Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa990f2b7-3328-4ab6-a67c-4e530cc921bf 784151 Notification of the Establishment and Operation of a Shop that Provides Services of Sanitary Interest

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 14 + (
1
)

Κόστος

Από 75 έως 185 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή γνωστοποίησης: Υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
    • 96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να έχει λάβει τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 ν.4442/2016

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

       Όχι Όχι

      • 6 Πολεοδομικές Τήρηση κτιριολογικών προϋποθέσεων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Κυκλοφοριακή σύνδεση, εφόσον απαιτείται.

       Όχι Όχι

      • 8 Υγειονομικές Τήρηση προϋποθέσεων για ενεργητική προστασία:
       • Κατηγορία Α – Χαμηλού Κινδύνου. Σε αυτή ανήκουν :
        • i) Χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό (όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία) μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων που δεν χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές),
        • ii) Καταστήματα (λιανικής διάθεσης τροφίμων ή καταστήματα υπηρεσιών) με εμβαδό μικρότερο ή ίσο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων.
        • iii) Γραφεία τελετών
       Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α και που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια ( οικοδομική άδεια πριν 02/1989 ), απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας – σχεδίων κατόψεων και σύνταξης συνοπτικής μελέτης αποθήκευσης υγραερίου. Εξαίρεση γίνεται στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η συμμόρφωσή με τους όρους των διατάξεων και αιτούνται αποκλίσεις. Σε νέα κτίρια (οικοδομικη αδεια μετά 02/1989) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής μελέτης παθητικής ή/και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32Α) όπως ισχύει. Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, αλλά οφείλουν να τηρούν και να συντηρούν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα αποτυπώνονται σε σχέδια κάτοψης που υπάρχουν στον φάκελο που θα τηρείται στην επιχείρηση.
       • - Κατηγορία Β – Μεσαίου Κίνδυνου. Σε αυτή ανήκουν :
        • i) Χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό (όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία) μεγαλύτερο των 150 ατόμων καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές) και
        • ii) Καταστήματα (λιανικής διάθεσης τροφιμων ή καταστήματα υπηρεσιών) πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα καθώς και κατα-στήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων με αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 200kg.
       Στην κατηγορία Β, οι φορείς των δραστηριοτήτων, οφείλουν εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστο-ποίησης, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης.
        • - Κατηγορία Γ – Υψηλού Κινδύνου. Σε αυτή ανήκουν : Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι. Στην κατηγορία Γ οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν πριν την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να έχουν εφοδιασθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 9 Υγειονομικές Να έχει οριστεί υγειονομικώς υπεύθυνος για το κατάστημα και να πληρούνται οι όροι των υγειονομικών διατάξεων.

       Όχι Όχι

      • 10 Περιβαλλοντικές Εφόσον γίνεται χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας.

       Όχι Όχι

      • 11 Περιβαλλοντικές Εφόσον γίνεται χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο, διασφάλιση επιπέδου θορύβου.

       Όχι Όχι

      • 12 Πολεοδομικές Εφόσον γίνεται χρήση κοινόχρηστου χώρου απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Εφόσον πρόκειται για ΚΥΕ σε πολιτιστικό μνημείο απαιτείται σχετική άδεια.

       Όχι Όχι

      • 14 Διοικητικές Εφόσον γίνεται χρήση φυσικού αερίου απαιτείται σχετική άδεια

       Όχι Όχι

      • 15 Οικονομικές Παράβολο:
       • Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους: 185€
       • Στις υπόλοιπες πόλεις: 75€

       Όχι Όχι

      • 16 Φορολογικές Μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο. Εξαιρέσεις αποτελούν οι περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού κα-ταβολής τυχόν οφειλών.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ Δημοσίου 75 - 185 € 75 € - 185 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 ν.4442/2016 Βεβαίωση

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 ν.4442/2016

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένη θέση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εργαζομένου/εργαζομένων και πιστοποιητικά υγεία τους Άδεια εργασίας

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εργαζομένου/εργαζομένων και πιστοποιητικά υγεία τους

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 3 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Κάτοψη του καταστήματος στο οποίο αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος Κάτοψη

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Κάτοψη του καταστήματος στο οποίο αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 4 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων. Στη Βεβαίωση του μηχανικού θα περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία του καταστήματος. Βεβαίωση

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων. Στη Βεβαίωση του μηχανικού θα περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία του καταστήματος.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης (και τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, τυχόν δηλώσεις αυθαιρέτου, εξαιρέσεις από κατεδαφίσεις) Άδεια δόμησης

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης (και τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, τυχόν δηλώσεις αυθαιρέτου, εξαιρέσεις από κατεδαφίσεις)

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 6 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την οδό υπηρεσίας ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου (εφόσον απαιτείται) Βεβαίωση

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την οδό υπηρεσίας ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου (εφόσον απαιτείται)

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Πιστοποιητικό ενεργητικής προστασίας (εφόσον απαιτείται) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Πιστοποιητικό ενεργητικής προστασίας (εφόσον απαιτείται)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 3804

      • 8 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: ΥΔ του υγειονομικώς υπεύθυνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται το διορισμό του Υπεύθυνη Δήλωση

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: ΥΔ του υγειονομικώς υπεύθυνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται το διορισμό του

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Τεχνική Έκθεση ηχομόνωσης από μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης κα ακουστικής ή αλλού επιστήμονα σχετικής ειδικότητας Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Τεχνική Έκθεση ηχομόνωσης από μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης κα ακουστικής ή αλλού επιστήμονα σχετικής ειδικότητας

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 10 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής (παραγράφου 3, αρ. 3 της Αστυνομικής διάταξης 3/1995). Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. Άδεια

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής (παραγράφου 3, αρ. 3 της Αστυνομικής διάταξης 3/1995). Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 11 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου (εφόσον απαιτείται) Άδεια χρήσης

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου (εφόσον απαιτείται)

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9848

      • 12 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΠΟΑ και ΦΕΚ κήρυξης μνημείου (εφόσον απαιτείται) Βεβαίωση

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΠΟΑ και ΦΕΚ κήρυξης μνημείου (εφόσον απαιτείται)

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 9703

      • 13 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται (εφόσον απαιτείται) Άδεια χρήσης

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται (εφόσον απαιτείται)

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9848

      • 14 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Αποδεικτικό πληρωμής παράβολου. Το Παράβολο πληρώνεται στο Ταμείο του οικείου Δήμου, με φυσική παρουσία ή στην Τράπεζα. Παράβολο

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Αποδεικτικό πληρωμής παράβολου. Το Παράβολο πληρώνεται στο Ταμείο του οικείου Δήμου, με φυσική παρουσία ή στην Τράπεζα.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8280

      • 15 Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές ελέγχονται αυτεπάγγελτα από το Δήμο κατά την υποβολή της γνωστοποίησης Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές ελέγχονται αυτεπάγγελτα από το Δήμο κατά την υποβολή της γνωστοποίησης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Νόμος 28 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Ω ς τροποποιήθηκε και ισχύει - άρθρο 28, παράγραφος 2 (υποχρέωση λήψης της βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Νόμος 80,285 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Άρθρο 80 - Ορισμός ΚΥΕ, διαδικασίες ανάκλησης αδειών και συναφή θέματα Άρθρο 285 - Προϋπόθεση η μη ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3,4,5,7,8,9 16228 2017 1723 Β

       Περιγραφή Άρθρο 3 - Διαδικασία γνωστοποίησης Άρθρο 4 - Τήρηση αρχείου δικαιολογητικών στην εγκατάσταση του καταστήματος Άρθρο 5 - Μεταβολή γνωστοποίησης Άρθρο 7 - Χρήση μουσικής και οργάνων Άρθρο 8 - Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου Άρθρο 9 - Τήρηση μέτρων πυροπροστασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201723

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 61167 2007 2438 Β

       Περιγραφή Παράβολα για Κ.Υ.Ε

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070202438

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη γνωστοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος notify business, προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμός μέσω του συστήματος.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός 5 εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Υπηρεσία Δόμησης, αρμόδια Υπηρεσία ΥΠΠΟΑ και τη Ελληνική Αστυνομία. Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή , σύμφωνα με την παρούσα, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.