Πρόσκτηση αρχείων στα ΓΑΚ για διατήρηση εις το διηνεκές (μέσω παρακαταθήκης)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2dcd250c-738c-41f8-81ab-5e2212076e1f 446428

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή αρχείων, αρχειακών συλλογών, αρχειακών τεκμηρίων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) μέσω παρακαταθήκης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ


Τελευταία ενημέρωση

13/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για παράδοση στα ΓΑΚ αρχείων ή συλλογών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού δικαίου) με το νομικό καθεστώς της παρακαταθήκης.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Διεύθυνση Επιλογής, Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων - Τμήμα Εποπτείας Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παράδοση στα ΓΑΚ αρχείων ή συλλογών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού δικαίου) με το νομικό καθεστώς της παρακαταθήκης.

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσκτηση Αρχείων στα ΓΑΚ για διατήρηση εις το διηνεκές (μέσω παρακαταθήκης)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • Νόμος 160-168, 171, παρ. 2 & 4, 192 Ν. 4610/2019 2019 70 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • 1 Παραλαβή αιτήματος φυσικού ή νομικού προσώπου για παρακαταθήκη αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα παραλαμβάνει το σχετικό αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενδελεχής έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα προβαίνει στη διερεύνηση ζητημάτων αυθεντικότητας, αξιοπιστίας, αξίας και νομιμότητας του αρχείου προσ πρόσκτηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση πρόσκτησης του αρχείου στα ΓΑΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η σχετική απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη και υπογραφή νομιμοποιητικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Καταγραφή και έλεγχος από τα ΓΑΚ του προς μεταφορά αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 6 Εγκιβωτισμός και μεταφορά αρχείου στα ΓΑΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Παράδοση στο αρμόδιο Τμήμα των αρχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.