Ετήσια χρηματική αρωγή τέκνων θανόντων ιπταμένων (ΕΛΧΑΟΙΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση89ab4442-3682-4d73-bd28-7baba637d307 645210

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Έτος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση ετήσιας χρηματικής αρωγής στα δικαιούμενα τέκνα των οικογενειών των, εν καιρό ειρήνης σε διατεταγμένη πτήση, πτώση αλεξιπτώτου, κατάδυση φονευμένων, θνησκόντων ή εξαφανιζόμενων στρατιωτικών της Π.Α., ήτοι Ιπταμένων, Αλεξιπτωτιστών, Υποβρυχίων καταστροφέων και πληρωμάτων υποβρυχίων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η ετήσια αρωγή χορηγείται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λογαριασμού και το ύψος της δε δύναται να ξεπερνά το ποσό των €2.000 ανά δικαιούχο τέκνο

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση Χορήγησης Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής ΕΛΧΑΟΙΑ

  Σημειώσεις

  Η αίτηση κατατίθεται από κάθε δικαιούχο τέκνο ξεχωριστά. Σε περίπτωση ανήλικου τέκνου δύναται την αίτηση να συμπληρώσει και να υπογράψει ο νόμιμος κηδεμόνας. Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     Άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.2717/1999 "Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ετήσιο ΕΛΧΑΟΙΑ

       Επίσημος τίτλος

       Ετήσια χρηματική αρωγή οικογενειών θανόντων ιπταμένων (ΕΛΧΑΟΙΑ)

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,


       • 1 Άλλο Η ετήσια χρηματική αρωγή χορηγείται στα δικαιούχα τέκνα λόγω θανάτου ή εξαφάνισης εν καιρό ειρήνης σε διατεταγμένη πτήση, πτώση αλεξιπτώτου, κατάδυση, φονευμένων, θνησκόντων ή εξαφανιζόμενων στρατιωτικών της Π.Α., ήτοι Ιπταμένων, Αλεξιπτωτιστών, Υποβρυχίων καταστροφέων και πληρωμάτων υποβρυχίων.


        Όχι Όχι

       • 2 Οικογενειακές Δικαιούχοι της αρωγής είναι τα τέκνα (είτε άρρενα είτε θήλεα) του θανόντα ή εξαφανιζόμενου στρατιωτικού.


        Όχι Όχι

       • 3 Ηλικιακές Δικαιούχοι της αρωγής είναι κάθε ανήλικο τέκνο, καθώς και κάθε ενήλικο μέχρι την ηλικία των 25 ετών, το οποίο αποδεδειγμένα σπουδάζει σε οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία (αφορά στα άρρενα τέκνα), ανεξάρτητα εάν αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας.


        Όχι Όχι

       • 1 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τρέχοντος έτους Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τρέχοντος έτους

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3964

       • 2 Βεβαίωση φοίτησης σε οποιαδήποτε βαθμίδα και οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

        Βεβαίωση φοίτησης σε οποιαδήποτε βαθμίδα και οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αφορά στα ενήλικα τέκνα ηλικίας από 18 έως 25 ετών. Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 3 Βεβαίωση Στρατολογικού Γραφείου. Βεβαίωση

        Βεβαίωση Στρατολογικού Γραφείου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αφορά στα ενήλικα άρρενα τέκνα ηλικίας από 18 έως 25 ετών που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 4 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από Φορείς του ∆ημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης Φορολογική ενημερότητα

        Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από Φορείς του ∆ημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

        Σημειώσεις: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Ταμείο, πλην περιπτώσεων που δε δύναται η ηλεκτρονική έκδοσή τους.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3461

       • 5 Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 6 Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή οποιοδήποτε άλλου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το πρώτο όνομα του τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή οποιοδήποτε άλλου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το πρώτο όνομα του τραπεζικού λογαριασμού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6714

       • 7 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, για την οποία απαιτείται γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, στην οποία θα αναφέρεται ότι: "1. Επιθυμώ όπως κατατεθεί το βοήθημα ΕΛΧΑΟΣ που μου αναλογεί από το ΜΤΑ/Ε.ΛΟ.Α.Α. στον Λογ/σμό με ΙΒΑΝ................ της Τράπεζας ............. 2. Επίσης δηλώνω υπευθύνως ότι σε περίπτωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της επιταγής από την πληρώτρια/ εκδότρια τράπεζα η χρέωση του ποσού της επιστρεφόμενης επιταγής συμφωνώ να διενεργηθεί από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό." https://mta.haf.gr/forms/forms-eloaa/ypeythyni-dilosi-tin-eispraxi-archikoy-efapax-sympliromatikoy-efapax/ Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, για την οποία απαιτείται γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, στην οποία θα αναφέρεται ότι: "1. Επιθυμώ όπως κατατεθεί το βοήθημα ΕΛΧΑΟΣ που μου αναλογεί από το ΜΤΑ/Ε.ΛΟ.Α.Α. στον Λογ/σμό με ΙΒΑΝ................ της Τράπεζας ............. 2. Επίσης δηλώνω υπευθύνως ότι σε περίπτωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της επιταγής από την πληρώτρια/ εκδότρια τράπεζα η χρέωση του ποσού της επιστρεφόμενης επιταγής συμφωνώ να διενεργηθεί από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό." https://mta.haf.gr/forms/forms-eloaa/ypeythyni-dilosi-tin-eispraxi-archikoy-efapax-sympliromatikoy-efapax/

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • Νόμος 18 4505 2017

        Περιγραφή Καθορισμός ανώτατου ύψους εφάπαξ χρηματικής αρωγής της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 354/1976 και της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 788/1978 σε 1000€ και 2000€ αντίστοιχα.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8bWgEV gQ lR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQPSiTC9NqHW2u7eXRm8Bm7U5KIlPv5zVzkRlbu2xLCvg.

       • Υπουργική Απόφαση Φ.950/8/28524/Σ.97/15-02-2002 2002 250 Β

        Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά ετήσιου ΕΛΧΑΟΙΑ

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200250

       • Υπουργική Απόφαση Φ.952/8/37959/Σ.8029/11-05-2018 2018 1870 Β

        Περιγραφή Καθορισμός ύψους ετήσιας αρωγής ΕΛΧΑΟΙΑ

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201870

       • Νόμος 7 788 1978 104 Α
       • Νόμος 12 3036 2002 171 Α
       • Νόμος 2913 2001 102 Α
       • Νόμος 19 2936 2001 166 Α
       • 1 Υποβολή και Πρωτοκόλληση Αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή και Πρωτοκόλληση Αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από κάθε δικαιούχο και για κάθε έτος.

        Σημειώσεις Οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση χωρίς άλλη έγγραφη ή προφορική ενημέρωσή τους από τα αρμόδια όργανα του Ταμείου.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Προσδιορισμός εάν ο αιτών αποτελεί δικαιούχο της αρωγής.

        Όχι Όχι


       • 3 Εισήγηση Διευθυντή/ντριας προς τη ΔΕ/ΕΛΟΑΑ και Λήψη σχετικής Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τίθεται υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΟΑΑ η εισήγηση του Διευθυντή/ντριας για χορήγηση της ετήσιας χρηματικής αρωγής στους δικαιούχους.

        Όχι Όχι


       • 4 Έγκριση Αιτήματος από τη ΔΕ/ΕΛΟΑΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 5 Πληρωμή του δικαιούχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Έκδοση εντάλματος πληρωμής και κατάθεση επιταγής ή ηλεκτρονική πληρωμή στο λογαριασμό του δικαιούχου

        Όχι Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.