Απονομή Κύριας Σύνταξης Αναπηρίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8629a522-41ee-4865-8111-674e54c14fcd 646437

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 13

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή σύνταξης αναπηρίας σε ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν πιστοποιήσει την αναπηρία τους από το ΚΕ.Π.Α., έχει εκδοθεί Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας με το απαιτούμενο συντάξιμο ποσοστό και πληρούν όλες τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονικό αίτημα απονομής κύριας σύνταξης αναπηρίας

Σημειώσεις

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσα από το gov.gr και την ιστοσελίδα του Φορέα αφού πρώτα ο αιτών πιστοποιηθεί ως χρήστης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που διαθέτει για την εισαγωγή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες: πιστοποίηση χρήστη, εισαγωγή στοιχείων ηλεκτρονικού προφίλ ασφαλισμένου, επιλογή κατηγορίας συνταξιοδοτικού αιτήματος, συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης, υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και παρακολούθηση πορείας αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Η υποβολή της ένστασης από τον ασφαλισμένο μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απονομή κύριας σύνταξης αναπηρίας, Αίτηση για απονομή κύριας σύνταξης αναπηρίας

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή κύριας σύνταξης αναπηρίας ιδιωτικού τομέα


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ΚΕΠΑ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο ασφαλισμένος, πρέπει να έχει τον χρόνο ασφάλισης, όπως αυτός προβλέπεται από το άρθρο 11Α του Ν. 4387/16 ή τη νομοθεσία του απονέμοντα Φορέα κύριας σύνταξης (εφόσον πρόκειται για ατύχημα εκτός εργασίας).

       Όχι Όχι

      • 2 Αναπηρίας Να έχει πιστοποιηθεί από το ΚΕ.Π.Α. με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας. Οι αιτούντες για σύνταξη αναπηρίας δύναται να πιστοποιηθούν για πάθηση που οφείλεται: σε κοινή νόσο, σε εργατικό ατύχημα, σε επαγγελματική νόσο και σε ατύχημα εκτός εργασίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή της Γνωστοποίησης Απόφασης Πιστοποίησης Αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του Φορέα, αφού πρώτα ο αιτών πιστοποιηθεί ως χρήστης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet που διαθέτει για την εισαγωγή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

       Όχι Όχι

      • 5 Αναπηρίας Ο ασφαλισμένος που κρίνεται βαριά ανάπηρος (Π.Α. πάνω από 80%) δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης. Ο ασφαλισμένος με ποσοστό 67% - 79,9% δικαιούται το 75% του πλήρες ποσού της σύνταξης, εκτός αν έχει πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες ασφάλισης ή εάν η αναπηρία οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται όλο το ποσό. Τέλος, ο ασφαλισμένος που κρίνεται μερικά ανάπηρος (Π.Α. 50% - 66,9% ) δικαιούται το 50% της πλήρους σύνταξης, εκτός αν η αναπηρία του οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρωτότυπα ασφαλιστικά στοιχεία του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τυχόν άλλων φορέων. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Πρωτότυπα ασφαλιστικά στοιχεία του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τυχόν άλλων φορέων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οποιοδήποτε ασφαλιστικό στοιχείο που αποδεικνύει τον χρόνο ασφάλισης κατατίθεται για ανακεφαλαίωση και προσδιορισμό του συντάξιμου χρόνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Γνωμάτευση

       Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/atoma-me-anaperies-kai-khronies-patheseis/aitese-axiologeses-kai-pistopoieses-anaperias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Γ.Α.Π.Α. εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία: Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Αναπηρίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 3 Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας Αποδεικτικό εισοδήματος

       Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 4 Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. με τον αριθμό λογαριασμού IBAN Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. με τον αριθμό λογαριασμού IBAN

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: BIC για κατοίκους χωρών εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 5 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά σε αλλοδαπούς αλλά και σε Έλληνες που το επιθυμούν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 2244

      • 7 Άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοσή της Άδεια διαμονής

       Άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοσή της

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών εκτός Σένγκεν, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, απαιτείται και άδεια παραμονής σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση παραμονής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 8 Δήλωση του τελευταίου εργοδότη - Έντυπο Σ5 Δήλωση

       Δήλωση του τελευταίου εργοδότη - Έντυπο Σ5

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η δήλωση του εργοδότη αφορά μόνο τους μισθωτούς και αναφέρει την ημερομηνία διακοπής της εργασίας του ασφαλισμένου. Η σύνταξη αναπηρίας, εφόσον κριθεί ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό από το ΚΕ.ΠΑ., αρχίζει την επόμενη της διακοπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 9429

      • 9 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ προς βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή για κάθε άλλη χρήση προς απόδειξη του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ). Αποδεικτικό ανεργίας

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ προς βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή για κάθε άλλη χρήση προς απόδειξη του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

       Σημειώσεις: Για επιδότηση ανεργίας εφόσον υπάρχει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 9040

      • 10 Βεβαίωση Ταμείου για επιδότηση λόγω ασθένειας Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ταμείου για επιδότηση λόγω ασθένειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για επιδότηση ασθένειας εφόσον υπάρχει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 9703

      • 11 Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Άδεια οδήγησης

       Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο ασφαλισμένος έχει απασχοληθεί ως οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, απαιτείται η κατάθεση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 1158

      • 12 Ενιαίο Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Ενιαίο Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, απαιτείται η προσκόμιση του Ενιαίου Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης. Στην περίπτωση που ο χρόνος αυτός έχει ήδη αναγνωριστεί, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 3709

      • 13 Απόφαση αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας Απόφαση

       Απόφαση αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 12

       Ναι 1127

      • 14 Υπεύθυνη δήλωση ότι το εξωιδρυματικό επίδομα δεν καταβάλλεται στον αιτούντα από άλλο Φορέα και ότι θα ενημερώσει αμέσως την υπηρεσία πληρωμών συντάξεων του Φορέα εάν του χορηγηθεί στο μέλλον ή και σε περίπτωση νοσηλείας με δημόσιες δαπάνες. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ότι το εξωιδρυματικό επίδομα δεν καταβάλλεται στον αιτούντα από άλλο Φορέα και ότι θα ενημερώσει αμέσως την υπηρεσία πληρωμών συντάξεων του Φορέα εάν του χορηγηθεί στο μέλλον ή και σε περίπτωση νοσηλείας με δημόσιες δαπάνες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που στην ηλεκτρονική αίτηση αναπηρίας δηλώσει ο ασφαλισμένος ότι επιθυμεί την χορήγηση του Εξωιδρυματικού επιδόματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 7320

      • Νόμος 3863 2010 115 Α

       Περιγραφή Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100115

      • Απόφαση 83779 2022 4830 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204830

      • Νόμος 4961 2022 146 Α

       Περιγραφή Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100146

      • Νόμος 26 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 11Α 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 1 612 1977 164 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ειδικών περιπτώσεων αναπηρίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100164

      • 1 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για απονομή σύνταξης αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, γίνεται έλεγχος από το σύστημα αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία, εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα και δίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου. Αν δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία, ο αιτών θα πρέπει να πατήσει το εικονίδιο "Επεξεργασία" για να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία και να πατήσει εκ νέου "Υποβολή". Με την υποβολή του αιτήματος, η αίτηση πρωτοκολλείται και δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης αυτής καθώς και η λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση που ανήκει ο ασφαλισμένος, βάσει του Τ.Κ. και του τελευταίου φορέα ασφάλισης.

       Σημειώσεις Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.)

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάθεση αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκτύπωση της ηλεκτρονική αίτησης και κατάθεση αυτής, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e ΕΦΚΑ, προκειμένου να καταχωρηθεί στο σύστημα και να χρεωθεί σε υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος για την διεκπεραίωση του αιτήματος σύνταξης αναπηρίας, υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά και όλες τις προϋποθέσεις. Διαβιβάζει για έλεγχο ανακεφαλαίωσης προκειμένου να προσδιοριστεί ο συνολικός χρόνος ασφάλισης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Φορέα είναι ελλιπή, μπορεί να ζητηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών από τον ασφαλισμένο, όπως ασφαλιστικά βιβλιάρια.

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης από τις Διευθύνσεις που έχουν αρμοδιότητα πιστοποίησης χρόνου.

       Σημειώσεις Ζητείται ο χρόνος ασφάλισης με εσωτερική διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 5 Αναγνώριση πλασματικού χρόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για απονομή αναπηρικής σύνταξης μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους (στρατιωτική θητεία) προκειμένου να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο.

       Σημειώσεις Στην αίτηση συνταξιοδότησης, κατά την υποβολή, υπάρχει σχετικό πεδίο όπου δηλώνεται εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους. Σε περίπτωση που στην αίτηση έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί αλλά προκύψει ότι απαιτείται η αναγνώριση για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μπορεί ο ασφαλισμένος να υποβάλλει συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικών χρόνων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ύπαρξης οφειλών: από τον εργοδότη, στην περίπτωση των μισθωτών ή/και από τον ίδιο τον ασφαλισμένο εάν ήταν αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας.

       Σημειώσεις Εάν ο αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας έχει οφειλές άνω των ορίων που ορίζονται με το άρθρο 61 του ν.3863/2010, δίνεται προθεσμία 2 μηνών για εξόφληση του υπερβάλλοντος ποσού από την ημερομηνία του αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος προϋποθέσεων θεμελίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί ο συνταξιοδοτικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία, γίνεται έλεγχος εάν ο Φορέας που επεξεργάζεται την αίτηση είναι ο αρμόδιος απονέμων στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, ή εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης γήρατος στην περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε άλλο Φορέα.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, εάν ο Φορέας που επεξεργάζεται την αίτηση δεν είναι ο αρμόδιος τότε διαβιβάζει για κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον επόμενο Φορέα με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης, ελέγχονται οι ασφαλιστικές και αναπηρικές προϋποθέσεις και εφόσον ο αιτών τις πληροί, εκδίδεται η απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

       Σημειώσεις Η απόφαση οριστικοποιείται ηλεκτρονικά.

       Όχι Όχι


      • 9 Πληρωμή συνταξιοδοτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την οριστικοποίηση της απόφασης αναπηρίας, ενεργοποιείται η πληρωμή της. Το ποσό της σύνταξης προσδιορίζεται και από το ποσοστό της αναπηρίας που αναγράφεται στην Γ.Α.Π.Α.

       Σημειώσεις Ο ασφαλισμένος που κρίνεται βαριά ανάπηρος (Π.Α. πάνω από 80%) δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης. Ο ασφαλισμένος με ποσοστό 67% - 79,9% δικαιούται το 75% του πλήρες ποσού της σύνταξης, εκτός αν έχει πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες ασφάλισης ή εάν η αναπηρία οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται όλο το ποσό. Τέλος, ο ασφαλισμένος που κρίνεται μερικά ανάπηρος (Π.Α. 50% - 66,9%) δικαιούται το 50% της πλήρους σύνταξης, εκτός αν η αναπηρία του οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.