Απονομή σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση62b3b3e0-8918-4cf5-8d65-fe240ce43ce6 623389

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.).

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 19

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 έως 12 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (T.Ε.A.Υ.Φ.Ε.) και αφορά στους ασφαλισμένους που δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης μπορεί να διαφέρει όταν υπάρχουν συναρμόδιοι φορείς.

Τελευταία ενημέρωση

21/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Απονομή σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας

Σημειώσεις

 • Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή μέσω gov.gr.
 • Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί στο πρωτόκολλο email: protocol@teayfe.gr ή teayfe@teayfe.gr
 • Βλέπε χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Έγγραφο περί νόμιμης εκπροσώπισης

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή, Ιεραρχική Προσφυγή

    Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, κατά της απόφασης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την επομένη της κοινοποίησής της πράξης (αρ.1, παρ.3, Ν.861/1979).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων
      Μητρώο Συνταξιούχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο ασφαλισμένος δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί, εφόσον θεμελιώνει αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής του για την αυτή αιτία και έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις ηλικίας και χρόνου ασφάλισης που προβλέπει η νομοθεσία του κύριου φορέα ασφάλισης και του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. , όπως αναφέρονται στο Καταστατικό και τον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου .

       Όχι Όχι

      • 2 Αναπηρίας Ο ασφαλισμένος στο Ταμείο δικαιούται σύνταξης αναπηρίας υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το Καταστατικό του Ταμείου. Ειδικότερα, για τη συνταξιοδότηση απαιτείται ο ασφαλισμένος α) να έχει συνταξιοδοτηθεί από τον οργανισμό κύριας ασφάλισης λόγω αναπηρίας και β) να έχει ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο. Οι προϋποθέσεις αναφέρονται στο Καταστατικό και τον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου.

       Ναι Ναι

      • 3 Εργασιακές Αυστηρή προϋπόθεση για την επεξεργασία του αιτήματος είναι η διακοπή εργασιακής σχέσης του αιτούντος στο χώρο του φαρμάκου, σύμφωνα με το Καταστατικό του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε..

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας αιτούντα Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας αιτούντα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται η επικύρωση του ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 2 Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου αιτούντα Διαβατήριο

       Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου αιτούντα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται η επικύρωση του ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3971

      • 3 Φωτοαντίγραφα ενσήμων του Κύριου Φορέα Ασφάλισης. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Φωτοαντίγραφα ενσήμων του Κύριου Φορέα Ασφάλισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 4 Βεβαίωση αποδοχών εργοδότη Βεβαίωση

       Βεβαίωση αποδοχών εργοδότη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση τελευταίου εργοδότη του αιτούντος με τις αποδοχές τελευταίου 24μήνου (για παλαιούς ασφαλισμένους πριν το 1993) ή αποδοχές τελευταίας πενταετίας (για νέους ασφαλισμένους μετά το 1993).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας ή Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας ή Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από τη Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 6 Αντίγραφο απόφασης συνταξιοδότησης κύριου φορέα ασφάλισης (όταν εκδοθεί). Απόφαση

       Αντίγραφο απόφασης συνταξιοδότησης κύριου φορέα ασφάλισης (όταν εκδοθεί).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η απόφαση συνταξιοδότησης που εκδόθηκε από τον κύριο φορέα ασφάλισης θα πρέπει να κατατεθεί από τον αιτούντα προκειμένου το Ταμείο να προχωρήσει στην παροχή της σύνταξης που δικαιούται ο ασφαλισμένος. Σε αντίθετη περίπτωση, το Ταμείο δε δύναται να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 7 Φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τραπέζης ή Βεβαίωση από την Τράπεζα όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και ο ΙΒΑΝ, με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα. Βιβλιάριο

       Φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τραπέζης ή Βεβαίωση από την Τράπεζα όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και ο ΙΒΑΝ, με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7646

      • 8 Εκκαθαριστικό Εφορίας έτους υποβολής αίτησης. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκκαθαριστικό Εφορίας έτους υποβολής αίτησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/enemerose-ekkatharises-deloses-phorologias-eisodematos

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 9 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Εκδόσεως έως 3 μηνών προ της υποβολής της αίτησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 10 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται σε περίπτωση που υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 11 Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων έως 18 ετών ή 24 ετών εφόσον σπουδάζουν. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων έως 18 ετών ή 24 ετών εφόσον σπουδάζουν.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται σε περίπτωση που υπάρχουν συντηρούμενα μέλη. Αντί ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνων, ο αιτών δύναται να καταθέσει το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας αυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9224

      • 12 Υπεύθυνη Δήλωση του συντηρούμενου μέλους, στην οποία θα δηλώσει αν εργάζεται, αν συνταξιοδοτείται και αν επιδοτείται από κάποιον φορέα. Σε περίπτωση ανηλίκου συντηρούμενου μέλους, υπεύθυνη δήλωση των γονέων αυτού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του συντηρούμενου μέλους, στην οποία θα δηλώσει αν εργάζεται, αν συνταξιοδοτείται και αν επιδοτείται από κάποιον φορέα. Σε περίπτωση ανηλίκου συντηρούμενου μέλους, υπεύθυνη δήλωση των γονέων αυτού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται σε περίπτωση που υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 7320

      • 13 Βεβαιώσεις σπουδών από τις σχολές φοίτησης των τέκνων. Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις σπουδών από τις σχολές φοίτησης των τέκνων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται σε περίπτωση που υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 14 Βεβαίωση του/ της ετέρου συζύγου ότι δεν λαμβάνει προσαύξηση τέκνου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του/ της ετέρου συζύγου ότι δεν λαμβάνει προσαύξηση τέκνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται σε περίπτωση που υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 15 Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Φωτογραφία προσώπου

       Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό είναι προαιρετικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 16 Βεβαίωση για χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α. . Αποδεικτικό ανεργίας

       Βεβαίωση για χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α. .

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό κατατίθεται εφόσον υπάρχει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9040

      • 17 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: Το δικαολογητικό κατατίθεται σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να εξαγοράσει τη στρατιωτική του θητεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 3709

      • 18 Πτυχίο Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό κατατίθεται σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να εξαγοράσει το χρόνο σπουδών του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 2825

      • 19 Γνωστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Γνωστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η γνωστοποίηση αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) από το ΚΕ.Π.Α. κατατίθεται σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 1458

      • 20 Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Σημειώσεις: Απαιτείται σε περίπτωση που υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 3531

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28. Φ. 51020/5352/121 2013 412 Β

       Περιγραφή Έγκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.- Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200412

      • Κανονισμός 5, 6, 7, 8 και 9 2015

       Περιγραφή Κανονισμός Παροχών του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.

       Νομικές παραπομπές https://teayfe.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%87%cf%89%ce%bd/

      • 1 Παραλαβή της αίτησης απονομής σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Η υποβολή της αίτησης γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ή ταχυδρομικά ή δια ζώσης. Το έντυπο της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση του φακέλου της αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα Παροχών Συντάξεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Πρωτοκόλλου παραλαμβάνει την αίτηση και όλα τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου και προωθεί την αίτηση στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Παροχών Συντάξεων ελέγχει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά (πρωτογενώς). Σε περίπτωση ύπαρξης χρόνου ασφάλισης σε άλλο επικουρικό Ταμείο, πραγματοποιείται αλληλογραφία περί αναζήτησης χρόνου ασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 4 Προώθηση αιτήματος στο Γραφείο Ανακεφαλαίωσης Χρόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Παροχών Συντάξεων αναθέτει την αίτηση στο Γραφείο Ανακεφαλαίωσης Χρόνου, προκειμένου να γίνει η καταμέτρηση χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Ταμείο. Σε περίπτωση που προκύψουν οφειλές ή άλλες παραλείψεις του εργοδότη του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, αποστέλλεται αίτημα στο Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών για έλεγχο του εργοδότη του αιτούντα (βλ. σχετική διαδικασία).

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος εργοδότη και επιβολή σχετικών πράξεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος εργοδότη και επιβολή πράξεων ΠΕΕ, ΠΕΤΥ ή ΠΕΠΤ. Το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών ενημερώνει το Γραφείο Ανακεφαλαίωσης Χρόνου ότι μπορεί να προχωρήσει στην ανακεφαλαίωση.

       Ναι Όχι


      • 7 Καθορισμός χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Ανακεφαλαίωσης Χρόνου καθορίζει τον χρόνο ασφάλισης βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο Ταμείο και διαβιβάζει το σύνολο του χρόνου στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Παροχών Συντάξεων ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ο φάκελος του αιτούντα δεν περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα αναζητεί μέσω έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής. Σε περίπτωση που ο φάκελος του αιτούντα είναι πλήρης και δεν υπάρχουν ελλιπή δικαιολογητικά γίνεται ο έλεγχος των προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος συμπλήρωσης συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος εάν το Ταμείο είναι ο αρμόδιος απονέμων φορέας στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, ή εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης στην περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε άλλο Φορέα.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης που το Ταμείο δεν είναι ο αρμόδιος φορέας, διαβιβάζεται το αίτημα για κρίση στον επόμενο Φορέα με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις προχωράμε σε εισήγηση και έκδοση απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση συνταξιοδοτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται Εισήγηση προς το Διευθυντή του Ταμείου σχετικά με την απονομή ή μη της αιτούμενης σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Εκδίδεται Απόφαση απονομής επικουρικής σύνταξης στην οποία αναφέρεται η θεμελίωση, το ποσό της σύνταξης, το ποσό τυχών οφειλών και η ημερομηνία καταβολής.

       Σημειώσεις Ο αιτών έχει δυνατότητα άσκησης ένστασης επί της απόφασης του Ταμείου εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της. Σε περίπτωση που στην αίτηση έχει δηλωθεί διαδοχική ασφάλιση, η απόφαση κοινοποιείται ταχυδρομικά και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης που ο αιτών έχει δηλώσει στην αίτηση απονομής σύνταξης.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή συνταξιοδοτικής Απόφασης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Πρωτοκόλλου αποδίδει Αριθμό Πρωτοκόλλου στην Απόφαση του προηγούμενου βήματος (βήμα 10).

       Σημειώσεις Η Απόφαση συνταξιοδότησης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 12 Πληρωμή επικουρικής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταβολή της επικουρικής σύνταξης και τυχών αναδρομικών ποσών συντάξεων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο αιτών.

       Σημειώσεις Τον πρώτο μήνα καταβάλλεται το τρέχον ποσό της σύνταξης και τυχών αναδρομικά ποσά.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.