Μηνιαία οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΝ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7386fd3d-244d-4cb2-8c5d-66af45dcd96f 429115

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.) σε αποστράτους του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) ή Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) και πολιτικών υπαλλήλων του ΜΤΝ

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΝ σε αποστράτους του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) ή Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) και πολιτικών υπαλλήλων του ΜΤΝ

Σημειώσεις

α/α 1 συνημμένο υπόδειγμα Αίτησης Απονομής/Χορήγησης Μερίσματος (νέος μερισματούχος) λόγω αποστρατείας, στο email: merismata@mtn.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Όπως ρητά αναγράφεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45 από 09-03-1999), άρθρο 1.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μηνιαία οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΝ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων (εν ενεργεία στελέχη ΠΝ, ΛΣ, ΜΠΥ ΜΤΝ και μερισματούχοι (απόστρατοι ΠΝ, ΛΣ και συνταξιούχοι ΜΠΥ ΜΤΝ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Αφορά τα εν αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) ή Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) που αποστρατεύτηκαν και δικαιούνται συντάξεως από τον ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Αφορά τις οικογένειες των εν αποστρατεία στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) ή Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) που απεβίωσαν και δικαιούνται μεταβίβασης συντάξεως από τον ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι

      • 1 Διαταγή Αποστρατείας (ΦΕΚ) εν ενεργεία στελέχους ΠΝ ή ΛΣ Υπηρεσιακό έγγραφο

       Διαταγή Αποστρατείας (ΦΕΚ) εν ενεργεία στελέχους ΠΝ ή ΛΣ

       Σχετικός σύνδεσμος: www.et.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάθεση Αντιγράφου (ΦΕΚ) Αυταπάγγελτης Αποστρατείας εν ενεργεία στελέχους ΠΝ ή ΛΣ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χορήγηση Αντιγράφων Ατομικών Φακέλλων που τηρούνται στο Αρχείο του Κλάδου (ΓΕΝ/Β3 ή ΑΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. κατά περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας Υπηρεσιακό έγγραφο

       Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (ΠΝ από ΓΕΝ, ΛΣ από Δ.Ο.Δ./Μισθοδοσία)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Βεβαίωση Α.Φ.Μ. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Βεβαίωση Α.Φ.Μ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 5 Βεβαίωση ΑΜΚΑ Βεβαίωση

       Βεβαίωση ΑΜΚΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 7 Αντίγραφο ΙΒΑΝ Λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο ΙΒΑΝ Λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοτυπία Βιβλιαρίου ή Ηλεκτρονικό Αντίγραφο Λογαριασμού ΙΒΑΝ τράπεζας δικαιούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 8 Συνταξιοδοτική πράξη του ΕΦΚΑ Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Συνταξιοδοτική πράξη του ΕΦΚΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνταξιοδοτική πράξη του ΕΦΚΑ (Αποστέλλετε αντίγραφο από τον αρμόδιο φορέα συνταξιοδότησης στον συνταξιούχο ταχυδρομικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 9 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απογραφικό δελτίο αποστράτου μερισματούχου ΜΤΝ υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης. https://www.mtn.gr/Docs/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%85%20%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%85%20%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CF%89%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%20%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Αστυνομική Ταυτότητα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αστυνομική Ταυτότητα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας (Φωτοτυπία Ταυτότητας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Απόφαση 951/01/61831/Σ.14237 2018 3969 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. Φ.951/01/06/ 22.05.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ)» (Β’ 652). (Τρόπος υπολογισμού καταβαλόμενης οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΝ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203969

      • Απόφαση 951.8/04/2149/Σ.101155 2013 2019 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση − Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Φ.951/01/06 (ΦΕΚ Β΄652 άρθρο 11 Παραγρ. 4) από 24 Μαϊ 2006, απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυ− νας, «Διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και διαχεί− ριση του Ειδικού κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). (Αναδρομική κράτηση 3%)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202019

      • Απόφαση 951/01/06 2006 652 Β

       Περιγραφή Διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισμα− τούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ).(Πόροι και διανομή εσόδων-Μερίσματα)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200652

      • Νόμος 2913 2001 102 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων των Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. (Ιδρυτικός Νόμος ΕΚΟΕΜΝ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100102

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 2935 2001 162 Α

       Περιγραφή Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 56- Συμετοχή Προσωπικού Λιμενικού Σώματος στον ΕΚΟΕΜΝ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100162

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μετά των κατά περίπτωση συναφών δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος εγκυρότητας/πληρότητας δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Απόδοση Αριθμού Μητρώου Μερισματούχου ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση για έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εισήγηση για έγκριση από Διοικητικό Συμβούλιο ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ

       Όχι Όχι


      • 5 Εκκαθάριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συγκέντρωση Εισοδημάτων/Απόδοση Φόρου στα μερίσματα ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ

       Σημειώσεις Συγκέντρωση στην ανεξάρτητη αρχή ΗΔΙΚΑ εισοδήματα μερισματούχου, τοποθέτηση του σε φορολογική κλίμακα και επιβολή φόρου στα εισοδήματα.

       Όχι Όχι


      • 6 Πληρωμή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Πληρωμή μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ PORTAL

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή Απόφασης Απονομής Μερίσματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Αποστολή Απόφασης Απονομής Μερίσματος για κάθε νόμιμη χρήση

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.