Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με προσθήκη δραστηριότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3aecf9da-6ca2-45ec-89d5-2c60c796b07e 428845 Change of Notification of the Establishment and Operation of a Shop of Sanitary Interest for the Retail Sale of Food and Beverages (Category III of the Sanitary Ordinance) with an Addition of a Νew Αctivity

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 14 + (
1
)

Κόστος

Από 75 έως 375 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

6 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταβολή γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής τροφίμων & ποτών. Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή την προσθήκη νέας δραστηριότητας η οποία δεν είχε δηλωθεί κατά την αρχική γνωστοποίηση περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής διάταξης).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή μεταβολής γνωστοποίησης για προσθήκη νέας δραστηριότητας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβολή Γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης) με Προσθήκη Δραστηριότητας

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβολή Γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης) με Προσθήκη Δραστηριότητας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να τηρεί στο αρχείο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και καθώς και αντίγραφο τόσο της μεταβολής της γνωστοποίησης για την προσθήκη νέας δραστηριότητας που αιτείται (ή έχει αιτηθεί στο παρελθόν), όσο και των γνωστοποιήσεων που έχουν προηγηθεί της μεταβολής.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Θα πρέπει να τηρεί τους όρους των υγειονομικών διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (Β΄ 2161).

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ Δημοσίου €75 - 375. 75 € - 375 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Επικαιροποιημένη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 ν. 4442/2016 Βεβαίωση

       Επικαιροποιημένη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 ν. 4442/2016

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένη θέση

       Σημειώσεις: Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να εκδώσει την επικαιροποιημένη βεβαίωση εντός δέκα ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Τυχόν γνωστοποιήσεις που έχουν προηγηθεί της μεταβολής. Δήλωση

       Τυχόν γνωστοποιήσεις που έχουν προηγηθεί της μεταβολής.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9429

      • 3 Κάτοψη του καταστήματος στο οποίο αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Κάτοψη του καταστήματος στο οποίο αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στη Βεβαίωση του μηχανικού θα περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία του καταστήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης (και τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, τυχόν δηλώσεις αυθαιρέτου, εξαιρέσεις από κατεδαφίσεις). Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης (και τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, τυχόν δηλώσεις αυθαιρέτου, εξαιρέσεις από κατεδαφίσεις).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 6 Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την οδό υπηρεσίας ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου (εφόσον απαιτείται). Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την οδό υπηρεσίας ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου (εφόσον απαιτείται).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 9703

      • 7 Πιστοποιητικό ενεργητικής προστασίας (εφόσον απαιτείται). Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό ενεργητικής προστασίας (εφόσον απαιτείται).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 3804

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονομικώς υπεύθυνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται το διορισμό του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονομικώς υπεύθυνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται το διορισμό του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Τεχνική Έκθεση ηχομόνωσης από μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης κα ακουστικής ή αλλού επιστήμονα σχετικής ειδικότητας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνική Έκθεση ηχομόνωσης από μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης κα ακουστικής ή αλλού επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 10 Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής (παραγράφου 3, αρ. 3 της Αστυνομικής διάταξης 3/1995. Άδεια

       Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής (παραγράφου 3, αρ. 3 της Αστυνομικής διάταξης 3/1995.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στον Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 11 Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου (εφόσον απαιτείται). Άδεια χρήσης

       Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου (εφόσον απαιτείται).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 9848

      • 12 Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας Υπουργείο Πολιτισμού και ΦΕΚ κήρυξης μνημείου (εφόσον απαιτείται). Βεβαίωση

       Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας Υπουργείο Πολιτισμού και ΦΕΚ κήρυξης μνημείου (εφόσον απαιτείται).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 9703

      • 13 Άδεια χρήσης φυσικού αερίου (εφόσον απαιτείται). Άδεια χρήσης

       Άδεια χρήσης φυσικού αερίου (εφόσον απαιτείται).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 9848

      • 14 Αποδεικτικό πληρωμής παράβολου. Παράβολο

       Αποδεικτικό πληρωμής παράβολου.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Παράβολο πληρώνεται στο Ταμείο του οικείου Δήμου, με φυσική παρουσία ή στην Τράπεζα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8280

      • 15 Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές ελέγχονται αυτεπάγγελτα από τον Δήμο κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Δημοτική ενημερότητα

       Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές ελέγχονται αυτεπάγγελτα από τον Δήμο κατά την υποβολή της γνωστοποίησης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8011

      • Νόμος 28 παρ. 2 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Υποχρέωση λήψης βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Νόμος 80, 81, 285 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Άρθρο 80: Ορισμός ΚΥΕ, διαδικασίες ανάκλησης αδειών και συναφή θέματα Άρθρο 81: Εγκατάσταση θεάτρων/κινηματογράφων Άρθρο 285: Προϋπόθεση η μη ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών προς τον Δήμο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3, 4, 5, 7, 8, 9 16228 2017 1723 Β

       Περιγραφή Άρθρο 3: Διαδικασία γνωστοποίησης Άρθρο 4: Τήρηση αρχείου δικαιολογητικών στην εγκατάσταση του καταστήματος Άρθρο 5: Μεταβολή γνωστοποίησης Άρθρο 7: Χρήση μουσικής και οργάνων Άρθρο 8: Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου Άρθρο 9: Τήρηση μέτρων πυροπροστασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201723

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 61167 2007 2438 Β

       Περιγραφή Παράβολα για Κ.Υ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070202438

      • Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 2017 2161 Β

       Περιγραφή Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202161

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας
       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή μεταβολής γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html

       Περιγραφή Ο φορέα δραστηριότητας υποβάλλει τη μεταβολή γνωστοποίησης αναφορικά με την προσθήκη νέας δραστηριότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος notify business, προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου. Κάθε μεταβολή γνωστοποίησης που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμό μέσω του συστήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση μεταβολής γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου κοινοποιεί τη μεταβολή της γνωστοποίησης, εντός 5 εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Υπηρεσία Δόμησης, αρμόδια Υπηρεσία ΥΠΠΟΑ και τη Ελληνική Αστυνομία. Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή , σύμφωνα με την παρούσα, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.