Αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (παλαιού τύπου)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa7563a79-9ec0-4563-8a0e-9c121e209782 603227

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

35 €

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους. Οι ήδη κάτοχοι αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών πρέπει να αντικαταστήσουν τα παλαιού τύπου έντυπα με νέου τύπου. Ο χρόνος εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Επί του παρόντος, οι κάτοχοι παλαιού τύπου άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους οφείλουν να προβούν στην παρούσα διαδικασία αντικατάστασης έως την 31-12-2025.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Λιμενική Αρχή η οποία του εξέδωσε την άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους της οποίας αιτείται την αντικατάσταση.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους

      Επίσημος τίτλος

      Αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (παλαιού τύπου)


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό μητρώο αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, την οποία πρέπει να έχει στην κατοχή του πρωτότυπη, δηλαδή να μην την έχει απωλέσει. Σε περίπτωση που την έχει απωλέσει, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση για έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος δεν θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, τότε θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για να κάνει χρήση της δυνατότητας υποβολής αίτησης με ψηφιακό τρόπο ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών στο taxisnet

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια χειριστή τ/χ σκάφους (αντικατάσταση παλαιάς) 10 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4831

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 25 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://edla.hcg.gr/apptypes/payment help/

       Όχι

      • 1 Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, που ήδη κατέχει ο ενδιαφερόμενος και αιτείται την αντικατάστασή της. Άδεια

       Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, που ήδη κατέχει ο ενδιαφερόμενος και αιτείται την αντικατάστασή της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον έχει επιλεχθεί ψηφιακή διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίγραφο της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Με το πέρας της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποστέλλει άμεσα την προς αντικατάσταση άδεια χειριστή, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 3 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνει ότι: "Έχω στην κατοχή μου την πρωτότυπη υπ αριθμ. ........... άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους και θα την αποστείλω άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή." Υπεύθυνη Δήλωση

       Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνει ότι: "Έχω στην κατοχή μου την πρωτότυπη υπ αριθμ. ........... άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους και θα την αποστείλω άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή."

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που από τον ενδιαφερόμενο έχει επιλεχθεί ψηφιακή διαδικασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7320

      • 4 Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας. Φωτογραφία

       Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/28057 2019 162 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένων υπ΄ αρ. 50.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200162

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του στη Λιμενική Αρχή η οποία του εξέδωσε την άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτησή του ψηφιακά στη Λιμενική Αρχή η οποία του εξέδωσε την άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση βεβαίωσης χειρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Έντυπη μορφή βεβαίωσης χειρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον έχει επιλεγεί η διεκπεραίωση με φυσική παρουσία, τότε χορηγείται στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση χειρισμού σε έντυπη μορφή.

       Ναι Όχι


      • 7 Ψηφιακή μορφή βεβαίωσης χειρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον έχει επιλεγεί ψηφιακή διαδικασία, τότε αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση χειρισμού σε ψηφιακή μορφή, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος

       Ναι Όχι


      • 8 Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους (πλαστική μορφή)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού εκτυπωθεί η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους σε πλαστική μορφή, τότε αυτή επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.