Γνωστοποίηση λειτουργίας στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa42f85fb-8dd3-496c-ba51-b3a813e78b6a 900603 Notification of the Commencement of Operation of Sheltered Parkings

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 16

Κόστος

200 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση λειτουργίας των στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο της δραστηριότητας, τον τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, τις αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εκτελείται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας είτε γνωστοποίηση λειτουργίας λόγω μεταβολών στοιχείων της δραστηριότητας χωρίς αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας.

Σημειώσεις

1. Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). 2. Για τη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας: Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας και πρέπει να υποβληθεί στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
    • 45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωστοποίηση λειτουργίας στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Λειτουργίας Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Για την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων: Τήρηση των όρων και προϋποθέσεων, σύμφωνα με το ΠΔ 455/1976 (χωροθέτηση, εγκαταστάσεις, κτίριο, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, σήμανση, κλπ).

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Για την έναρξη λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης: Υποβολή από το φορέα της δραστηριότητας αρχικής (νέας) γνωστοποίησης και τήρηση αντιγράφου της γνωστοποίησης στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Κατά την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Για τη μεταβολή στοιχείων της εγκατάστασης του στεγασμένου σταθμού ή την αλλαγή φορέα δραστηριότητας: Υποβολή γνωστοποίησης της μεταβολής και τήρηση αντιγράφου αυτής της γνωστοποίησης στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Ναι Ναι

      • 7 Διοικητικές Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης μεταβολών δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αντίγραφο τόσο της γνωστοποίησης της μεταβολής όσο και των γνωστοποιήσεων που έχουν προηγηθεί της μεταβολής και τα αποδεικτικά υποβολής όλων των γνωστοποιήσεων στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 1 Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €). Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας. 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0296-0331

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης. Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του νέου φορέα της δραστηριότητας. Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του νέου φορέα της δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 3 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του παλαιού φορέα δραστηριότητας. Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του παλαιού φορέα δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 4 Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του στεγασμένου χώρου στάθμευσης. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του στεγασμένου χώρου στάθμευσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 5 Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του στεγασμένου χώρου στάθμευσης υπό τον νέο εκμεταλλευτή. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του στεγασμένου χώρου στάθμευσης υπό τον νέο εκμεταλλευτή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 7140

      • 6 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από: Ι) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.), ΙΙ) αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα του στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από: Ι) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.), ΙΙ) αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα του στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα της δραστηριότητας ότι έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του κτιρίου για τη λειτουργία ως στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα της δραστηριότητας ότι έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του κτιρίου για τη λειτουργία ως στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νέου φορέα της δραστηριότητας ότι έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του κτιρίου για τη λειτουργία ως στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νέου φορέα της δραστηριότητας ότι έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του κτιρίου για τη λειτουργία ως στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 7320

      • 9 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις του β.δ. 465/1970 στην περίπτωση που ο στεγασμένος χώρος στάθμευσης οχημάτων ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Έγκριση

       Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις του β.δ. 465/1970 στην περίπτωση που ο στεγασμένος χώρος στάθμευσης οχημάτων ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας) και εφόσον η μεταβολή επηρεάζει την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης. Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 8880

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση της δραστηριότητας υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής (κατατίθεται όταν ο στεγασμένος χώρος στάθμευσης οχημάτων ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση της δραστηριότητας υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής (κατατίθεται όταν ο στεγασμένος χώρος στάθμευσης οχημάτων ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας) και εφόσον η μεταβολή επηρεάζει την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης. Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 7320

      • 11 Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στην οποία περιγράφεται τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του σταθμού και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Στην τεχνική έκθεση βεβαιώνεται από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό ότι η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με το π.δ. 455/1976 (Α’ 169) και τα κατά περίπτωση διατάγματα. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στην οποία περιγράφεται τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του σταθμού και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Στην τεχνική έκθεση βεβαιώνεται από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό ότι η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με το π.δ. 455/1976 (Α’ 169) και τα κατά περίπτωση διατάγματα.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 12 Κατόψεις των χώρων του στεγασμένου σταθμού οχημάτων που συνοδεύουν την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού και στις οποίες αποτυπώνονται όλοι οι όροφοι του κτιρίου που απαρτίζουν τον σταθμό, η κυκλοφοριακή διάταξη του σταθμού μαζί με τους διαδρόμους κυκλοφορίας, η θέση του γραφείου του σταθμού και των βοηθητικών χώρων, το πλάτος κεκλιμένου επιπέδου και η ακτίνα καμπυλότητας αυτού, οι θέσεις των υποστυλωμάτων, οι υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα σημεία πρόσβασης, ο χώρος υποδοχής προσωρινής αναμονής οχημάτων, οι εγκαταστάσεις των εκδοτηρίων εισιτηρίων και ταμείων (εφόσον υπάρχουν), η σήμανση του σταθμού, η οποία περιλαμβάνει την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο στις εισόδους-εξόδους του σταθμού, όσο και μέσα στον σταθμό (δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων, προειδοποιητικές πινακίδες, ηχητική σήμανση και όποιο άλλο μέσο απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών). Κάτοψη

       Κατόψεις των χώρων του στεγασμένου σταθμού οχημάτων που συνοδεύουν την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού και στις οποίες αποτυπώνονται όλοι οι όροφοι του κτιρίου που απαρτίζουν τον σταθμό, η κυκλοφοριακή διάταξη του σταθμού μαζί με τους διαδρόμους κυκλοφορίας, η θέση του γραφείου του σταθμού και των βοηθητικών χώρων, το πλάτος κεκλιμένου επιπέδου και η ακτίνα καμπυλότητας αυτού, οι θέσεις των υποστυλωμάτων, οι υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα σημεία πρόσβασης, ο χώρος υποδοχής προσωρινής αναμονής οχημάτων, οι εγκαταστάσεις των εκδοτηρίων εισιτηρίων και ταμείων (εφόσον υπάρχουν), η σήμανση του σταθμού, η οποία περιλαμβάνει την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο στις εισόδους-εξόδους του σταθμού, όσο και μέσα στον σταθμό (δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων, προειδοποιητικές πινακίδες, ηχητική σήμανση και όποιο άλλο μέσο απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 13 Τοπογραφικό της περιοχής που συνοδεύει την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού, επί του οποίου σημειώνονται τα σημεία ενδιαφέροντος και οι αποστάσεις του στεγασμένου χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από αυτά, για τη διαπίστωση της τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας, σύμφωνα τους ειδικούς όρους χωροθέτησης, που υπάρχουν στη νομοθεσία περί υπαίθριων χώρων στάθμευσης. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό της περιοχής που συνοδεύει την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού, επί του οποίου σημειώνονται τα σημεία ενδιαφέροντος και οι αποστάσεις του στεγασμένου χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από αυτά, για τη διαπίστωση της τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας, σύμφωνα τους ειδικούς όρους χωροθέτησης, που υπάρχουν στη νομοθεσία περί υπαίθριων χώρων στάθμευσης.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 14 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Διεύθυνση Οδικών Υποδομών Γ.Γ. Υποδομών για την Αττική/οικεία Περιφέρεια για εκτός Αττικής) για τους στεγασμένους σταθμούς μεγάλου μεγέθους (ήτοι με ωφέλιμη επιφάνεια>750τ.μ.). Για σταθμούς μεγάλου μεγέθους άνω των 200 θέσεων στις ως άνω αρμόδιες Υπηρεσίες υποβάλεται κυκλοφοριακή μελέτη (εδάφιο (στ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169)). Για σταθμούς μεγάλου μεγέθους, δημοσίας χρήσεως, άνω των 80 θέσεων που λειτουργούν με αυτοεξυπηρέτηση στις ως άνω αρμόδιες Υπηρεσίες υποβάλεται μελέτης σήµανσης του σταθµού (εδάφιο (στ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169)). Γνωμοδότηση

       Γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Διεύθυνση Οδικών Υποδομών Γ.Γ. Υποδομών για την Αττική/οικεία Περιφέρεια για εκτός Αττικής) για τους στεγασμένους σταθμούς μεγάλου μεγέθους (ήτοι με ωφέλιμη επιφάνεια>750τ.μ.). Για σταθμούς μεγάλου μεγέθους άνω των 200 θέσεων στις ως άνω αρμόδιες Υπηρεσίες υποβάλεται κυκλοφοριακή μελέτη (εδάφιο (στ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169)). Για σταθμούς μεγάλου μεγέθους, δημοσίας χρήσεως, άνω των 80 θέσεων που λειτουργούν με αυτοεξυπηρέτηση στις ως άνω αρμόδιες Υπηρεσίες υποβάλεται μελέτης σήµανσης του σταθµού (εδάφιο (στ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169)).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 5300

      • 15 Βεβαίωση του τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας-Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για σταθμούς μεγάλου μεγέθους (ήτοι με ωφέλιμη επιφάνεια>750τ.μ.) που χωροθετούνται εντός του λεκανοπεδίου Αττικής. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας-Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για σταθμούς μεγάλου μεγέθους (ήτοι με ωφέλιμη επιφάνεια>750τ.μ.) που χωροθετούνται εντός του λεκανοπεδίου Αττικής.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 16 Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 170078/7-10-2013 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 2507) για στεγασμένους σταθμούς με συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης Θ μεταξύ 200 και 500 θέσεων (200≤Θ<500) ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την υπό στοιχείο ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β2471) υ.α. για σταθμούς με συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης Θ μεγαλύτερο του 500 (Θ≥500). Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 170078/7-10-2013 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 2507) για στεγασμένους σταθμούς με συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης Θ μεταξύ 200 και 500 θέσεων (200≤Θ<500) ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την υπό στοιχείο ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β2471) υ.α. για σταθμούς με συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης Θ μεγαλύτερο του 500 (Θ≥500).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό, εάν ο αριθμός Θ των θέσεων στάθμευσης είναι μικρότερος από 200 (Θ<200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9681

      • 17 Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 170078/7-10-2013 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 2507) για στεγασμένους σταθμούς με συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης Θ μεταξύ 200 και 500 θέσεων (200≤Θ<500) στο όνομα του νέου φορέα. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 170078/7-10-2013 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 2507) για στεγασμένους σταθμούς με συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης Θ μεταξύ 200 και 500 θέσεων (200≤Θ<500) στο όνομα του νέου φορέα.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας. Δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό, εάν ο αριθμός Θ των θέσεων στάθμευσης είναι μικρότερος από 200 (Θ<200) ή μεγαλύτερος του 500 (Θ≥500).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 9681

      • 18 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας εφόσον επηρεάζεται η μελέτη πυροπροστασίας. Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, εφόσον το πιστοποιητικό πυροπροστασίας στο όνομα του παλαιού φορέα είναι σε ισχύ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 19 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Μόνο για την περίπτωση της αρχικής γνωστοποίησης και όχι για μεταβολή στοιχείων της γνωστοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 20 Βεβαίωση Καταχώρησης του στεγασμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Καταχώρησης του στεγασμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης τηρείται στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 21 Βεβαίωση Καταχώρησης των σχετικών με την αλλαγή του φορέα πεδίων στο Ψηφιακό Μητρώο των στεγασμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Καταχώρησης των σχετικών με την αλλαγή του φορέα πεδίων στο Ψηφιακό Μητρώο των στεγασμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης της αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας τηρείται στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 20

       Ναι 9703

      • Νόμος 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Υπουργική Απόφαση 59388/940 2020 5407 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205407

      • Προεδρικό Διάταγμα 455 1976 169 Α

       Περιγραφή Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεων και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100169

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 315162 2021 5273 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205273

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 170078 2013 2507 Β

       Περιγραφή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» με α/α 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παραρτήματος VI της αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (Β 21).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202507

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη γνωστοποίηση έναρξης / μεταβολής στοιχείων: Υποβολή γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση της δραστηριότητας, η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

       Σημειώσεις Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ Γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων

       Ναι Όχι


      • 3 Γνωστοποίηση έναρξης / μεταβολής στοιχείων: Έκδοση αποδεικτικού υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ Γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων

       Ναι Όχι


      • 4 Γνωστοποίηση έναρξης / μεταβολής στοιχείων: Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας κοινοποιεί τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

       Σημειώσεις Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ Γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων

       Ναι Ναι


      • 5 Αλλαγή του φορέα δραστηριότητας: Υποβολή γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός δέκα (10) ημερών για την αλλαγή αυτή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. Εναλλακτικά η γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής) από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας.

       Σημειώσεις Αλλαγή φορέα δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016

       Ναι Όχι


      • 6 Αλλαγή του φορέα δραστηριότητας: Έκδοση αποδεικτικού υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας παραλαμβάνει τη μεταβολή γνωστοποίησης και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Αλλαγή φορέα δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016

       Ναι Όχι


      • 7 Αλλαγή του φορέα δραστηριότητας: Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας κοινοποιεί τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

       Σημειώσεις Αλλαγή φορέα δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.