Απονομή Κύριας Σύνταξης λόγω Θανάτου Συνταξιούχου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση33a0047b-0f6b-4610-bfb4-8c779d44e018 732848

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 11

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή κύριας σύνταξης στα δικαιούχα μέλη των οικογενειών θανόντων συνταξιούχων Δημοσίου, Ιδιωτικού Τομέα, ελευθέρων επαγγελματιών/αυτοαπασχολούμενων (χήρα-ος/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα τέκνα και όσα εξομοιώνονται με αυτά και διαζευγμένη/ο σύζυγο, υπό προϋποθέσεις).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Παρατηρήσεις

Η αίτηση για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα (περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων Δημοσίου) ή στην Αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ (περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων Ιδιωτικού Τομέα/Ελευθέρων Επαγγελματιών).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική Αίτηση Συνταξιοδότησης Μεταβίβασης Κύριας Σύνταξης λόγω Θανάτου Συνταξιούχου e-ΕΦΚΑ.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ αφού πιστοποιηθούν ως χρήστες, εισάγοντας τους κωδικούς που διαθέτουν για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για Απονομή Κύριας Σύνταξης λόγω Θανάτου Συνταξιούχου

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Κύριας Σύνταξης λόγω Θανάτου Συνταξιούχου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Οικογενειακές Να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος ή συναφθεί άλλο σύμφωνο συμβίωσης για τον επιζώντα/διαζευγμένο σύζυγο ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Τα τέκνα να είναι άγαμα.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Τα τέκνα να μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 4 Αναπηρίας Η ηλικιακή προϋπόθεση δεν ισχύει αν κατά το χρόνο του θανάτου του συνταξιούχου τα τέκνα είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

       Ναι Ναι

      • 5 Χρονικές Για τον επιζώντα σύζυγο/έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης η διάρκεια του γάμου/συμφώνου συμβίωσης να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικές Η χρονική προϋπόθεση της διάρκειας του γάμου δεν ισχύει εάν κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο.

       Ναι Ναι

      • 7 Χρονικές Η χρονική προϋπόθεση της διάρκειας του γάμου δεν ισχύει αν συντρέχει η περίπτωση ανασυστάσεως προϋπάρξαντος γάμου, αρκεί οι τελεσθέντες γάμοι, δηλαδή ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη συνολικά, και ο εξ ανασυστάσεως να διήρκησε τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

       Ναι Ναι

      • 8 Χρονικές Η χρονική προϋπόθεση της διάρκειας του γάμου δεν ισχύει, εάν κατά το χρόνο του θανάτου η χήρα σύζυγος τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.

       Ναι Ναι

      • 9 Χρονικές Για το διαζευγμένο σύζυγο η ελάχιστη διάρκεια του έγγαμου βίου είναι δέκα (10) έτη, μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 10 Οικογενειακές Για το διαζευγμένο σύζυγο, ο οποίος αιτείται τη σύνταξη, το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης υπαιτιότητάς του.

       Όχι Όχι

      • 11 Δικαστικές Ο/η θανών/ούσα συνταξιούχος (πρώην σύζυγος), κατά τη στιγμή του/της θανάτου του/της, να κατέβαλλε ή να υποχρεούτο να καταβάλλει διατροφή που είχε καθοριστεί, είτε με δικαστική απόφαση, είτε με μεταξύ τους σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.

       Όχι Όχι

      • 12 Εισοδηματικές Το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημά του να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προϋποθέσεις για τον διαζευγμένο/νη σύζυγο ισχύουν σωρευτικά.

       Όχι Όχι

      • 13 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται η κατοχή των προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://dilosi.services.gov.gr/templates/PISTEGSYN-AIT

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Σημειώσεις: Η έκδοση του δικαιολογητικού είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η αίτηση αυτοματοποιημένα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2633

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το δικαιολογητικό απαιτείται και υποβάλλεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και τα Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ μόνο στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 3 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το δικαιολογητικό απαιτείται και υποβάλλεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και τα Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ μόνο στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 4 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το δικαιολογητικό απαιτείται και υποβάλλεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και τα Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ μόνο στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 3531

      • 5 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το δικαιολογητικό απαιτείται και υποβάλλεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και τα Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ μόνο στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 6 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού όπου θα αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, ανεξαρτήτως αν ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού όπου θα αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, ανεξαρτήτως αν ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά απαιτούνται και υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και τα Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ μόνο στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο/η αιτών/ούσα να δηλώνει αν εργάζεται ή όχι και αν λαμβάνει κύρια σύνταξη από άλλο φορέα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο/η αιτών/ούσα να δηλώνει αν εργάζεται ή όχι και αν λαμβάνει κύρια σύνταξη από άλλο φορέα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά απαιτούνται και υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και τα Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ μόνο στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), σε περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), σε περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις αναπηρίας όπου ο/η θανών/θανούσα ήταν συνταξιούχος Δημοσίου και ο/η δικαιούχος σύνταξης έχει ποσοστό αναπηρίας/ανικανότητας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά απαιτούνται και υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και τα Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ μόνο στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 1458

      • 9 Απόφαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Απόφαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις αναπηρίας όπου ο/η θανών/θανούσα ήταν συνταξιούχος Ιδιωτικού Τομέα ή ελεύθερος επαγγελματίας/αυτοαπασχολούμενος και ο/η δικαιούχος σύνταξης έχει ποσοστό αναπηρίας/ανικανότητας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά απαιτούνται και υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και τα Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ μόνο στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 1458

      • 10 Δικαστική απόφαση λύσης γάμου ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης η οποία αποτυπώνει την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, στην περίπτωση του/της διαζευγμένου/νης συζύγου. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση λύσης γάμου ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης η οποία αποτυπώνει την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, στην περίπτωση του/της διαζευγμένου/νης συζύγου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης από διαζευγμένο/η σύζυγο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 1127

      • 11 Δικαστική απόφαση με την οποία να αναγνωρίζεται το δικαίωμα λήψης διατροφής συζύγου. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση με την οποία να αναγνωρίζεται το δικαίωμα λήψης διατροφής συζύγου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης από διαζευγμένο/η σύζυγο. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά απαιτούνται και υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και τα Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ μόνο στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 1127

      • 12 Εκκαθαριστικό δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Εκκαθαριστικό δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τον διαζευχθέντα σύζυγο. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά απαιτούνται και υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και τα Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ μόνο στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εισοδηματικές

       Όχι 6430

      • 13 Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά απαιτούνται και υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και τα Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ μόνο στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 14 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για αλλοδαπούς πολίτες ή Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά απαιτούνται και υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και τα Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ μόνο στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 13

       Ναι 2244

      • Νόμος 12 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Σύνταξη λόγω θανάτου (Δικαιούχα πρόσωπα, προϋποθέσεις).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 19 4611 2019 73 Α

       Περιγραφή Σύνταξη λόγω θανάτου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100073

      • 1 Είσοδος στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/Η αιτών/ούσα πραγματοποιεί είσοδο στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης με τους κωδικούς TAXISnet για την πιστοποίησή του/της.

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/Η αιτών/ούσα συπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται σχετικά με τον/την ίδιο/ια και τον/την θανόντα/ούσα συνταξιούχο.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η αιτών/ούσα επιλέγει την υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την οριστική υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος για απονομή κύριας σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, γίνεται έλεγχος από το σύστημα αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία και εφόσον δεν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα δίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία ηλεκτρονικού αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εξετάζεται αν θα προχωρήσει αυτοματοποιημένα η αίτηση του/της αιτούντος/ούσας ή όχι.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον/στην αιτούντα/ούσα


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/η αιτών/ούσα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την οριστική υποβολή του αιτήματος του/της, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επίσης, σε περίπτωση που το αίτημα δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί αυτοματοποιημένα ο/η αιτών/ούσα ενημερώνεται σχετικά.

       Όχι Όχι


      • 7 Θετική έκβαση ηλ. αίτησης: Έκδοση και αποστολή συνταξιοδοτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτοματοποιημένα αποστέλλεται ηλεκτρονικά η συνταξιοδοτική απόφαση στον/στην αιτών/ούσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Ναι Όχι


      • 8 Πληρωμή σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης πιστώνονται τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο/η αιτών/ούσα.

       Σημειώσεις Η πληρωμή της σύνταξης πραγματοποιείται στο τέλος του επόμενου μήνα οριστικοποίησης της απόφασης συνταξιοδότησης.

       Ναι Ναι


      • 9 Αρνητική έκβαση ηλ. αίτησης: Κατάθεση και πρωτοκόλληση αίτησης στην αρμόδια Δ/νση Απονομής Συντάξεων ή στα αρμόδια Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η διαδικασία δεν προχωρήσει αυτοματοποιημένα και δεν ολοκληρωθεί, ο/η αιτών/ούσα υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων ή στα αρμόδια Τοπικά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ.

       Ναι Όχι


      • 10 Έλεγχος προσκομισθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος των προσκομισθέντων δικαιολογητικών πραγματοποιείται κατά την κατάθεσής τους.

       Ναι Όχι


      • 11 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων κανονισμού και καταβολής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται από τον υπάλληλο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον κανονισμό σύνταξης στα μέλη οικογενείας θανόντος/ούσας συνταξιούχου.

       Ναι Όχι


      • 12 Έκδοση απόφασης απονομής κύριας σύνταξης ή απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 13 Πληρωμή σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης μεταβίβασης κύριας σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, πιστώνεται η σύνταξη στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο/η δικαιούχος σύνταξης.

       Σημειώσεις Η πληρωμή της σύνταξης πραγματοποιείται στο τέλος του επόμενου μήνα οριστικοποίησης της απόφασης συνταξιοδότησης.

       Ναι Όχι


      • 14 Αποστολή απόφασης μεταβίβασης κύριας σύνταξης ή απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.