Μεταβίβαση σύνταξης θυμάτων τρομοκρατικής πράξης ή βίαιου συμβάντος (δημόσιοι υπάλληλοι-λειτουργοί και στρατιωτικοί)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa9660832-5f80-4b1b-a123-8ba0b41f5454 657424

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 8 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταβίβαση της σύνταξης θυμάτων τρομοκρατικής πράξης ή βίαιου συμβάντος (δημοσίων υπαλλήλων - λειτουργών και στρατιωτικών) ή ανασφάλιστων Ελλήνων πολιτών που φονεύθηκαν από τρομοκρατική πράξη στρεφόμενη κατά των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 ή άλλων προσώπων ή στόχων των τρομοκρατών και απευθύνεται στις οικογένειες των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, βλ. πρώτα τη διαδικασία υπό τον τίτλο ΄΄Απονομή σύνταξης σε θύματα τρομοκρατικής πράξης ή βίαιου συμβάντος (δημόσιοι υπάλληλοι-λειτουργοί και στρατιωτικοί).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

1 .Tα πρόσωπα της οικογένειας του φονευθέντος προσώπου από τρομοκρατική πράξη κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α’ ), καθώς και του θανόντος μετά την απόκτηση της ιδιότητας του συνταξιούχου, δικαιούνται σύνταξης ίση με αυτή που θα καταβαλλόταν στο φονευθέντα, αν είχε καταστεί από την τρομοκρατική πράξη τελείως ανίκανος για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή της εργασίας του ή για την άσκηση του επαγγέλματός του. Για τη συνταξιοδότηση των μελών της πατρικής οικογένειας του φονευθέντος εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις ως προς τη διαδικασία αναγνωρίσεως του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η σύνταξη των μελών της οικογένειας αυτής υπολογίζεται με βάση το ποσό της σύνταξης που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α’ ).

Μετά το θάνατο του συνταξιοδοτηθέντος κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α’ ), η χήρα του, καθώς και τα τέκνα του σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του οικείου φορέα, δικαιούνται να παίρνουν ολόκληρη τη σύνταξη που θα έπαιρνε ο αποβιώσας, αν ζούσε. Για τα μέλη της πατρικής οικογένειας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συνταξιοδοτήσεως.

2.Tα πρόσωπα της οικογένειας του φονευθέντος ανασφάλιστου Έλληνα πολίτη υπό τις συνθήκες της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.1977/1991, καθώς και του θανόντος μετά την απόκτηση της ιδιότητας του συνταξιούχου ή βοηθηματούχου, δικαιούνται από το δημόσιο ταμείο, ποσοστό της συντάξεως ή του βοηθήματος που αντιστοιχεί σε 35 χρόνια υπηρεσίας ή ασφάλισης του θανόντος. Μέλη της οικογένειας του ανασφάλιστου πολίτη είναι τα αναφερόμενα στα άρθρα 5 και 6 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, έστω και αν δεν συντρέχουν για την πατρική οικογένεια οι προϋποθέσεις ηλικίας, απορίας και συντηρήσεως.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Μεταβίβαση σύνταξης θυμάτων τρομοκρατικής πράξης ή βίαιου συμβάντος (δημόσιοι υπάλληλοι-λειτουργοί και στρατιωτικοί).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  1. Άσκηση έφεσης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2. Αίτηση θεραπείας στη Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση σύνταξης θυμάτων τρομοκρατικής πράξης ή βίαιου συμβάντος (δημόσιοι υπάλληλοι-λειτουργοί και στρατιωτικοί)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Οικογενειακές Να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος ή να έχει συναφθεί άλλο σύμφωνο συμβίωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Τα τέκνα να είναι ανήλικα.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Τα τέκνα να φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της χώρας ή σε ισότιμες με αυτές του εξωτερικού ή σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας.

       Ναι Ναι

      • 4 Αναπηρίας Τα τέκνα να είναι ανίκανα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Η ανικανότητά τους κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.).

       Ναι Ναι

      • 5 Οικονομικές Για την περίπτωση της μεταβίβασης στην/στον διαζευγμένη/ο σύζυγο: Ο/η πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλε διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικής προθεσμίας Για την περίπτωση της μεταβίβασης στην/στον διαζευγμένη/ο σύζυγο: Δέκα (10) έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 7 Δικαστικές Για την περίπτωση της μεταβίβασης στην/στον διαζευγμένη/ο σύζυγο: Το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της εγγάμου συμβιώσεως υπαιτιότητα του αιτούντος τη σύνταξη.

       Όχι Όχι

      • 8 Ηλικιακές Η/Ο διαζευγμένη/ος σύζυγος να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας της/του.

       Όχι Όχι

      • 9 Αναπηρίας Η/Ο διαζευγμένη/ος σύζυγος ή να είναι ανίκανη/ος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η ανικανότητα στην περίπτωση αυτή κρίνεται κατά το χρόνο του θανάτου του/της πρώην συζύγου και βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.).

       Ναι Ναι

      • 1 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή διαβατηρίου του αιτούντος. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή διαβατηρίου του αιτούντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 4 Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών. Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα που άφησε στη ζωή, το έτος γέννησής τους και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, εάν η χήρα διατελεί ακόμη σε χηρεία και να αναγράφεται ότι ο γάμος δεν λύθηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου του συνταξιούχου). Δημοτικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών. Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα που άφησε στη ζωή, το έτος γέννησής τους και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, εάν η χήρα διατελεί ακόμη σε χηρεία και να αναγράφεται ότι ο γάμος δεν λύθηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου του συνταξιούχου).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4705

      • 5 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη γάμου της χήρας με τον θανόντα ή πιστοποιητικό της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως από το οποίο να προκύπτει η χρονολογία τέλεσης του γάμου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 6 Δικαστική απόφαση λύσης γάμου ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, η οποία να αποτυπώνει την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων (δικαιολογητικό που απαιτείται σε περίπτωση διάζευξης). Απόφαση

       Δικαστική απόφαση λύσης γάμου ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, η οποία να αποτυπώνει την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων (δικαιολογητικό που απαιτείται σε περίπτωση διάζευξης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 7 Για τα ενήλικα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, πιστοποιητικό των σχολών για το έτος εγγραφής και τα έτη φοίτησης. Αποδεικτικό σπουδών

       Για τα ενήλικα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, πιστοποιητικό των σχολών για το έτος εγγραφής και τα έτη φοίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 2825

      • 8 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος που τηρείται ο λογαριασμός, το οποίο φέρει ως πρώτο δικαιούχο, το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος που τηρείται ο λογαριασμός, το οποίο φέρει ως πρώτο δικαιούχο, το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 9 Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), σε περίπτωση αναπηρίας. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), σε περίπτωση αναπηρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 1458

      • Νόμος Πρώτο παρ.Β 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-16:Συντάξεις,Αποδοχές,Εργατικά,Αποκρατικ/σεις, Φάρμακα,Καύσιμα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Προεδρικό Διάταγμα 23, 51 169 2007 210 Α

       Περιγραφή ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100210

      • Νόμος 8 2592 1998 57 Α

       Περιγραφή Αναπροσαρμογή συντάξεων Δημοσίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100057

      • Νόμος 1977 1991 185 Α

       Περιγραφή Προστασία παθόντων από βίαιο συμβάν και θυμάτων τρομοκρατών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100185

      • Νόμος 1897 1990 120 Α

       Περιγραφή Περί απονομής και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων διατάξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100120

      • 1 Πρωτοκόλληση υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων κανονισμού και καταβολής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται από τον υπάλληλο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις μεταβίβασης της σύνταξης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση πράξης μεταβίβασης της σύνταξης ή έκδοση απορριπτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Έκδοση πράξης μεταβίβασης της σύνταξης του αποβιώσαντος στα δικαιούχα μέλη της οικογένειας ή έκδοση απορριπτικής πράξης.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.