Μεταφορά δικαιούχων μαθητών δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcd987b46-0bbb-40cc-91f2-2cb0b3d74d51 987460

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η μεταφορά μαθητών υλοποιείται από τις Περιφέρειες βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Προυπόθεση χορήγησης είναι η βεβαίωση του Δ/ντή του σχολείου των ακόλουθων:

1. ότι ο μαθητής είναι δικαιούχος μεταφοράς λόγω της εκ του νόμου προβλεπόμενης απόστασης της οικίας από το σχολείο. Ειδικότερα, πρέπει να αναγράφεται η ακριβής απόσταση οικίας - σχολείου, σε χιλιόμετρα (εναλλακτικά προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου για την απόσταση αυτή). 2. Ότι δεν έχει χορηγηθεί ΕΜΔ στον αναφερόμενο μαθητή. 3. Βεβαίωση – ημερολογιακή κατάσταση του Διευθυντή για τίς ημέρες παρουσίας του μαθητή.

Επιπλέον, βεβαιώνεται από την οικεία διεύθυνση Α/βαθμιας ή Β/βαθμιας εκπ/σης ότι ο μαθητής φοιτεί στο σχολείο που είναι υποχρεωμένος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αφορά την περίπτωση χορήγησης επιδόματος κατά το άρθρο 3 της αρ. ΚΥΑ 50025/2018

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην οικεία σχολική μονάδα και έχει αποδέκτη την Περιφερειακή Ενότητα που διαμένει ο δικαιούχος μαθητής ή το σχολείο φοίτησης. Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να απευθύνονται καταρχάς στο σχολείο του μαθητή, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής τους Ενότητας για επιμέρους διευκρινήσεις επί της ακολουθούμενης διαδικασίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Κατάθεση ποσού, Σύμβαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Γεωγραφικές Στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 50025/2018 προσδιορίζεται η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του μαθητή από τη σχολική μονάδα, πάνω από την οποία ο μαθητής δικαιούται δωρεάν μεταφορά.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Αποκλειστικά σε περιπτώσεις που για εκπαιδευτικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή σε σχολείο εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής, σύμφωνα με την αριθμ. 95030/ΓΔ4/15.06.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η μεταφορά καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Γεωγραφικές Εάν η μεταφορά των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων δεν είναι εφικτή με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και έπειτα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της οικείας περιφερειακής ενότητας, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριφερειάρχη, η υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μεταφοράς μαθητών της οικείας περιφερειακής ενότητας, δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της περσινής σχολικής χρονιάς.

       Ναι Ναι

      • 4 Ιατρικές Στη περίπτωση μεταφοράς μαθητών ΑΜΕΑ αυτή πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς που ισχύουν για τους υπόλοιπους μαθητές, διαφοροποιούνται οι προβλεπόμενοι τρόποι μεταφοράς, καθώς και το προβλεπόμενο ετήσιο κόστος χορηγούμενου επιδόματος. Επιπλέον εξετάζεται η αναγκαιότητα συνοδού.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εγγράφονται εκ νέου σε οποιοδήποτε σχολείο, εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς, εκτός των μαθητών που εγγράφονται και φοιτούν για την απόκτηση 2ης και μόνο ειδικότητας στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια.

       Όχι Όχι

      • 6 Γεωγραφικές Μαθητές οι οποίοι εγγράφονται σε πολυθέσια σχολεία, ενώ χωροταξικά ανήκουν σε ολιγοθέσια σχολεία, εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς.

       Όχι Όχι

      • 7 Ηλικιακές Οι μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατ’ ελάχιστον μέχρι την Β΄ τάξη του Δημοτικού μεταφέρονται με δημόσια σύμβαση.

       Όχι Όχι

      • 8 Γεωγραφικές Η μεταφορά των μαθητών για την εφαρμογή του αντικειμένου της σύμβασης πραγματοποιείται μόνο όταν η ελάχιστη απόσταση της μεταφοράς αυτής είναι 1.200 μέτρα και η μέγιστη 25.000 μέτρα

       Όχι Όχι

      • 9 Εκπαιδευτικές Για τους μαθητές μουσικών, πρότυπων και πειραματικών σχολείων διαφοροποιούνται τα χιλιομετρικά όρια και ο προβλεπόμενος τρόπος μεταφοράς.

       Όχι Όχι

      • 10 Γεωγραφικές Οι μαθητές της Α τάξης των ΕΠΑΛ δικαιούνται μεταφοράς για το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ, ενώ οι μαθητές της Β και της Γ τάξης των ΕΠΑΛ δικαιούνται μεταφοράς για το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ που διαθέτει τον τομέα ή την ειδικότητα της επιλογής τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Ασφαλιστική ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ασφαλιστική ενημερότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Αφορά την περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό παροχής της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών , σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4412/2016

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Συμμετοχής

       Όχι 9447

      • 2 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα

       Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Αφορά την περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό παροχής της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών , σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4412/2016

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Συμμετοχής

       Όχι 3461

      • 3 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αφορά την περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό παροχής της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών , σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4412/2016

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Συμμετοχής

       Όχι 4750

      • 4 Πιστοποιητικό υγείας Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό υγείας       Σημειώσεις: Αφορά τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο των συνοδών για τη μεταφορά μαθητών, καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. Υ1α/ΥΠ.ΟΙΚ.76785/12.10.2017 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) απόφασης του Υπουργού Υγείας. Αντίστοιχα , οι οδηγοί των μεταφορικών μέσων πρέπει να είναι υγιείς (ικανοί για οδήγηση) με βάση τις ιατρικές εξετάσεις κατά την κείμενη σχετική νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 5511

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο κηδεμόνας δηλώνει: α) ότι έχει τη γονική μέριμνα του μεταφερόμενου μαθητή, β) τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας, του ΑΦΜ και τη ΔΟΥ, γ) ότι για άλλους μαθητές-μέλη της αυτής οικογενείας, που φοιτούν στο ίδιο σχολείο ή σε σχολεία με κοινή έδρα, δεν έχει καταβληθεί ούτε θα ζητηθεί να καταβληθεί στο μέλλον επίδομα για τα αυτό χρονικό διάστημα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Φωταντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή Έντυπο

       Φωταντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3062

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 50025 2018 4217 Β

       Περιγραφή Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204217

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 53173 2022 4294 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204294

      • Εγκύκλιος 4959 2019

       Περιγραφή Εγκύκλιος 2 με θέμα: Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%97%CE%95465%CE%A7%CE%987-6%CE%933

       ΑΔΑ ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3

      • Νόμος 186 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την περίπτωση 21 της υποπαρ. Η` της παρ. II του άρθρου 186, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 45 του ν. 4937/2022, η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, των προτύπων και πειραματικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 45 4937 2022 106 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της περίπτωσης 21 της υποπαρ. Η΄ της παρ. II του άρθρου 186 του ν.3852/2010.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100106

      • 1 Προσδιορισμός δικαιούχων και ενημέρωση της Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας, προσδιορίζει τους μαθητές της μονάδας που δικαιούνται μεταφοράς με βάση τις σχετικές προϋποθέσεις. Διαβιβάζει προς την Περιφέρεια και κοινοποιεί στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης έως και την 31η Ιανουαρίου κατάσταση των εκτιμώμενων δικαιούχων μεταφοράς μαθητών του επόμενου σχολικού έτους, βασιζόμενος στα στοιχεία των μαθητών του τρέχοντος έτους καθώς και στην πρόβλεψη για τις αναμενόμενες αποχωρήσεις και νέες εγγραφές. Καταχωρεί και επικαιροποιεί τα στοιχεία και τα λοιπά δεδομένα των δικαιούχων μεταφοράς μαθητών εντός σχετικών πεδίων της πλατφόρμας my school (https://myschool.sch.gr/) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 2 Σχεδιασμός μεταφοράς μαθητών - Επιλογή τρόπου μεταφοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρμόδιο για τον σχεδιασμό είναι το Τμήμα Δια βίου μάθησης (ή άλλο τμήμα που ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 50025/2018.

       Όχι Όχι


      • 3 Ελεγχος δυνατότητας μεταφοράς με ειδικό μαθητικό δελτίο (ΕΜΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το Τμήμα Δια βίου μάθησης (ή άλλο τμήμα που ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, προσδιορίζει τους μαθητές που μπορούν να μεταφερθούν με Ειδικό Μαθητικό Δελτίο (ΕΜΔ) και αποστέλλει τις καταστάσεις στην οικεία αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

       Ναι Όχι


      • 4 Χορήγηση ΕΜΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπληρώνει, θεωρεί και χορηγεί τα ΕΜΔ στους δικαιούχους μαθητές στην αρχή κάθε διδακτικού έτους, σύμφωνα με τις καταστάσεις των μαθητών που θα μεταφερθούν με δημόσια συγκοινωνία, τις οποίες αποστέλλει η Περιφέρεια.

       Ναι Ναι


      • 5 Ελεγχος δυνατότητας μεταφοράς με ίδια μέσα Περιφερειών και Δήμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Δια βίου μάθησης (ή άλλο τμήμα που ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή λόγω απουσίας δημόσιας συγκοινωνίας η μεταφορά των δικαιούχων με δημόσια συγκοινωνία και η χορήγηση ΕΜΔ. Οι μαθητές μεταφέρονται από τις Περιφέρειες και τους Δήμους με τη χρήση των ιδιόκτητων μεταφορικών τους μέσων, εφόσον τα οχήματα τα οποία διαθέτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Οι Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού αποστέλλουν κατάλογο με τα κατάλληλα μέσα για την εξυπηρέτηση του έργου της μεταφοράς, ενώ προσδιορίζουν και βεβαιώνουν τα διαθέσιμα μέσα στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας .Εφόσον τα ίδια μέσα πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας για την ασφαλή επιβίβαση-αποβίβαση και μεταφορά, μεταφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας οι μαθητές των ΣΜΕΑΕ, ακολούθως οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και τέλος οι μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Ναι Ναι


      • 6 Μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή


       Περιγραφή Το Τμήμα Προμηθειών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,σε περίπτωση που είναι αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους με τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στα προηγούμενα βήματα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας την ανάγκη σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και ακολουθεί η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

       Ναι Ναι


      • 7 Χορήγηση επιδόματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή


       Περιγραφή Τα επιδόματα που δίδονται στις περιπτώσεις που η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ 50025/2018 δεν είναι εφικτή ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους ή χορηγούνται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι άλλες διαδικασίες ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παραπάνω ΚΥΑ.

       Σημειώσεις Αρμόδιες είναι οι Δ/νσεις Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.