Απονομή Κύριας Σύνταξης Γήρατος Ιδιωτικού Τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1d95bfeb-77de-435d-a900-ce3b860fc415 466053

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Γενική διεύθυνση συντάξεων.

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 17

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στην υποβολή αίτησης των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα για να λάβουν κύρια σύνταξη λόγω γήρατος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική διεύθυνση συντάξεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική Αίτηση Συνταξιοδότησης Κύριας Σύνταξης Γήρατος e-ΕΦΚΑ

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr και της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ αφού πιστοποιηθούν ως χρήστες, εισάγοντας τους κωδικούς που διαθέτουν για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Η υποβολή της ένστασης από τον ασφαλισμένο μπορεί να γίνει εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση συνταξιοδότησης, Αίτηση για απονομή κύριας σύνταξης γήρατος ιδιωτικού τομέα

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή κύριας σύνταξης γήρατος Ιδιωτικού Τομέα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο ασφαλισμένος, παλαιός ή νέος, πρέπει να έχει τον χρόνο ασφάλισης, όπως αυτός προβλέπεται από τη νομοθεσία του απονέμοντα Φορέα κύριας σύνταξης γήρατος.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας που ορίζουν οι διατάξεις με τις οποίες θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

       Όχι Όχι

      • 3 Αναπηρίας Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με ειδικές προνομιακές διατάξεις, θα πρέπει να καλύπτουν επιπλέον και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το είδος της πάθησης και το ποσοστό αναπηρίας, για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/77 και τους νόμους που παραπέμπουν σε αυτόν.

       Ναι Ναι

      • 4 Αναπηρίας Για όσους συνταξιοδοτούνται ως γονείς, σύζυγοι, αδέλφια αναπήρων, θα πρέπει να πληρούνται επιπλέον και προϋποθέσεις σχετικά με το είδος και το ποσοστό της αναπηρίας του συγγενικού μέλους καθώς και εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

       Ναι Ναι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται η κατοχή των προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφα ασφαλιστικών βιβλιαρίων και λοιπών αποδεικτικών ασφάλισης Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αντίγραφα ασφαλιστικών βιβλιαρίων και λοιπών αποδεικτικών ασφάλισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Με την κατάθεση της αίτησης, ο αιτών πρέπει να καταθέσει όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ, αποφάσεις αναγνώρισης) προκειμένου να διαβιβαστούν για ανακεφαλαίωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Βεβαίωση χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Αποδεικτικό ανεργίας

       Βεβαίωση χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον γίνει αίτηση για αναγνώριση χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9040

      • 3 Βεβαίωση χρόνου επιδοτούμενης ασθένειας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χρόνου επιδοτούμενης ασθένειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον γίνει αίτηση για αναγνώριση χρόνου επιδοτούμενης ασθένειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον ζητηθεί η αναγνώριση πλασματικών χρόνων στρατού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 3709

      • 5 Αριθμός λογαριασμού IBAN Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αριθμός λογαριασμού IBAN

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με αριθμό λογαριασμού και πρώτο δικαιούχο τον αιτούμενο τη σύνταξη

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 6 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το διαβατήριο αφορά σε αλλοδαπούς αλλά και σε Έλληνες που το επιθυμούν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 7 Άδεια παραμονής Άδεια διαμονής

       Άδεια παραμονής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών εκτός Σένγκεν, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, απαιτείται και άδεια παραμονής σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση παραμονής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4178

      • 8 Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας Αποδεικτικό εισοδήματος

       Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 9 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις που η συνταξιοδότηση γίνεται με τις διατάξεις περί συγγενών αναπήρων. Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 10 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον γίνεται αίτηση για: 1.εξαγορά χρόνου γέννησης παιδιού 2.συνταξιοδότηση με διατάξεις ως μητέρα/χήρος πατέρας ανήλικου τέκνου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 11 Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Άδεια οδήγησης

       Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν ο αιτών έχει απασχοληθεί ως επαγγελματίας οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγός

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1158

      • 12 Αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τον ορισμό του αιτούντος ως οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη αναπήρου αδελφού /ής (για αδερφούς αναπήρων) Απόφαση

       Αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τον ορισμό του αιτούντος ως οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη αναπήρου αδελφού /ής (για αδερφούς αναπήρων)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις που η συνταξιοδότηση γίνεται με τις διατάξεις περί συγγενών αναπήρων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 1127

      • 13 Βεβαίωση Σπουδών Βεβαίωση

       Βεβαίωση Σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον γίνει αίτηση για αναγνώριση χρόνου φοίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9703

      • 14 Δικαστική Απόφαση περί λύσης γάμου Απόφαση

       Δικαστική Απόφαση περί λύσης γάμου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για διαζευγμένους γονείς αναπήρων ανηλίκων τέκνων, στις περιπτώσεις που η συνταξιοδότηση γίνεται με τις διατάξεις περί συγγενών αναπήρων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 1127

      • 15 Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για παθήσεις για τις οποίες χορηγείται πλήρης σύνταξη λόγω γήρατος με ειδικές προϋποθέσεις: Τύφλωση, παρα/-τετραπληγία, μεσογειακή/δρεπανοκυτταρική αναιμία, αιμορροφιλία, μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, κυστική ίνωση, μόνιμες ορθοκυστικές διαταραχές, σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταμόσχευση μυελού των οστών, ακρωτηριασμός άκρων, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 5743

      • 16 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που στην αίτηση συνταξιοδότησης ο ασφαλισμένος έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ή/και την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, αλλά προκύψει ότι απαιτείται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μπορεί ο ασφαλισμένος να υποβάλλει συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ή /και την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7320

      • 17 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από τρίτο ή άλλο εκπρόσωπο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 26 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 18 και 34 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 2 ,παράγραφος Ε, υποπαράγραφος Ε3 4336 2015 94 Α

       Περιγραφή Μεταβολή ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100094

      • Νόμος 1 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Αύξηση ορίων συνταξιοδότησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 37 3996 2011 170 Α

       Περιγραφή Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

      • Νόμος 11 3863 2010 115 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης νέων ασφαλισμένων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100115

      • Νόμος 1 612 1977 164 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ειδικών περιπτώσεων αναπηρίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100164

      • 1 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για απονομή σύνταξης γήρατος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης γήρατος από τον ασφαλισμένο μέσω του gov.gr και της σχετικής εφαρμογής του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάθεση έγχαρτης αίτησης και δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης και κατάθεση αυτής, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e ΕΦΚΑ, προκειμένου να καταχωρηθεί στο σύστημα και να χρεωθεί σε υπάλληλο.

       Σημειώσεις Η αναζήτηση της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης γίνεται μέσω της εφαρμογής; https://www.efka.gov.gr/mathepouanikeis.php

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης

       Σημειώσεις Γίνεται καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στον Φορέα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Φορέα είναι ελλιπή, μπορεί να ζητηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών από τον ασφαλισμένο, όπως ασφαλιστικά βιβλιάρια

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης από τις Διευθύνσεις που έχουν αρμοδιότητα πιστοποίησης χρόνου.

       Σημειώσεις Ζητείται ο χρόνος ασφάλισης με εσωτερική διαδικασία

       Όχι Όχι


      • 5 Αναγνώριση πλασματικού χρόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για απονομή κύριας σύνταξης γήρατος μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους προκειμένου να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που στην αίτηση έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικών χρόνων, αλλά προκύψει ότι απαιτείται η αναγνώριση για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ο ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλλει συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικών χρόνων.

       Όχι Όχι


      • 6 Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για απονομή κύριας σύνταξης μπορεί να αιτηθεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του προκειμένου να τον συμπληρώσει.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που στην αίτηση έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του αλλά προκύψει ότι απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ο ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλλει συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι την επιθυμεί.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ύπαρξης οφειλών: από τον εργοδότη, στην περίπτωση των μισθωτών ή/και από τον ίδιο τον ασφαλισμένο εάν ήταν αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας.

       Σημειώσεις Εάν ο αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας έχει οφειλές άνω των ορίων που ορίζονται με το άρθρο 61 του ν.3863/10, δίνεται προθεσμία 2 μηνών για εξόφληση του υπερβάλλοντος ποσού από την ημερομηνία του αποδεικτικού κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος προϋποθέσεων θεμελίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί ο συνταξιοδοτικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία, γίνεται έλεγχος εάν ο Φορέας που επεξεργάζεται την αίτηση είναι ο αρμόδιος απονέμων στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, ή εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης γήρατος στην περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε άλλο Φορέα.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, εάν ο Φορέας που επεξεργάζεται την αίτηση δεν είναι ο αρμόδιος τότε διαβιβάζει για κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον επόμενο Φορέα με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται η συνταξιοδοτική απόφαση απονομής κύριας σύνταξης γήρατος στην οποία αναφέρεται η θεμελίωση, ο συνολικός χρόνος συνταξιοδότησης, το ποσό της σύνταξης, το ποσό τυχόν οφειλών και η ημερομηνία καταβολής.

       Όχι Όχι


      • 10 Πληρωμή κύριας σύνταξιοδοτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταβολή της κύριας σύνταξης και τυχόν αναδρομικών ποσών συντάξεων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος.

       Σημειώσεις Η πληρωμή δρομολογείται με την οριστικοποίηση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.