Δήλωση λύσης γάμου δυνάμει δικαστικής απόφασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaf9f589b-eccc-4327-8ef5-89059c307302 958943

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, Ληξιαρχεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Από 30 έως 60 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην δήλωση του διαζυγίου στη ληξιαρχική πράξη γάμου. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για το διαζύγιο που έχει απαγγελθεί δυνάμει απόφασης ελληνικού δικαστηρίου. Προκειμένου να καταχωρισθεί επί της ληξιαρχικής πράξης γάμου πρέπει να έχει καταστεί ήδη αμετάκλητο βάσει των οριζόμενων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η εν λόγω διαδικασία δεν πρέπει να συγχέεται με την διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση έκδοσης συναινετικού διαζυγίου με συμβολαιογραφική πράξη βάσει του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το παράβολο κατατίθεται μόνον στην περίπτωση που το διαζύγιο δηλώνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη των 30 ημερών από την ημέρα που κατέστη αμετάκλητο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση λύσης γάμου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με gov.gr Wallet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δήλωση διαζυγίου με δικαστική απόφαση

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση λύσης γάμου δυνάμει δικαστικής απόφασης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Οικογενειακές Ο αιτών πρέπει να είναι ένας εκ των συζύγων ή αμφότεροι οι σύζυγοι.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το διαζύγιο μπορεί να δηλωθεί από οποιονδήποτε τρίτον αρκεί να φέρει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

       Ναι Ναι

      • 3 Υπηκοότητας Δεν είναι απαραίτητο ο αιτών να είναι Έλληνας πολίτης.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ενήλικος.

       Όχι Όχι

      • 1 Εκπρόθεσμη δήλωση γέννησης, γάμου, μεταβολής αστικής κατάστασης (πέραν της 10ημερης/ 40ήμερης /30ημερης προθεσμίας) 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3828

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εκπρόθεσμη δήλωση γέννησης, γάμου, μεταβολής αστικής κατάστασης (πέραν του 90ημερου από τότε που συνέβη το γεγονός) 60 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3829

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Απαιτείται η προσκόμιση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που κήρυξε τη λύση του γάμου. Απόφαση

       Απαιτείται η προσκόμιση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που κήρυξε τη λύση του γάμου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου να καταστεί αμετάκλητη η οριστική απόφαση που λύνει το γάμο, τα μέρη προβαίνουν σε δήλωση παραίτησης από τη δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Στην περίπτωση που τα μέρη δεν προχωρήσουν σε δήλωση παραίτησης από τα ένδικα μέσα, η απόφαση καθίσταται αμετάκλητη, είτε επειδή ασκήθηκαν και απορρίφθηκαν τα τακτικά και τα έκτακτα ένδικα μέσα, είτε επειδή παρήλθαν άπρακτες οι προθεσμίες άσκησης τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Έκθεση παραίτησης από τα ένδικα (ή εκθέσεις στην περίπτωση που οι σύζυγοι παραιτήθηκαν από το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων σε διαφορετικές ημερομηνίες) Πρακτικό

       Έκθεση παραίτησης από τα ένδικα (ή εκθέσεις στην περίπτωση που οι σύζυγοι παραιτήθηκαν από το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων σε διαφορετικές ημερομηνίες)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 3 Έκθεση επίδοσης της απόφασης διαζυγίου η οποία συντάσσεται από τον επιμελέστερο των διαδίκων. Αποδεικτικό

       Έκθεση επίδοσης της απόφασης διαζυγίου η οποία συντάσσεται από τον επιμελέστερο των διαδίκων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 3798

      • 4 Πιστοποιητικό δικαστηρίου περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό δικαστηρίου περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • Νόμος 14 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Ληξιαρχικός Νόμος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 37430 2020 2724 Β

       Περιγραφή «Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου καταβολής των προστίμων του άρθρου 49 του ν.344/1976 (Α΄ 143)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202724

      • Εγκύκλιος 251 2020

       Περιγραφή «Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων.»

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%A5%CE%A046%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-28%CE%95?inline=true

      • Νόμος 33 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • 1 Υποβολή αίτησης από τον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος πρωτοκολλεί την αίτηση του πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο πολίτης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ελλιπή δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις καταχώρισης του διαζυγίου.

       Ναι Όχι


      • 4 Ενημέρωση του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη σχετικά με τα ορθά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει.

       Ναι Ναι


      • 5 Καταχώριση διαζυγίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρίζει το διαζύγιο στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.

       Ναι Όχι


      • 6 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου που περιλαμβάνει και το διαζύγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος χορηγεί νέο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.