Καταχώριση Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στη Δημόσια Βάση Δεδομένων για τις Ο.Κοι.Π. και τους Κοινωφελείς Φορείς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0ac831fc-79b9-46a8-86ef-0f2a59d2812a 831799

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

20 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

5 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση στη Δημόσια Βάση Δεδομένων των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.), ήτοι των εθελοντικών οργανώσεων προσώπων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα ως σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με κοινωφελή σκοπό, είναι ανεξάρτητη από κράτη ή κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τους εμπορικούς, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς και ενώσεις, τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

12/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση καταχώρισης στη Δημόσια Βάση Δεδομένων Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση καταχώρησης Ο.Κοι.Π. στη Δημόσια Βάση Δεδομένων

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στη Δημοσία Βάση Δεδομένων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Η Ο.Κοι.Π. πρέπει να είναι εθελοντική οργάνωση προσώπων που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα ως σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με κοινωφελή σκοπό.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Η Ο.Κοι.Π. θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από κράτη ή κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τους εμπορικούς, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς και ενώσεις, τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα. Η ανεξαρτησία αυτή προσδιορίζεται από τη μη συμμετοχή οποιουδήποτε νομικού προσώπου που ανήκει στον δημόσιο τομέα.

       Όχι Όχι

      • 4 Υπαγωγής σε επιδότηση/ επίδομα Η Ο.Κοι.Π. θα πρέπει να μη λαμβάνει ετήσια κρατική χρηματοδότηση άνω του ποσού των 50.000 ευρώ

       Όχι Όχι

      • 1 Καταχώριση στη Δημόσια Βάση Δεδομένων Ο.Κοι.Π. 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4740

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Ιδρυτικό Καταστατικό Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Ιδρυτικό Καταστατικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 2 Ισχύον Καταστατικό Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Ισχύον Καταστατικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 3 Συστατική Πράξη Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Συστατική Πράξη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Πιστοποιητικά εγγραφής και δημοσιότητας και σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαταγές Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά εγγραφής και δημοσιότητας και σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαταγές

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Περίληψη σκοπών και δράσεων του Φορέα Έγγραφο

       Περίληψη σκοπών και δράσεων του Φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 6 Κατάλογος των οργάνων διοίκησης του φορέα Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάλογος των οργάνων διοίκησης του φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 Χρηματοκοικονομικές καταστάσεις τελευταίας χρήσης Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

       Χρηματοκοικονομικές καταστάσεις τελευταίας χρήσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3723

      • 8 Εγκεκριμένος Απολογισμός Έκθεση

       Εγκεκριμένος Απολογισμός

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 6631

      • 9 Βιβλία εσόδων - εξόδων του Φορέα Βιβλία

       Βιβλία εσόδων - εξόδων του Φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 9676

      • 10 Εγκεκριμένα Ισοζύγια Ισολογισμός

       Εγκεκριμένα Ισοζύγια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 9796

      • 11 Υπεύθυνη Δήλωση οτι η Ο.Κοι.Π. πληρεί τα ουσιαστικά κριτήρια και την προυπόθεση ανεξαρτησίας Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση οτι η Ο.Κοι.Π. πληρεί τα ουσιαστικά κριτήρια και την προυπόθεση ανεξαρτησίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 6 4873 2021 248 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τη δημιουργία δημόσιας βάσης δεδομένων και ειδικού μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι προϋποθέσεις παροχής κρατικής χρηματοδότησης των κοινωφελών φορέων, οι προϋποθέσεις παροχής εθελοντικής απασχόλησης, καθώς και η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για δωρεές υπέρ κοινωφελών σκοπών και κοινωφελών φορέων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100248

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 6216 2023 2300 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τον τρόπο λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της «Δημόσιας Βάσης Δεδομένων Ο.Κοι.Π.» και του «Ειδικού Μητρώου Ο.Κοι.Π». (εφεξής πληροφοριακό σύστημα), του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β του ν. 4873/2021 (Α’ 248), με σκοπό την καταχώριση, την εγγραφή, την ανανέωση, την κρατική χρηματοδότηση και την εφαρμογή φορολογικών κινήτρων στις Οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών και στους κοινωφελείς φορείς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202300

      • 1 Είσοδος στο σύστημα και Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet ή web banking

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet

       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία νέας αίτησης καταχώρισης Ο.Κοι.Π. στη Δημόσια Βάση Δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης δημιουργεί νέα αίτηση για την καταχώρηση της Ο.Κοι.Π. του

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση υπόλοιπων στοιχείων στα πεδία της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτεητα στοιχεία που του υποδεικνύει το σύστημα

       Όχι Όχι


      • 4 Μεταφόρτωση απαραίτητων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης μεταφορτώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός του πληροφοριακού συστήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Οριστική υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης ολοκληρώνει την διαδικασία με την οριστική υποβολή της αίτησης.

       Σημειώσεις Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης ακολουθεί έλεγχος των στοιχείων αυτής από την αρμόδια Διεύθυνση Οργάνωσης Κοινωνίας Πολιτών και Κοινωφελών Φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών και εκδίδεται ακολούθως σχετική βεβαίωση καταχώρησης, την οποία ο χρήστης παραλαμβάνει εντός του πληροφοριακού συστήματος.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.