Μεταβίβαση σύνταξης σε χήρα σύζυγο και ορφανά Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης - Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1661ef70-fee5-4d0b-b33a-b7acf0deb44c 836930

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταβίβαση της σύνταξης του θανόντος Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης - Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης στη σύζυγό του ή/και στα τέκνα του και απευθύνεται στους ανωτέρω δικαιούχους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Απλή αίτηση. Υπάρχει και προ εκτυπωμένο υπόδειγμα, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά τα σχετικά δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  1. Αίτηση θεραπείας στη Διεύθυνση εισοδηματικής Πολιτικής 2. Άσκηση έφεσης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση σύνταξης σε χήρα σύζυγο και ορφανά Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης - Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εισοδηματικές 1.Οι χήρες που παίρνουν άλλη σύνταξη εκτός της αγροτικής ή της ανασφάλιστης υπερήλικης του τέως Ο.Γ.Α. δεν δικαιούνται την ανωτέρω σύνταξη (άρθρο 6 και 4 των νόμων 2320/95 και 2703/99 αντίστοιχα). 2.Τα δικαιούχα πρόσωπα να μην λαμβάνουν άλλη σύνταξη ή να μην έχουν εισόδημα μεγαλύτερο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ίσχυε πριν την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4387/2016, δηλαδή 364,45 ευρώ. 3.Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα της διαζευγμένης συζύγου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον Ο.Γ.Α..

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος ή συναφθεί άλλο σύμφωνο συμβίωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας 1.Τριετής (3ετής) ελάχιστη διάρκεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης ή πενταετής (5ετής), εάν κατά τη χρονική στιγμή τέλεσης του γάμου/σύναψης του συμφώνου συμβίωσης, ο θανών ελάμβανε τη σύνταξη. Οι ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις δεν ισχύουν εφόσον: α) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα, εργατικό ή μη. β) Κατά τη διάρκεια του γάμου/συμφώνου συμβίωσης γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο. γ) Η χήρα σύζυγος/το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο. 2.Δέκα (10) έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για την περίπτωση της μεταβίβασης στη διαζευγμένη σύζυγο.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές 1.Τα τέκνα να είναι ανήλικα. 2. Στην περίπτωση διαζευγμένης συζύγου, αυτή να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας της.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Τα τέκνα να φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της χώρας ή σε ισότιμες με αυτές του εξωτερικού ή σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 6 Αναπηρίας 1.Τα τέκνα να είναι ανίκανα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η ανικανότητάς τους κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.). 2.Στην περίπτωση της διαζευγμένης συζύγου, αυτή να είναι ανίκανη για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η ανικανότητα στην περίπτωση αυτή κρίνεται κατά το χρόνο του θανάτου του πρώην συζύγου και βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)..

       Όχι Όχι

      • 7 Οικονομικές Ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλε διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.

       Όχι Όχι

      • 8 Δικαστικές Το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της εγγάμου συμβιώσεως υπαιτιότητα του αιτούντος τη σύνταξη.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 4 Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Δήμο στον όποιο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών. Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα που άφησε στη ζωή ο θανών, το έτος γέννησης τους και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, εάν η χήρα διατελεί ακόμη σε χηρεία και να αναγράφεται ότι ο γάμος δεν λύθηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου του συνταξιούχου). Δημοτικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Δήμο στον όποιο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών. Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα που άφησε στη ζωή ο θανών, το έτος γέννησης τους και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, εάν η χήρα διατελεί ακόμη σε χηρεία και να αναγράφεται ότι ο γάμος δεν λύθηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου του συνταξιούχου).       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4705

      • 5 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη γάμου της χήρας με τον αγωνιστή ή πιστοποιητικό της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως από το οποίο να προκύπτει η χρονολογία τέλεσης του γάμου τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 6 Δικαστική απόφαση λύσης γάμου ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης η οποία αποτυπώνει την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση λύσης γάμου ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης η οποία αποτυπώνει την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 7 Για τα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, πιστοποιητικό των σχολών για το έτος εγγραφής και τα έτη φοίτησης. Αποδεικτικό σπουδών

       Για τα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, πιστοποιητικό των σχολών για το έτος εγγραφής και τα έτη φοίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 8 Σε περίπτωση αναπηρίας απαιτείται γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.). Η παραπομπή του ενδιαφερόμενου στην Α.Σ.Υ.Ε. γίνεται από την Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Σε περίπτωση αναπηρίας απαιτείται γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.). Η παραπομπή του ενδιαφερόμενου στην Α.Σ.Υ.Ε. γίνεται από την Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει, εάν τα δικαιούχα πρόσωπα εργάζονται και πού ή αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Εάν κατέχουν θέση στο Δημόσιο Τομέα πρέπει επιπλέον να δηλώσουν εάν επιθυμούν την καταβολή του μεριδίου της σύνταξής τους (με τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι χήρες που παίρνουν άλλη σύνταξη εκτός της αγροτικής ή της ανασφάλιστης υπερήλικης του τέως Ο.Γ.Α. δεν δικαιούνται την ανωτέρω σύνταξη (άρθρο 6 και 4 των νόμων 2320/95 και 2703/99 αντίστοιχα). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει, εάν τα δικαιούχα πρόσωπα εργάζονται και πού ή αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Εάν κατέχουν θέση στο Δημόσιο Τομέα πρέπει επιπλέον να δηλώσουν εάν επιθυμούν την καταβολή του μεριδίου της σύνταξής τους (με τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι χήρες που παίρνουν άλλη σύνταξη εκτός της αγροτικής ή της ανασφάλιστης υπερήλικης του τέως Ο.Γ.Α. δεν δικαιούνται την ανωτέρω σύνταξη (άρθρο 6 και 4 των νόμων 2320/95 και 2703/99 αντίστοιχα).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 11 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος που τηρείται ο λογαριασμός, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός και ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να είναι ο δικαιούχος της σύνταξης. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος που τηρείται ο λογαριασμός, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός και ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να είναι ο δικαιούχος της σύνταξης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Νόμος 43 4797 2021 66 Α

       Περιγραφή Μεταβιβάσεις συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, λογοτεχνών και καλλιτεχνών - εξακολούθηση ισχύος κατωτάτων ορίων σύνταξης τέως ΙΚΑ και Δημοσίου για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των προσώπων αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100066

      • Προεδρικό Διάταγμα 22 169 2007 210 Α

       Περιγραφή Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. Στο άρθρο 22 ορίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100210

      • Νόμος 6 2320 1995 133 Α

       Περιγραφή Διατάξεις επαναχορήγησης συντάξεων σε αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης συνταξιούχους ΟΓΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100133

      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις μεταβίβασης της σύνταξης στα μέλη της οικογένειάς του.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση πράξης μεταβίβασης σύνταξης ή απορριπτικής απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται η σχετική απόφαση.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.