Άδεια Ίδρυσης Κατασκήνωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6e5d5c5c-acba-419e-b970-8935d5dd30e9 753826

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  9 έως 13

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  30
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης και απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) (Περιγραφή αιτήματος: Έκδοση Άδειας Ίδρυσης Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης)

  Σημειώσεις

  Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση άδειας ίδρυσης Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης, θα αναφέρονται: α) Η επωνυμία ή τίτλος της κατασκήνωσης και τα στοιχεία του προσώπου που ζητεί την άδεια. β) Η ακριβής θέση που θα εγκατασταθεί η κατασκήνωση, το υψόμετρο, η έκταση, το ποσοστό και το είδος της φυτείας (πεύκα, δένδρα, θάμνοι κ.λπ.) ο τρόπος ύδρευσης του χώρου, η μορφολογία της επιφάνειας του χώρου (κλίση εδάφους, λόφοι κ.λπ.). γ) Η προβλεπόμενη δυναμικότητα σε άτομα που θα εξυπηρετηθούν κατά κατασκηνωτική περίοδο και οι κατηγορίες κατασκηνωτών που θα φιλοξενεί.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή / Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

     NACE

     • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση Άδειας Ίδρυσης Κατασκήνωσης

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

        Όχι Όχι

       • 3 Τεχνικές Τήρηση προϋποθέσεων αναφορικά με τις υποχρεωτικές / προαιρετικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης» της ΚΥΑ Αριθ. Δ22/οικ. 37641/1450 (ΦΕΚ 2712/Β/2016), σημείο Α. Υποχρεωτικές Εγκαταστάσεις και σημείο Β. Προαιρετικές Εγκαταστάσεις

        Όχι Όχι

       • 4 Τεχνικές Η εγκατάσταση της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης πρέπει να πληροί του κανόνες πυροπροστασίας

        Όχι Όχι

       • 5 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμερος

        Όχι Όχι

       • 6 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος

        Όχι Όχι

       • 1 Τοπογραφικό Διάγραμμα του εδαφικού χώρου της κατασκήνωσης που θα υπογράφεται από Διπλωματούχο Μηχανικό στο οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται με κάθε λεπτομέρεια η διάταξη των εγκαταστάσεων και συγκροτημάτων της (κοιτώνες, σκηνές, τραπεζαρίες, μαγειρεία, αποχωρητήρια, χώροι αθλοπαιδιών και κάθε άλλης εγκατάστασης). Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Τοπογραφικό Διάγραμμα του εδαφικού χώρου της κατασκήνωσης που θα υπογράφεται από Διπλωματούχο Μηχανικό στο οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται με κάθε λεπτομέρεια η διάταξη των εγκαταστάσεων και συγκροτημάτων της (κοιτώνες, σκηνές, τραπεζαρίες, μαγειρεία, αποχωρητήρια, χώροι αθλοπαιδιών και κάθε άλλης εγκατάστασης).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση άδειας ίδρυσης Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης, θα αναφέρονται: α) Η επωνυμία ή τίτλος της κατασκήνωσης και τα στοιχεία του προσώπου που ζητεί την άδεια. β) Η ακριβής θέση που θα εγκατασταθεί η κατασκήνωση, το υψόμετρο, η έκταση, το ποσοστό και το είδος της φυτείας (πεύκα, δένδρα, θάμνοι κ.λπ.) ο τρόπος ύδρευσης του χώρου, η μορφολογία της επιφάνειας του χώρου (κλίση εδάφους, λόφοι κ.λπ.). γ) Η προβλεπόμενη δυναμικότητα σε άτομα που θα εξυπηρετηθούν κατά κατασκηνωτική περίοδο και οι κατηγορίες κατασκηνωτών που θα φιλοξενεί.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Έκθεση διπλωματούχου μηχανικού που να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή των μονίμων κτισμάτων που υπάρχουν ή πρόκειται να ανεγερθούν και του τρόπου αναπτύξεως της κατασκήνωσης (σκηνές, κοιτώνες, τραπεζαρίες, μαγειρεία, αποχωρητήρια, λουτήρες, νιπτήρες, γήπεδα αθλοπαιδιών, αποθήκες, ιατρεία, αναρρωτήρια και κάθε άλλη εγκατάσταση) και περιγραφή προσπελασιμότητας της κατασκήνωσης. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Έκθεση διπλωματούχου μηχανικού που να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή των μονίμων κτισμάτων που υπάρχουν ή πρόκειται να ανεγερθούν και του τρόπου αναπτύξεως της κατασκήνωσης (σκηνές, κοιτώνες, τραπεζαρίες, μαγειρεία, αποχωρητήρια, λουτήρες, νιπτήρες, γήπεδα αθλοπαιδιών, αποθήκες, ιατρεία, αναρρωτήρια και κάθε άλλη εγκατάσταση) και περιγραφή προσπελασιμότητας της κατασκήνωσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Οικοδομική άδεια ή εξαίρεση από κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 720/1977 και του ν. 1337/1983, ή βεβαίωση ότι προϋπήρχε του έτους 1955 ή οριστικής τακτοποίησης κατόπιν οριστικής υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων Άδεια Δόμησης

        Οικοδομική άδεια ή εξαίρεση από κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 720/1977 και του ν. 1337/1983, ή βεβαίωση ότι προϋπήρχε του έτους 1955 ή οριστικής τακτοποίησης κατόπιν οριστικής υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί του τρόπου αντιμετώπισης των δαπανών λειτουργίας της κατασκήνωσης. Όταν πρόκειται περί Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεων και προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί του τρόπου αντιμετώπισης των δαπανών λειτουργίας της κατασκήνωσης. Όταν πρόκειται περί Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεων και προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Συμφωνητικό Μίσθωσης. Στην περίπτωση μίσθωσης το συμφωνητικό μίσθωσης αρμόδια αναρτημένο. Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Συμφωνητικό Μίσθωσης. Στην περίπτωση μίσθωσης το συμφωνητικό μίσθωσης αρμόδια αναρτημένο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

        Όχι

       • 7 Ασφαλιστική ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

        Ασφαλιστική ενημερότητα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Φορολογική ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα

        Φορολογική ενημερότητα

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα και δεν διώκεται Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα και δεν διώκεται

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 10 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή δεν έχει καταδικασθεί για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη (σωματική τιμωρία, πορνογραφία κ.α.) και δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οιανδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή δεν έχει καταδικασθεί για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη (σωματική τιμωρία, πορνογραφία κ.α.) και δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οιανδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 11 Επικαιροποιημένο αντίγραφο κατασταστικού Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Επικαιροποιημένο αντίγραφο κατασταστικού

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο φυσικό πρόσωπο για το καθένα από τα φυσικά πρόσωπα από τα οποία θα ασκείται η διεύθυνση ή η εποπτεία τις κατασκήνωσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • 12 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία να καθορίζεται εάν η Διεύθυνση ή η εν γένει εποπτεία και φροντίδα της κατασκήνωσης που πρόκειται να ιδρυθεί θα ασκείται από μέλη της Διοίκησης αυτού ή από ιδιαίτερη επιτροπή ή μέλος αυτού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία να καθορίζεται εάν η Διεύθυνση ή η εν γένει εποπτεία και φροντίδα της κατασκήνωσης που πρόκειται να ιδρυθεί θα ασκείται από μέλη της Διοίκησης αυτού ή από ιδιαίτερη επιτροπή ή μέλος αυτού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο φυσικό πρόσωπο για το καθένα από τα φυσικά πρόσωπα από τα οποία θα ασκείται η διεύθυνση ή η εποπτεία τις κατασκήνωσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • 13 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία να καθορίζεται εάν η Διεύθυνση ή η εν γένει εποπτεία και φροντίδα της κατασκήνωσης που πρόκειται να ιδρυθεί θα ασκείται από μέλη της Διοίκησης αυτού ή από ιδιαίτερη επιτροπή ή μέλος αυτού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία να καθορίζεται εάν η Διεύθυνση ή η εν γένει εποπτεία και φροντίδα της κατασκήνωσης που πρόκειται να ιδρυθεί θα ασκείται από μέλη της Διοίκησης αυτού ή από ιδιαίτερη επιτροπή ή μέλος αυτού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο φυσικό πρόσωπο για το καθένα από τα φυσικά πρόσωπα από τα οποία θα ασκείται η διεύθυνση ή η εποπτεία τις κατασκήνωσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.37641/1450 2016 2712 Β

        Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις. Από την ισχύ της ως άνω αναφερόμενης Κ.Υ.Α., καταργείται κάθε άλλη απόφαση ή εγκύκλιος που έρχεται σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη Κ.Υ.Α.. Κατηργημένες Αποφάσεις Υ.Α. οικ.1277/1989 (ΦΕΚ 199/Β/1989), Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005/2007 (ΦΕΚ 966/Β/2006), Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005/2007 (ΦΕΚ 1022/Β/2007), Κ.Υ.Α. Π1β/Γ. Π.54338/2006 (ΦΕΚ 966/Β/2006) και Κ.Υ.Α. Π1β/Γ.Π.οικ.123827/2011 (ΦΕΚ 226/Β/2011), Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), Υ.Α. 1277/1989 (ΦΕΚ 199/Β/1989), ΔΙΑΔΠ /Α1/3143/14-2-2002 (ΦΕΚ 193/Β/2002)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8fo8RzP0rtD7nMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtZrZaK9eygjP5CL7sV5xIcHUpoAVr29UrPbcC1RdwT5v

        ΑΔΑ ΩΙΖ6465Θ1Ω-0ΙΓ

       • Νόμος 36, 52 παρ. 10 4280 2014 159 Α

        Περιγραφή Δασικές περιοχές και παράταση προδιαγραφών άδειας λειτουργίας / Τροποποιήθηκε ως ακολούθως: - Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) παρ. 5 αρ. 145 - Τροποποίηση παρ. 10 αρ. 52 του ν. 4280/2014 (Παράταση προδιαγραφών άδειας λειτουργίας) - Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) παρ. 2 αρ. 46 - Τροποποίη-ση παρ. 10 αρ. 52 του ν. 4280/2014 (Παράταση προδιαγραφών άδειας λειτουργίας)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8lj0jDA0wBrh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQFWz4cEkpNP 553 P -i16flRyRMLv9E7YOVNi9pyns

       • Άλλο 25/VII/2012 2012 2618 Β

        Περιγραφή Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης στις ακόλουθες προνοιακές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8 q7ut2PVjhruFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtahJarHfl7t xUIc9hQwDGBT-m0xMxt5k59Yrx6xeYGp

       • Νόμος 2345 1995 213 Α

        Περιγραφή Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Τροποποιήθηκε από τον ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018) παρ. 3, αρ. 59 - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 αρ. 1 του ν. 2345/1995 (Εξουσιοδότηση Κ.Υ.Α.)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEqaJsMsZeph3dtvSoClrL85OGL2bA-0rZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVaNmuNFQObD86FYK6Gw4d5tjSzHrKxPRxrH0D8yxWqC

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή στο ΚΕΠ - ΕΚΕ.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης - Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Γραφείου Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή ο Υπάλληλος του ΚΕΠ – ΕΚΕ, ελέγχει την πληρότητα των Δικαιολογητικών – Εντύπων . Το Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή το ΚΕΠ-ΕΚΕ, χρεώνει/διαβιβάζει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

        Όχι Όχι


       • 5 Έλεγχος ορθότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελέγχει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα ως προς την ορθότητα Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον Ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά – Έντυπα θα πρέπει να διορθωθεί και να επανυποβληθεί Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαβιβάζει τον φάκελο στην Επιτροπή Καταλληλόλητας της αριθμ. Δ27/οικ. 16952/707/30-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1327/2013 τ. Β')

        Όχι Όχι


       • 6 Επιτόπιος Έλεγχος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλόλητας διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Με το πέρας του επιτόπιου ελέγχου, η Επιτροπή Καταλληλότητας, συντάσσει Πρακτικό και το υποβάλλει στοΤμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Όχι Όχι


       • 7 Σύνταξη εισήγησης έκδοσης άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συντάσσει εισήγηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και τη διαβιβάζει με τον φάκελο στον Προϊστάμενο του Τμήματος.

        Όχι Όχι


       • 8 Υπογραφή εισήγησης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

        Όχι Όχι


       • 9 Υπογραφή εισήγησης από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης

        Όχι Όχι


       • 10 Υπογραφή εισήγησης από to Γενικό Διευθυντή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Αντιpεριφερειάρχη.

        Όχι Όχι


       • 11 Έκδοση Άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Ίδρυσης και την επιστρέφει στο Τμήμα .

        Όχι Όχι


       • 12 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να παραλάβει την άδεια ίδρυσης.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.