Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfab423ab-ed30-439e-8497-2aad3c46cf3c 901750 Establishment of a General Partnership through the One Stop Service

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

15 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

6 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ) και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

26/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας e-YMΣ.

Σημειώσεις

Η συμπλήρωση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας δια μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       J1, N1

       ,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Ικανότητα δικαιοπραξίας ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένων

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένων

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Άδεια διαμονής αν προέρχονται από τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα ή αν πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι.

       Όχι Όχι

      • 5 Εταιρικού δικαίου Χρήση πρότυπου καταστατικού κατά τα προβλεπόμενα στο άρ.9 του Ν.4441/2016

       Όχι Όχι

      • 6 Εταιρικού δικαίου Να μην απαιτείται από ειδικές διατάξεις η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ Δημοσίου (e-paravolo): 15 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 31637 2017 928 Β

       Περιγραφή Σχετικά με τη Χρήση Πρότυπου καταστατικού σύστασης εταιρείας Τροποποιήσεις: - Ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α) – Άδεια διαμονής - Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α), ως τροποποιήθηκε και ισχύει – Περί Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ) - ΥΑ 11026/19.2.2020 (ΦΕΚ 491/Β) – Αντικατάσταση ΥΑ 31637/2017 - ΥΑ 107766/12-10-2018 (4925/Β), τροποποίηση ΥΑ 31637/2017

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200928

      • Νόμος 8,9 4441 2016 227 Α

       Περιγραφή Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), Διαδικασία Πρότυπο καταστατικού (πρόβλεψη) Τροποποιήσεις: - ΚΥΑ 63577/2018 (ΦΕΚ 2380/Β) – Δ. Υποχρεώσεις Ενδιαφερομένων για την σύσταση εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ (Διαδικασία) - Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α), αρ.109 παρ.2 – προσθήκη περίπτωσης (περ.δ: Ηλεκτρονική υπογραφή προτύπου καταστατικού)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100227

      • 1 Εισαγωγή στην ιστοσελίδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://eyms.businessportal.gr/auth

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος (ένας εκ των ιδρυτών ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο) επισκέπτεται την ιστοσελίδα της e-YMΣ (https://eym...tal.gr/auth) και αφού αυθεντικοποιηθεί, εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση φόρμας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα πεδία (πχ. πρότυπο κατασταστικό).

       Όχι Όχι


      • 4 Ηλεκτρονικός έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος δίνει εντολή για ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (σύμφωνα με το αρ.8 παρ. 1 της ΚΥΑ 63577/2018).

       Όχι Όχι


      • 5 Ηλεκτρονική ενημέρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι (λοιποί ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την αίτηση σύστασης εταιρείας.

       Όχι Όχι


      • 6 Ηλεκτρονική υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι (λοιποί ιδρυτές) αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό.

       Σημειώσεις Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα

       Όχι Όχι


      • 7 Καταβολή κόστους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Καταβάλλεται ηλεκτρονικά το κόστος σύστασης της εταιρείας

       Όχι Όχι


      • 8 Καταχώριση σύστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση μέσω e-ΥΜΣ.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.