AAIC) από την αρμόδια αρχή της αλλοδαπής, στην οποία βρίσκεται η έδρα της εταιρείας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση αναγνώρισης 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8474

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Επικυρωμένο αντίγραφο δημοσιευθέντος και σε ισχύ καταστατικού, καθώς και πιστοποιητικού εταιρικών μεταβολών από τις αρμόδιες αρχές. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο δημοσιευθέντος και σε ισχύ καταστατικού, καθώς και πιστοποιητικού εταιρικών μεταβολών από τις αρμόδιες αρχές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και του νόμιμου αντιπρόσωπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, επί αδικημάτων που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3β του π.δ. 137/2014. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και του νόμιμου αντιπρόσωπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, επί αδικημάτων που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3β του π.δ. 137/2014.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 3 Πιστοποιητικό περί μη διώξεως και μη καταδίκης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και του νόμιμου αντιπρόσωπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, επί αδικημάτων που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3β του π.δ.137/2014. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη διώξεως και μη καταδίκης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και του νόμιμου αντιπρόσωπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, επί αδικημάτων που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3β του π.δ.137/2014.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές περί μη θέσεως της εταιρείας στις καταστάσεις που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3α του π.δ. 137/2014. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές περί μη θέσεως της εταιρείας στις καταστάσεις που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3α του π.δ. 137/2014.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Ισχύουσα φορολογική ενημερότητα της εταιρείας και του νομίμου αντιπροσώπου της. Φορολογική ενημερότητα

       Ισχύουσα φορολογική ενημερότητα της εταιρείας και του νομίμου αντιπροσώπου της.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 6 Ισχύουσα ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και του ομίμου αντιπροσώπου της. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ισχύουσα ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και του ομίμου αντιπροσώπου της.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 7 Εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρεία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, ισχύουσα βεβαίωση αναγνώρισης από την αλλοδαπή αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού αναγνώρισης AAIC. Βεβαίωση

       Εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρεία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, ισχύουσα βεβαίωση αναγνώρισης από την αλλοδαπή αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού αναγνώρισης AAIC.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 4, 5 137 2014 227 Α

       Περιγραφή Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιρειών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και ειδικά αυτή της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union – ITU).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100227

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 4 Μη έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.