Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιριών τακτοποίησης λογαριασμών κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας σε πλοία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf0cc640d-e314-44bd-95cb-90d780c6fc3e 822349

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6 έως 7

  Κόστος

  300.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 μήνας

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση εταιρειών ως εκκαθαρίστριες, ώστε να αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης λογίζεται από την υποβολή πλήρους φακέλου αίτησης.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για αναγνώριση εκκαθαρίστριας εταιρίας, ώστε να αναλαμβάνει τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων.

  Σημειώσεις

  Η αίτηση υποβάλλεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αναγνώριση Εκκαθαριστριών Εταιρειών

       Επίσημος τίτλος

       Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιρειών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Υπηκοότητας Η εκκαθαρίστρια εταιρεία υποχρεούται να έχει έδρα στην Ελλάδα ή εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρεία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, να έχει νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.


        Όχι Όχι

       • 2 Εταιρικού δικαίου Η εκκαθαρίστρια εταιρεία υποχρεούται να είναι Aνώνυμος ή Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).


        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να περιλαμβάνει στο καταστατικό της ως σκοπό τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας εμπορικών πλοίων.


        Όχι Όχι

       • 4 Πτωχευτικού δικαίου Η εταιρεία να μην έχει κηρυχθεί σε χρεοκοπία, πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχει κατατεθεί σχετική αίτηση.


        Όχι Όχι

       • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο νόμιμος αντιπρόσωπος της εκκαθαρίστριας εταιρείας, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, να μην έχουν καταδικαστεί για απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και να μην έχουν κηρυχθεί σε χρεοκοπία ή πτώχευση.


        Όχι Όχι

       • 6 Φορολογικές Η εταιρεία και ο νόμιμος αντιπρόσωπός της να είναι φορολογικά ενήμεροι, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.


        Όχι Όχι

       • 7 Ασφαλιστικές Η εταιρεία και ο νόμιμος αντιπρόσωπός της να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.


        Όχι Όχι

       • 8 Διοικητικές Να μην έχει συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός πέντε (25) των αναγνωρισμένων εκκαθαριστριών εταιρειών.


        Όχι Όχι

       • 9 Διοικητικές Να υπάρχει θετική γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.


        Όχι Όχι

       • 10 Υπηκοότητας Ειδικά για την αναγνώριση αλλοδαπών εταιρειών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη χορήγηση Κωδικού Αναγνώρισης Εκκαθαρίστριας (AAIC) από την αρμόδια αρχή της αλλοδαπής, στην οποία βρίσκεται η έδρα της εταιρείας.


        Όχι Όχι

       • 1 Αίτηση αναγνώρισης 200 €

        Κωδικός e-παραβόλου 8474

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 2 Κάλυψη της ετήσιας υποχρέωσης αναγνώρισης (π.δ 137/2014 άρθρο 6 παρ. 5) 100 €

        Κωδικός e-παραβόλου 8475

        Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 1 Επικυρωμένο αντίγραφο δημοσιευθέντος και σε ισχύ καταστατικού, καθώς και πιστοποιητικού εταιρικών μεταβολών από τις αρμόδιες αρχές. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Επικυρωμένο αντίγραφο δημοσιευθέντος και σε ισχύ καταστατικού, καθώς και πιστοποιητικού εταιρικών μεταβολών από τις αρμόδιες αρχές.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9338

       • 2 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας και του νόμιμου αντιπρόσωπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, επί αδικημάτων που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3β του π.δ. 137/2014. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας και του νόμιμου αντιπρόσωπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, επί αδικημάτων που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3β του π.δ. 137/2014.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4750

       • 3 Πιστοποιητικό περί μη διώξεως και μη καταδίκης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας και του νόμιμου αντιπροσώπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, επί αδικημάτων που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3β του παρόντος. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό περί μη διώξεως και μη καταδίκης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας και του νόμιμου αντιπροσώπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, επί αδικημάτων που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3β του παρόντος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 4 Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές περί μη θέσεως της εταιρίας στις καταστάσεις που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3α του π.δ. 137/2014. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές περί μη θέσεως της εταιρίας στις καταστάσεις που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3α του π.δ. 137/2014.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 5 Ισχύουσα φορολογική ενημερότητα της εταιρίας και του νομίμου αντιπροσώπου της. Φορολογική ενημερότητα

        Ισχύουσα φορολογική ενημερότητα της εταιρίας και του νομίμου αντιπροσώπου της.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3461

       • 6 Ισχύουσα ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας και του νομίμου αντιπροσώπου της. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

        Ισχύουσα ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας και του νομίμου αντιπροσώπου της.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9447

       • 7 Εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, ισχύουσα βεβαίωση αναγνώρισης από την αλλοδαπή αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού αναγνώρισης AAIC. Βεβαίωση

        Εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, ισχύουσα βεβαίωση αναγνώρισης από την αλλοδαπή αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού αναγνώρισης AAIC.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

        Όχι 9703

       • Προεδρικό Διάταγμα 3,4,5 137 2014 227 Α

        Περιγραφή Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και ειδικά αυτή της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union – ITU).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100227

       • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 2 Επεξεργασία του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Ναι Όχι


       • 4 Μη έκδοση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Ναι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.