Απονομή Επικουρικής Σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου Δημοσίου Τομέα & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση796a5621-aa2f-4a32-8b67-888ea75b8ace 327603

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Γενική διεύθυνση δημόσιου τομέα - Αρμόδια Διεύθυνση δημόσιου τομέα.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 15 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή επικουρικής Σύνταξης, λόγω θανάτου, ασφαλισμένου σε μέλη της οικογένειας μονίμων υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Τομέα (ΝΠΔΔ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική διεύθυνση δημόσιου τομέα - Αρμόδια Διεύθυνση δημόσιου τομέα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τα μέλη της οικογένειας μονίμων υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ οι οποίοι είχαν κύριο ασφαλιστικό φορέα το π. ΙΚΑ και επικουρική ασφάλιση στο τ. ΕΤΕΑΜ, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi) την αίτησή τους στη αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση απονομής σύνταξης λόγω ΘΑΝΑΤΟΥ Ασφαλισμένου (Δημοσίου Τομέα)

Σημειώσεις

O αιτών τυπώνει και συμπληρώνει την αίτηση και την υποβάλει στο φυσικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (κτίριο επί της οδού Φιλελλήνων 13-15) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μέλη της οικογένειας μονίμων υπαλλήλων Δημοσίου Τομεά και υπαλλήλων ΝΠΔΔ με συνταξιοδοτικό φορέα το Δημόσιο (τ. ΓΛΚ) συμπληρώνουν την χειρόγραφη αίτηση στην Υπηρεσία του θανόντος υπαλλήλου και αυτή τη διαβιβάζει στον e-ΕΦΚΑ μαζί με το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) του υπαλλήλου. Τα μέλη της οικογένειας μονίμων υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ οι οποίοι είχαν κύριο ασφαλιστικό φορέα το π. ΙΚΑ και επικουρική ασφάλιση στο τ. ΕΤΕΑΜ, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi) την αίτησή τους στη αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Ένσταση προς τη Διοικητική Επιτροπή Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, Διοικητική Επιτροπή Επικουρικών Συντάξεων με έδρα την Αθήνα, εντός Εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της αποριπτητικής Απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για απονομή επικουρικής Σύνταξης λόγω θανάτου μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και υπαλλήλων των ΝΠΔΔ που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας. Αίτηση για απονομή επικουρικής Σύνταξης λόγω θανάτου μονίμων Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα και υπαλλήλων ΝΠΔΔ με φορέα κύριας ασφάλισης το π. ΓΛΚ.

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Επικουρικής Σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου Δημοσίου Τομέα & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο θανών ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κυρίου Φορέα Ασφάλισης.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Να μη έχει τελεστεί άλλος γάμος ή συναφθεί άλλο σύμφωνο συμβίωσης για τον επιζώντα/διαζευγμένο σύζυγο ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Τα τέκνα να είναι άγαμα.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικογενειακές Για τον επιζώντα σύζυγο/έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης η διάρκεια του γάμου/συμφώνου συμβίωσης να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικές Η χρονική προϋπόθεση της διάρκειας του γάμου δεν ισχύει εάν κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο.

       Ναι Ναι

      • 6 Χρονικές Η χρονική προϋπόθεση της διάρκειας του γάμου δεν ισχύει εάν κατά το χρόνο του θανάτου η χήρα σύζυγος τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.

       Ναι Ναι

      • 7 Χρονικές Για το διαζευγμένο σύζυγο η ελάχιστη διάρκεια του έγγαμου βίου είναι δέκα (10) έτη, μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 8 Ηλικιακές Τα τέκνα να μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 9 Αναπηρίας Η ηλικιακή προϋπόθεση δεν ισχύει αν κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου τα τέκνα είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

       Ναι Ναι

      • 10 Οικογενειακές Προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου στον διαζευγμένο σύζυγο είναι: α) ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούτο να του καταβάλλει διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με μεταξύ τους σύμβαση, β) να είχε συμπληρώσει δέκα (10) έτη έγγαμου βίου, μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, γ) το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης υπαιτιότητας του αιτούντος τη σύνταξη, δ) το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημά του να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4387/16, ε) να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης.

       Όχι Όχι

      • 11 Οικογενειακές Για το διαζευγμένο σύζυγο, οποίος αιτείται τη σύνταξη, το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης υπαιτιότητας του.

       Όχι Όχι

      • 12 Δικαστικές Ο/η θανών/ούσα ασφαλισμένος/η (πρώην σύζυγος), κατά τη στιγμή του/της θανάτου του/της, να κατέβαλλε ή να υποχρεούτο να καταβάλλει διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με μεταξύ τους σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.

       Όχι Όχι

      • 13 Εισοδηματικές Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα της/του διαζευγμένης/νου συζύγου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον Ο.Γ.Α.. Προσοχή: οι προϋποθέσεις για τον διαζευγμένο/νη σύζυγο ισχύουν σωρευτικά.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 2 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 4 Χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 3139

      • 5 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη λύσεως γάμου μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη λύσεως γάμου μέχρι την ημερομηνία θανάτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 6 Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ η Υπηρεσία των οποίων ΔΕΝ εκδίδει Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ). Αν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός θα πρέπει να υποβληθούν στοιχεία ΑΦΜ για κάθε ένα από αυτούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 5392

      • 7 Βεβαίωση ΑΜΚΑ δικαιούχου/ων. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Βεβαίωση ΑΜΚΑ δικαιούχου/ων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι υποχρεωτική για τα δικαιούχα μέλη οικογενειών υπαλλήλων ΝΠΔΔ η Υπηρεσία των οποίων ΔΕΝ εκδίδει Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ). Αν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός θα πρέπει να υποβληθούν στοιχεία ΑΜΚΑ για κάθε ένα από αυτούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 8 Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (και BIC για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (και BIC για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Να είναι εμφανής ο αριθμός IBAN και το όνομα του πρώτου δικαιούχου να είναι του αιτούντος. Αν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός θα πρέπει να υποβληθούν στοιχεία ΙΒΑΝ για κάθε ένα από αυτούς

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 9 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας       Σημειώσεις: Εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα η αίτηση υποβάλλεται από τον επιζώντα γονέα και περιλαμβάνει τα στοιχεία και τα νομιμοποιητικά έγγραφα όλων των δικαιούχων Είναι υποχρεωτική για τα δικαιούχα μέλη οικογενειών υπαλλήλων ΝΠΔΔ η Υπηρεσία των οποίων ΔΕΝ εκδίδει Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2244

      • 10 Αντίγραφο Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα η αίτηση υποβάλλεται από τον επιζώντα γονέα και περιλαμβάνει τα στοιχεία και τα νομιμοποιητικά έγγραφα όλων των δικαιούχων. Είναι υποχρεωτική για τα δικαιούχα μέλη οικογενειών υπαλλήλων ΝΠΔΔ η Υπηρεσία των οποίων ΔΕΝ εκδίδει Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 2244

      • 11 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά σε ασφαλισμένους - μονίμους υπαλλήλους ΝΠΔΔ με κύριο φορέα ασφάλισης το π. ΙΚΑ, των οποίων η Υπηρεσία ΔΕΝ εκδίδει Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ). Για τη λήψη του πλήρους Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην Υπηρεσία προέλευσης το συντομότερο από την ημέρα λύσης της υπαλληλικής σχέσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 12 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το έντυπο της αίτησης για τα μέλη οικογενείας υπαλλήλων/λειτουργών με κύριο συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΓΛΚ, υποβάλλεται από τους δικαιούχους, στην Υπηρεσία του υπαλλήλου. Στην εν λόγω αίτηση ο αιτών δηλώνει και αν επιθυμεί την προσμέτρηση πλασματικού χρόνου και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος μαζί με το ΔΑΥΚ του υπαλλήλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 11

       Ναι 1244

      • 13 Απόφαση Απονομής Κύριας Σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου. Απόφαση

       Απόφαση Απονομής Κύριας Σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός θα πρέπει να υποβληθούν οι Αποφάσεις Απονομής Κύριας Σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου όλων των δικαιούχων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 14 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο όταν υπάρχει αίτημα αναγνώρισης χρόνου για προσαύξηση της σύνταξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συνολικός χρόνος Επικουρικής Ασφάλισης δεν δύναται να ξεπερνά αυτό της Κύριας Ασφάλισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 3709

      • 15 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://howto.gov.gr/course/view.php?id=2


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο δικαιούχος θα δηλώνει ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εξαγοράς ή την καταβολή του σε δόσεις. Υποβάλλεται μόνο όταν υπάρχει αίτημα αναγνώρισης χρόνου για προσαύξηση της σύνταξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7320

      • 16 Δικαστική απόφαση λύσης γάμου ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, η οποία αποτυπώνει την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, στην περίπτωση του/της διαζευγμένου/νης συζύγου. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση λύσης γάμου ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, η οποία αποτυπώνει την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, στην περίπτωση του/της διαζευγμένου/νης συζύγου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης από διαζευγμένο/η σύζυγο. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η θανών/ούσα ασφαλισμένος/η.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 1127

      • 17 Δικαστική απόφαση με την οποία να αναγνωρίζεται το δικαίωμα λήψης διατροφής συζύγου. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση με την οποία να αναγνωρίζεται το δικαίωμα λήψης διατροφής συζύγου.       Σημειώσεις: Απαιτείται στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης από διαζευγμένο/η σύζυγο. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η θανών/ούσα ασφαλισμένος/η.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 1127

      • Προεδρικό Διάταγμα 5, 25, 31 169 2007 210 Α
      • Νόμος 12 4387 2016 85 Α
      • Νόμος 19 4611 2019 73 Α
      • Νόμος 111, 113, 352, 354 4700 2020 127 Α
      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση εγγράφου της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του διαβιβαστικού εγγράφου της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσε ο θανών ασφαλισμένος και υποβλήθηκε η αίτηση και τα δικαιολογητικά για την απονομή σύνταξης.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή O αιτών τυπώνει και συμπληρώνει την αίτηση και την υποβάλει στο φυσικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (κτίριο επί της οδού Φιλελλήνων 13-15) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα μέλη της οικογένειας μονίμων υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ οι οποίοι είχαν κύριο ασφαλιστικό φορέα το π. ΙΚΑ και επικουρική ασφάλιση στο τ. ΕΤΕΑΜ, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi) την αίτησή τους στη αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης, καταγραφή χρόνων ασφάλισης, αναζήτηση θεμελιωτικού δικαιώματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Αποριπτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο αιτών δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα η αίτησή του απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική Απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 5 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης του ασφαλισμένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης του ασφαλισμένου από τις άλλες Διευθύνσεις Επικουρικής Ασφάλισης και άλλα Επικουρικά Ταμεία/Τομείς/Κλάδους.

       Σημειώσεις Ο χρόνος απάντησης της αρμόδιας Δ/νσης ή Ταμείου διαφέρει ανά ασφαλισμένο.

       Ναι Όχι


      • 6 Εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης ώστε να θεμελιώθει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί στο παρελθόν αίτημα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, ενεργοποιείται σ΄αυτό το στάδιο. Η εξαγορά γίνεται με τις αποδοχές και το ποσοστό που ίσχυαν κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη αίτηση, η εξαγορά πραγματοποιείται βάσει των αποδοχών εξόδου.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Απόφασης συνταξιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Καταγράφεται το σύνολο του χρόνου ασφάλισης του αιτούντα καθώς και το θεμελιωτικό της σύνταξης δικαίωμα και εκδίδεται η Απόφαση Κύριας Συνταξης.

       Σημειώσεις Εκδίδονται τόσες αποφάσεις Απονομής Επικουρικής Σύνταξης, όσοι και οι δικαιούχοι.

       Ναι Όχι


      • 8 Πληρωμή μηνιαίας Σύνταξης και τυχόν αναδρομικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση για την καταβολή της κύριας σύνταξης αποστέλεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.