Μεταβίβαση Δικαιώματος Εκμετάλλευσης Περιπτέρου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση02ea517b-b149-4c63-93a1-d9a92d8d508f 911503

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην δευτερογενή μεταβίβαση υφιστάμενου δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου από δικαιούχους σε διαδόχους τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

05/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου για περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθ. 227 του ν. 3852/2010. Προσφυγή κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου από ΟΤΑ α΄ βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου από δήμο


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθ. 76 του ν. 4257/2014, στον/η σύζυγο ή ενήλικα τέκνα που καθίσταται κληρονόμοι των προσώπων στα οποία είχε αρχικά παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου για 10 έτη. Η περαιτέρω μεταβίβαση χωρεί για χρονικό διάστημα μέχρι συμπληρώσεως της δεκαετίας, β) στην περίπτωση της παρ. 10 του άρθ. 76 του ν. 4257/2014 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4954/2022), στον/η σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου υφιστάμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, διοικητικής άδειας ή ενήλικα τέκνα αυτού, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία Α.με.Α με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για 13 έτη. γ) στην περίπτωση της παρ. 10 εδάφιο 7 του άρθ. 76 του ν. 4257/2014, στους λοιπούς δικαιούχους κατά ιδανικά μερίδια, μετά τον θάνατο ενός εκ των αρχικών δικαιούχων κατά ιδανικά μερίδια, δ) στην περίπτωση της παρ. 11 του άρθ. 76 του ν. 4257/2014, στους διαδόχους αποθανόντος δικαιούχου πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 που δεν είχε ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μεταβίβασης.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου ή Απόφαση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την εκμετάλλευση περιπτέρου του αρχικού δικαιούχου. Άδεια εκμετάλλευσης

       Άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου ή Απόφαση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την εκμετάλλευση περιπτέρου του αρχικού δικαιούχου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου χορηγούνταν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, ενώ μετά την έναρξη ισχύος του προαναφερθέντος νόμου εκδίδεται απόφαση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την εκμετάλλευση περιπτέρου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5194

      • 2 Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 3 Πιστοποιητικό αναπηρίας Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό αναπηρίας από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 4 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Χορηγείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 5 Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αιτούντος. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2633

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθ. 76 του ν. 4257/2014. Η έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ και γίνεται με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Λοιπά δικαιολογητικά που κρίνει κατά περίπτωση ο εκάστοτε δήμος ότι απαιτούνται. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Λοιπά δικαιολογητικά που κρίνει κατά περίπτωση ο εκάστοτε δήμος ότι απαιτούνται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 47 & 61 4954 2022 136 Α

       Περιγραφή Χρονικό διάστημα μεταβίβασης διοικητικών αδειών - Τροποποίηση υποπερ. α΄ περ. 10 υποπαρ. ΣΤ2 παρ. ΣΤ΄ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012- Μεταβατικές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100136

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας-Ανάρτηση πράξεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 76 4257 2014 93 Α

       Περιγραφή ΣΤ. 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100093

      • Νόμος 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νομοθετικό Διάταγμα 25 § 1 1044 1971 245 Α

       Περιγραφή Παραχώρησις εις πλείονας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100245

      • 1 Καταχώρηση αίτησης για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του ενδιαφερόμενου δικαιούχου, που ζητά την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση βάσει των προϋποθέσεων του νόμου, διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για εξέταση και σχετική εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει εάν πληρούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι όροι και οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου από τον αιτούντα.

       Σημειώσεις Η περαιτέρω μεταβίβαση επιτρέπεται στις περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στην καρτέλα "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ".

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία, μετά τον έλεγχο, εισηγείται στο δήμαρχο για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος στον αιτούντα και την έκδοση σχετικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση δημάρχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο δήμαρχος εκδίδει ατομική διοικητική πράξη μεταβίβασης του δικαιώματος στον αιτούντα, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση του Δημάρχου αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.