Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcd793e1e-75d0-49e8-b352-e1ff037339e5 570467

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Α ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Από 100 έως 500 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μεταβολή των όρων ή/και των κτηριακών προϋποθέσεων άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης που ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ Α ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή, Διοικητικές κυρώσεις
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή, Διοικητικές κυρώσειςΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τροποποίηση άδειας ιδ. σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε φυσικό πρόσωπο ή φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Σχολικών Μονάδων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ηλικιακές Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών πρέπει να διαμένει μόνιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατα τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και όχι απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα δικαιολογητικά που προορίζονται α) για το Τμήμα Α Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και β) για τον ΕΟΠΠΕΠ αναφορικά με τον κτιριολογικό έλεγχο.

       Όχι Όχι

      • 1 Για νηπιαγωγεία έως 60 νηπίων (τροποποίηση) 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1398

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Για κτήρια Εως 300 τ.μ. (Ιδιωτικά σχολεία ανεξαρτήτως βαθμίδας και νηπιαγωγεία άνω των 60 νηπίων) 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1395

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Για κτήρια από 300-600 τ.μ. (Ιδιωτικά σχολεία ανεξαρτήτως βαθμίδας και νηπιαγωγεία άνω των 60 νηπίων) 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1396

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 4 Για κτήρια από 600 τ.μ. και άνω (Ιδιωτικά σχολεία ανεξαρτήτως βαθμίδας και νηπιαγωγεία άνω των 60 νηπίων) 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1397

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί ασυμβίβαστου για φυσικά πρόσωπα ... Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί ασυμβίβαστου για φυσικά πρόσωπα ...

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών να αναγράφει: α) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού, β) ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, ε) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (ν.4611/2019) ... Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (ν.4611/2019) ...

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efka.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 3 Αποδεικτικό συνταξιοδότησης ... Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Αποδεικτικό συνταξιοδότησης ...

       Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται τόσο απο τους νομίμους εκπροσώπους, όσο και από φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους και άρα αδυναμίας προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 4 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Φορολογική ενημερότητα

       Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 5 Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Εχει αντικαταστήσει τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 6 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (όπου προβλέπεται) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (όπου προβλέπεται)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις φυσικού προσώπου απαιτείται Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου, όταν αυτός είναι διαφορετικός από το Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8619

      • Νόμος Πρώτο, υποπαράγραφοι Θ3.4, Θ3.6, Θ3.7, Θ3.11 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Ο νόμος ρυθμίζει τη διαδικασία αδειοδότησης, τροποποίησης, επικαιροποίησης και ανάκλησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 18 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Παραλαβή αίτησης


       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης του ενδιαφερομένου από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης τροποποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου στο τμήμα Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβιβάζει στο τμήμα Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας την αίτηση Τροποποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου που έχει καταθέσει ο ενδιαφερόμενος.

       Σημειώσεις Η αίτηση τροποποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου πρέπει να συνοδεύεται απο έναν φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά που απευθύνονται στο τμήμα Α της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης και άλλον έναν φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά για τον κτιριολογικό έλεγχο που θα διενεργηθεί απο τον ΕΟΠΠΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και καταγραφή αίτησης και των 2 φακέλων απο το Τμήμα Α της Αυτοτελούς Διευθυνσης Ιδ. Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται, πρωτοκολλείται και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος που πραγματοποιείται αφορά στον έλεγχο των εγγράφων παράλληλα με την κάλυψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων που θέτει το θεσμικό πλαίσιο (π.χ. ασυμβίβαστες ιδιότητες Φυσικών Προσώπων, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, κλπ).

       Όχι Όχι


      • 4 Τα δικαιολογητικά κατόπιν ελέγχου κρίνονται πλήρη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 5 Επικοινωνία και ενημέρωση ενδιαφερομένου για τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον ενδιαφερόμενο και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή συμπληρωματικών εγγράφων/δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος παραλαμβάνει και καταχωρεί τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την αίτηση τροποποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου του ενδιαφερόμενου.

       Σημειώσεις Η λήψη των συμπληρωματικών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς την μεσολάβηση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

       Ναι Όχι


      • 7 Αποστολή φακέλου δικαιολογητικών κτιριολογικού ελέγχου στον ΕΟΠΠΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή στον αρμόδιο για τον κτιριολογικό έλεγχο φορέα (ΕΟΠΠΕΠ) του φακέλου που περιέχει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 8 Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: - παραλαβή φακέλου κτιριολογικού ελέγχου, - έλεγχος δικαιολογητικών τήρησης κτιριολογικών προϋποθέσεων, - πραγματοποίηση αυτοψίας, - διατύπωση παρατηρήσεων, - σύνταξη αρνητικής ή θετικής γνωμοδότησης, - αποστολή της γνωμοδότησης στο Υπουργείο Παιδείας

       Όχι Όχι


      • 9 Παραλαβή θετικής διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ επι των κτιριολογικών προϋποθέσεων από Τμήμα Α της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο και διασταυρώνει την ορθότητα των στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 10 Παραλαβή αρνητικής διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ επι των κτιριολογικών προϋποθέσεων από Τμήμα Α της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει, στην Απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ, τους λόγους για την απόρριψη του αιτήματος του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 11 Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου σε ενδιαφερόμενο για την απόρριψη της αίτησής του και επιστροφή δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου σε ενδιαφερόμενο για τους λόγους απόρριψης του αιτήματός του από τον ΕΟΠΠΕΠ για τροποποίηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου και επιστροφή δικαιολογητικών και παραβόλων που είχαν κατατεθεί με την αρχική αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 12 Τέλος διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 13 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Τροποποίησης άδειας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 14 Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Τροποποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Τροποποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου.

       Όχι Όχι


      • 15 Ενημέρωση για τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα ιδιωτικών σχολείων του Υπουργείου Παιδείας ενημερώνει για το ΦΕΚ δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης τον φορέα ιδιοκτησίας του ιδιωτικού σχολείου και την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 16 Τέλος διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.