Απονομή Κύριας Σύνταξης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Ιδιωτικού Τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb4f65690-cee5-4402-9fa1-56ad37c723f0 214376

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία, ΕΦΚΑ, Τμήματα συντάξεων.

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 11 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή κύριας σύνταξης στα δικαιούχα μέλη των οικογενειών (χήρα-ος/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα τέκνα και όσα εξομοιώνονται με αυτά και διαζευγμένη/ο σύζυγο, υπό προϋποθέσεις), λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήματα συντάξεων.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Με την υποβολή, ο αιτών θα πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Τελευταία ενημέρωση

21/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για απονομή κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου

Σημειώσεις

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μέσω του gov.gr και της ιστοσελίδας του Φορέα, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση του αιτούντα. Ο αιτών συμπληρώνει τα δικαιοδόχα μέλη, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την υποβολή της αίτησής του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ο αιτών τη σύνταξη θανάτου μπορεί να καταθέσει αίτηση θεραπείας κατά της διοικητικής απόφασης συνταξιοδότησης, εντός εξήντα ημερών (60) από την παραλαβή της.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απονομή κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου, Αίτηση Απονομής κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή κύριας σύνταξης θανάτου ασφαλισμένου ιδιωτικού τομέα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο θανών ασφαλισμένος να είχε πραγματοποιήσει συγκεκριμένο χρόνο ασφάλισης (που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας), όπως αυτός ορίζεται από τον απονέμοντα Φορέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος ή συναφθεί άλλο σύμφωνο συμβίωσης για τον επιζώντα/διαζευγμένο σύζυγο ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Τα τέκνα (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά), να είναι άγαμα

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Τα τέκνα να μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η ηλικιακή προϋπόθεση δεν ισχύει αν κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου τα τέκνα είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

       Ναι Ναι

      • 6 Οικογενειακές Ο γάμος/σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει θα έχει ελάχιστη διάρκεια τρία (3) έτη από τη σύναψή του μέχρι την ημερομηνία θανάτου.

       Όχι Όχι

      • 7 Οικογενειακές Η προϋπόθεση της διάρκειας του γάμου δεν ισχύει όταν: i. Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας (κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους π. Φορείς που εντάχθηκαν στον e ΕΦΚΑ, πρόκειται για τις περιπτώσεις ατυχήματος που χαρακτηρίζεται εργατικό) ή σε ανθρωποκτονία. ii. Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο. Σύμφωνα με το όλο πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 1463 του Α.Κ. και επ., πλήρης εξομοίωση του γεννημένου χωρίς γάμο τέκνου με τέκνο γεννημένο σε γάμο επιτυγχάνεται όταν παράλληλα με την αναγνώριση (εκούσια ή δικαστική) συναφθεί και γάμος των γονέων. iii. Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο. iv. Συντρέχει η περίπτωση ανασύστασης προϋπάρξαντος γάμου. Ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως γάμος, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, πρέπει να έχουν διαρκέσει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη, ο δε εξ ανασυστάσεως πρέπει να είχε διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών.

       Ναι Ναι

      • 8 Χρονικές Για το διαζευγμένο σύζυγο η ελάχιστη διάρκεια του έγγαμου βίου είναι δέκα (10) έτη, μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 9 Οικογενειακές Για το διαζευγμένο σύζυγο, ο οποίος αιτείται τη σύνταξη, το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης υπαιτιότητας του.

       Όχι Όχι

      • 10 Δικαστικές Ο/η θανών/ούσα ασφαλισμένος/η (πρώην σύζυγος), κατά τη στιγμή του/της θανάτου του/της, να κατέβαλλε ή να υποχρεούτο να καταβάλλει διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.

       Όχι Όχι

      • 11 Οικονομικές Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα της/του διαζευγμένης/νου συζύγου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον Ο.Γ.Α.. Προσοχή: οι προϋποθέσεις για τον διαζευγμένο/νη σύζυγο ισχύουν σωρευτικά.

       Όχι Όχι

      • 12 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη ψηφιακή υποβολή αίτησης θα χρειαστεί ο αιτών να κάνει χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet, τον ΑΜΚΑ και τα στοιχεία του θανόντος (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ).

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τους Έλληνες της αλλοδαπής και τους αλλοδαπούς. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου μπορούν να καταθέσουν και οι Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα εναλλακτικά της αστυνομικής ταυτότητας, εφόσον το επιθυμούν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφάλιση. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφάλιση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά στοιχεία π.ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τυχόν άλλων φορέων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον ζητηθεί η αναγνώριση πλασματικών χρόνων στρατού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 3709

      • 5 Άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοσή της Άδεια διαμονής

       Άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοσή της

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών εκτός Σένγκεν, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, απαιτείται και άδεια παραμονής σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση παραμονής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 6 Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού, το IBAN και το όνομα του δικαιούχου ή σε περίπτωση ανήλικου τέκνου, του γονέα. Σημείωση: ο Λογαριασμός πρέπει να έχει πρώτο όνομα αυτό του δικαιούχου και να είναι ενεργός

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 7 Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας Αποδεικτικό εισοδήματος

       Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/delose-phorologias-eisodematos-php-e1-e2-e3

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 8 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομισθεί, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 9 Ληξιαρχική Πράξη γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική Πράξη γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομιστεί, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 10 Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομιστεί, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 3531

      • 11 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του Δήμου που να αναφέρει ότι ο γάμος δεν λύθηκε ή ακυρώθηκε δικαστικώς. Αφορά τις περιπτώσεις όπου δικαιούχος είναι ο/η σύζυγος. Το πιστοποιητικό συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2633

      • 12 Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη λύσεως του γάμου, ή περί μη ασκήσεως αγωγής ακύρωσης του γάμου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη λύσεως του γάμου, ή περί μη ασκήσεως αγωγής ακύρωσης του γάμου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο/η δικαιούχος είναι ο/η σύζυγος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 11

       Ναι 8619

      • 13 Ληξιαρχική δήλωση διαζυγίου. Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική δήλωση διαζυγίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τον διαζευχθέντα σύζυγο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1275

      • 14 Πιστοποιητικό καταβολής διατροφής από τον θανόντα / -ούσα κατά τον χρόνο θανάτου (π.χ. δικαστική απόφαση, ιδιωτικό συμφωνητικό, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους θανάτου) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό καταβολής διατροφής από τον θανόντα / -ούσα κατά τον χρόνο θανάτου (π.χ. δικαστική απόφαση, ιδιωτικό συμφωνητικό, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους θανάτου)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τον διαζευχθέντα σύζυγο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8619

      • 15 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 16 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Για διαζευγμένους και άλλους δικαιούχους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • Νόμος 26 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 19 4611 2019 73 Α

       Περιγραφή Σύνταξη λόγω θανάτου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100073

      • Νόμος 12 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Σύνταξη λόγω θανάτου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 34 4387 2016 82 Α

       Περιγραφή Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • 1 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου από τα δικαιοδόχα μέλη μέσω της σχετικής εφαρμογής του e-ΕΦΚΑ.

       Σημειώσεις Για κάθε δικαιοδόχο μέλος υποβάλλονται ξεχωριστές αιτήσεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάθεση αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, στη συνέχεια την εκτυπώνει και μαζί τα ζητούμενα δικαιολογητικά, την καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων προκειμένου να πρωτοκολληθεί και να χρεωθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στον Φορέα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Φορέα είναι ελλιπή, μπορεί να ζητηθεί η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, όπως ασφαλιστικά βιβλιάρια, βεβαιώσεις ασφάλισης, αναγνώριση καταβληθεισών εισφορών.

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης από τις Διευθύνσεις που έχουν αρμοδιότητα πιστοποίησης χρόνου.

       Όχι Όχι


      • 5 Αναγνώριση πλασματικού χρόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνονται οι ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για θεμελίωση δικαιώματος, μπορεί να γίνει εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση δικαιώματος. Δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας του θανόντα ασφαλισμένου, έχουν, υπό προϋποθέσεις, η επιζώσα σύζυγος, το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης και τα τέκνα του θανόντος.

       Σημειώσεις Η επιζώσα σύζυγος, το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους δικαιούνται να αναγνωρίσουν το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας ασφαλισμένου. Στις συντάξεις λόγω θανάτου δεν προβλέπεται η αναγνώριση άλλων πλασματικών χρόνων, ούτε λαμβάνονται υπόψη τυχόν χρόνοι επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ύπαρξης οφειλών: από τον εργοδότη, στην περίπτωση των μισθωτών ή/και από τον ίδιο τον ασφαλισμένο εάν ήταν αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας.

       Σημειώσεις Εάν ο αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας έχει οφειλές άνω των ορίων που ορίζονται με το άρθρο 61 του ν.3863/10, δίνεται προθεσμία 2 μηνών για εξόφληση του υπερβάλλοντος ποσού από την ημερομηνία του αποδεικτικού κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος συμπλήρωσης συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί ο συνταξιοδοτικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία, γίνεται έλεγχος εάν ο Φορέας που επεξεργάζεται την αίτηση είναι ο αρμόδιος απονέμων στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, ή εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης στην περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε άλλο Φορέα.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, εάν ο Φορέας που επεξεργάζεται την αίτηση δεν είναι ο αρμόδιος τότε διαβιβάζει για κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον επόμενο Φορέα με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται η συνταξιοδοτική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου στην οποία αναφέρεται η θεμελίωση, το ποσό της σύνταξης, το ποσό τυχών οφειλών και η ημερομηνία καταβολής.

       Σημειώσεις Το ποσό της σύνταξης καθορίζεται από το ποσοστό που δικαιούται κάθε μέλος της οικογένειας, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 4387/16.

       Όχι Όχι


      • 9 Πληρωμή συνταξιοδοτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταβολή της σύνταξης λόγω θανάτου και τυχών αναδρομικών ποσών συντάξεων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος.

       Σημειώσεις Το δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας θανάτου. Όμως, εάν η αίτηση συνταξιοδότησης για την αιτία αυτή κατατεθεί πολύ μεταγενέστερα, η έναρξη συνταξιοδότησης δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος πριν από το τέλος του μήνα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης .

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.