Γνωστοποίηση λειτουργίας υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5d6c907c-7e2b-4a48-8400-b62df9298806 438588 Notification of operation of outdoor parking facilities for cars, motorcycles and mopeds

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

11 έως 22

Κόστος

100 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 ημέρες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας των υπαίθριων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο της δραστηριότητας, τον τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, τις αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία παρέχεται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας είτε γνωστοποίηση λειτουργίας λόγω μεταβολών στοιχείων της δραστηριότητας χωρίς αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας.

Σημειώσεις

Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση λειτουργίας υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης, τόσο της αρχικής όσο και μεταγενέστερων μεταβολών, δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τα αποδεικτικά υποβολής όλων των γνωστοποιήσεων στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Τήρηση των όρων και προϋποθέσεων, σύμφωνα με το ΠΔ 455/1976 (χωροθέτηση, εγκαταστάσεις, κτίριο, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, σήμανση, κλπ).

       Όχι Όχι

      • 1 Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €). Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας. Έως την ενεργοποίηση του e-παραβόλου, το παράβολο για τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και το διπλότυπο είσπραξης που εκδίδει η ΔΟΥ συνιστά το αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου (σύμφωνα με την αρ. 17403/2022 εγκύκλιο του Υπ. υποδομών και Μεταφορών ΑΔΑ: 6ΟΘΧ465ΧΘΞ-ΔΔΓ). Για το e-παράβολο μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo Χορήγηση παραβόλου και επιλογή "Φορέας Δημοσίου": Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση, "Κατηγορία Παραβόλου": Κατηγορίες 100€ και επιλογή της κατάλληλης Περιφέρειας 259 Περιφέρεια Αττικής 100 260 Περιφέρεια Θεσσαλίας 100 261 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 100 263 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 100 264 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 100 265 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 100 266 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 100 267 ΠΕ Δράμας 100 268 ΠΕ Έβρου 100 269 ΠΕ Καβάλας 100 270 ΠΕ Ξάνθης 100 271 ΠΕ Ροδόπης 100 272 ΠΕ Θεσσαλονίκης 100 273 ΠΕ Ημαθίας 100 274 ΠΕ Κιλκίς 100 275 ΠΕ Πιερίας 100 276 ΠΕ Πέλλας 100 277 ΠΕ Σερρών 100 278 ΠΕ Χαλκιδικής 100 279 ΠΕ Ηρακλείου 100 280 ΠΕ Λασιθίου 100 281 ΠΕ Ρεθύμνου 100 282 ΠΕ Χανίων 100 283 ΠΕ Αργολίδας 100 284 ΠΕ Αρκαδίας 100 285 ΠΕ Κορινθίας 100 286 ΠΕ Λακωνίας 100 287 ΠΕ Μεσσηνίας 100 288 ΠΕ Άρτας 100 289 ΠΕ Θεσπρωτίας 100 290 ΠΕ Ιωαννίνων 100 291 ΠΕ Πρέβεζας 100 292 ΠΕ Κέρκυρας 100 293 ΠΕ Λευκάδας 100 294 ΠΕ Ζακύνθου 100 295 ΠΕ Κεφαλληνίας 100 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 1 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης. Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του υπαίθριου χώρου στάθμευσης. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του υπαίθριου χώρου στάθμευσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.myaade.gr/

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 3 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/17, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και η οποία συνοδεύεται από Ι) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.) και ΙΙ) αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/17, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και η οποία συνοδεύεται από Ι) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.) και ΙΙ) αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα της δραστηριότητας ότι έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για τη λειτουργία ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα της δραστηριότητας ότι έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για τη λειτουργία ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις του β.δ. 465/1970 Έγκριση

       Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις του β.δ. 465/1970

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας) και εφόσον η μεταβολή επηρεάζει την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης. Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 8880

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση της δραστηριότητας υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση της δραστηριότητας υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται όταν σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας) και εφόσον η μεταβολή επηρεάζει την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης. Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 7320

      • 7 Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, στην οποία περιγράφεται η διάταξη του χώρου, ο εξοπλισμός του, οι προδιαγραφές, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν. Έκθεση

       Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, στην οποία περιγράφεται η διάταξη του χώρου, ο εξοπλισμός του, οι προδιαγραφές, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Περιλαμβάνεται βεβαίωση από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό ότι η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με το π.δ. 455/1976 (Α 169) όπως ισχύει. Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 8 Κατόψεις των χώρων του σταθμού που συνοδεύουν την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού (υπ αρ. 7 δικαιολογητικό), στις οποίες αποτυπώνονται 1. η γενική και λειτουργική διάταξη του σταθμού (είσοδοι-έξοδοι, διάδρομοι, χώροι στάθμευσης κλπ), η περίφραξη, οι βοηθητικοί χώροι, 2. η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση του σταθμού τόσο στις εισόδους-εξόδους όσο και εντός του σταθμού και 3. οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού σε περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί μετά τις 18:00. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Κατόψεις των χώρων του σταθμού που συνοδεύουν την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού (υπ αρ. 7 δικαιολογητικό), στις οποίες αποτυπώνονται 1. η γενική και λειτουργική διάταξη του σταθμού (είσοδοι-έξοδοι, διάδρομοι, χώροι στάθμευσης κλπ), η περίφραξη, οι βοηθητικοί χώροι, 2. η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση του σταθμού τόσο στις εισόδους-εξόδους όσο και εντός του σταθμού και 3. οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού σε περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί μετά τις 18:00.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 9 Τοπογραφικό της περιοχής που συνοδεύει την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού (υπ αρ. 7 δικαιολογητικό) όπου σημειώνονται τα σημεία ενδιαφέροντος και οι αποστάσεις του υπαίθριου σταθμού από αυτά για τη διαπίστωση της τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία περί υπαίθριων χώρων στάθμευσης. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό της περιοχής που συνοδεύει την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού (υπ αρ. 7 δικαιολογητικό) όπου σημειώνονται τα σημεία ενδιαφέροντος και οι αποστάσεις του υπαίθριου σταθμού από αυτά για τη διαπίστωση της τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία περί υπαίθριων χώρων στάθμευσης.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 10 Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.). Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 170078/7-10-2013 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 2507) για υπαίθριους σταθμούς με συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης Θ μεταξύ 200 και 500 θέσεων (200≤Θ<500) ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπό στοιχείο ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β2471) υ.α. για σταθμούς με συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης Θ μεγαλύτερο του 500 (Θ≥500). Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό, εάν ο αριθμός Θ των θέσεων στάθμευσης είναι μικρότερος από 200 (Θ<200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9681

      • 11 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή των πυροσβεστήρων του σταθμού για την προμήθεια του απαραίτητου αριθμού πυροσβεστήρων ένας (1) πυροσβεστήρας ανά δέκα (10) θέσεις στάθμευσης, τουλάχιστον έξι (6) κιλών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή των πυροσβεστήρων του σταθμού για την προμήθεια του απαραίτητου αριθμού πυροσβεστήρων ένας (1) πυροσβεστήρας ανά δέκα (10) θέσεις στάθμευσης, τουλάχιστον έξι (6) κιλών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 12 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι στον σταθμό έχουν τοποθετηθεί ένας (1) πυροσβεστήρας ανά δέκα (10) θέσεις στάθμευσης, τουλάχιστον έξι (6) κιλών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι στον σταθμό έχουν τοποθετηθεί ένας (1) πυροσβεστήρας ανά δέκα (10) θέσεις στάθμευσης, τουλάχιστον έξι (6) κιλών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 13 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Μόνο για την περίπτωση της αρχικής γνωστοποίησης και όχι για μεταβολή στοιχείων της γνωστοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 14 Βεβαίωση Καταχώρησης του υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Καταχώρησης του υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 15 Γνωστοποίηση του παλαιού φορέα της δραστηριότητας στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση του παλαιού φορέα της δραστηριότητας στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας και πρέπει να υποβληθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 5743

      • 16 Γνωστοποίηση του νέου φορέα της δραστηριότητας στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση του νέου φορέα της δραστηριότητας στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας και πρέπει να υποβληθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 5743

      • 17 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του παλαιού φορέα δραστηριότητας. Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του παλαιού φορέα δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • 18 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του νέου φορέα της δραστηριότητας. Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του νέου φορέα της δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • 19 Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του υπαίθριου χώρου στάθμευσης υπό τον νέο εκμεταλλευτή. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του υπαίθριου χώρου στάθμευσης υπό τον νέο εκμεταλλευτή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.myaade.gr/

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 20 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νέου φορέα της δραστηριότητας ότι έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για τη λειτουργία ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νέου φορέα της δραστηριότητας ότι έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για τη λειτουργία ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7320

      • 21 Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.). Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 170078/7-10-2013 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 2507) για υπαίθριους σταθμούς με συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης Θ μεταξύ 200 και 500 θέσεων (200≤Θ<500) στο όνομα του νέου φορέα ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπό στοιχείο ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β2471) υ.α. για σταθμούς με συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης Θ μεγαλύτερο του 500 (Θ≥500) στο όνομα του νέου φορέα. Για την γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας. Δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό, εάν ο αριθμός Θ των θέσεων στάθμευσης είναι μικρότερος από 200 (Θ<200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9681

      • 22 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή των πυροσβεστήρων του σταθμού για την προμήθεια του απαραίτητου αριθμού πυροσβεστήρων ένας (1) πυροσβεστήρας ανά δέκα (10) θέσεις στάθμευσης, τουλάχιστον έξι (6) κιλών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή των πυροσβεστήρων του σταθμού για την προμήθεια του απαραίτητου αριθμού πυροσβεστήρων ένας (1) πυροσβεστήρας ανά δέκα (10) θέσεις στάθμευσης, τουλάχιστον έξι (6) κιλών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7320

      • 23 Βεβαίωση Καταχώρησης των σχετικών με την αλλαγή του φορέα πεδίων στο Ψηφιακό Μητρώο υπαίθριων χώρων στάθμευσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Καταχώρησης των σχετικών με την αλλαγή του φορέα πεδίων στο Ψηφιακό Μητρώο υπαίθριων χώρων στάθμευσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης της αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας τηρείται στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 27, 28, 29 455 1976 169 Α

       Περιγραφή Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεων και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτοαπιτούμενων αδειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100169

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 170078 2013 2507 Β

       Περιγραφή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» με α/α 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παραρτήματος VI της αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (Β 21)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202507

      • Νόμος 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Υπουργική Απόφαση 59388/940 2020 5407 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205407

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 315162 2021 5273 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205273

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 2. Υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας/γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση της δραστηριότητας, η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

       Σημειώσεις Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ Γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 3 Έκδοση αποδεικτικού υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ Γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας κοινοποιεί τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

       Σημειώσεις Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ Γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων

       Ναι Ναι


      • 5 Υποβολή γνωστοποίησης για την αλλαγή φορέα δραστηριότητας


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός δέκα (10) ημερών για την αλλαγή αυτή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. Εναλλακτικά η γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής) από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας.

       Σημειώσεις Αλλαγή φορέα δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση αποδεικτικού υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας παραλαμβάνει τη μεταβολή γνωστοποίησης και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Αλλαγή φορέα δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016

       Ναι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας κοινοποιεί τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

       Σημειώσεις Αλλαγή φορέα δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.