Επικαιροποίηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6fbdc144-6be4-46e2-95fe-3f7d3d799909 120553

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Από 50 έως 150 €

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επικαιροποίηση των αδειών των ιδιωτικών σχολείων ανά διετία, από τους φορείς που κατά περίπτωση αδειοδοτούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση για την επικαιροποίηση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή
    
    Κυρώσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επικαιροποίηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Σχολικών Μονάδων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Να μην έχει λάβει χώρα καμία τροποποίηση στη χορηγηθείσα άδεια ιδιωτικού σχολείου σε διάστημα λιγότερο από δύο διδακτικά έτη από την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για επικαιροποίησης της άδειας αυτής.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων για επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι μέχρι την 31η Μαΐου.

       Όχι Όχι

      • 1 Νηπιαγωγείου έως 60 νηπίων 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1400

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Άδειας Ιδ. Σχολείου ΠΕ & ΔΕ 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1399

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Δήλωση του ν. 1599/86 (75Α) περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας (παράγραφοι 4,5 και 6 της υποπαρ. Θ3 του ν. 4093/2012, όπως ισχύει), καθώς και των κτιριολογικών προδιαγραφών (παράγραφοι 8 και 10 της υποπαρ. Θ3 του 4093/2012, όπως ισχύει). Υπεύθυνη Δήλωση

       Δήλωση του ν. 1599/86 (75Α) περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας (παράγραφοι 4,5 και 6 της υποπαρ. Θ3 του ν. 4093/2012, όπως ισχύει), καθώς και των κτιριολογικών προδιαγραφών (παράγραφοι 8 και 10 της υποπαρ. Θ3 του 4093/2012, όπως ισχύει).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις νομικών προσώπων η Υπεύθυνη Δήλωση κατατίθεται απο τους νόμιμους εκπροσώπους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας προσκομίζεται όπου απαιτείται. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κατατίθεται μόνο ένα. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο πρέπει να προσκομιστούν Πιστοποιητικά Δικαστικής Φερεγγυότητας, τόσο για τον νόμιμο εκπρόσωπο, όσο και για το νομικό πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 4122

      • 3 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Φορολογική ενημερότητα

       Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κατατίθεται μόνο μία. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομιστούν φορολογικές ενημερότητες, τόσο για τον νόμιμο εκπρόσωπο, όσο και για το νομικό πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 4 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν.4611/2019) Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν.4611/2019)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν.4611/2019) προσκομίζεται όπου απαιτείται. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κατατίθεται μόνο ένα. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο πρέπει να προσκομιστούν ασφαλιστικές ενημερότητες, τόσο για τον νόμιμο εκπρόσωπο, όσο και για το νομικό πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 9447

      • Νόμος Άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος Θ3.14 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Ο νόμος ρυθμίζει τη διαδικασία αδειοδότησης, τροποποίησης, επικαιροποίησης και ανάκλησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 42.6 4386 2016 83 Α

       Περιγραφή Το άρθρο αυτό αντικαθιστά την περίπτωση 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και ορίζει ότι οι επικαιροποιήσεις αδειών ιδιωτικών σχολείων γίνονται ανά διετία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100083

      • Νόμος 18 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης επικαιροποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου στο τμήμα Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβιβάζει στο αρμόδιο τμήμα Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας την αίτηση για επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου.

       Σημειώσεις Η διαβίβαση μπορεί να γίνει και ψηφιακά και ταχυδρομικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος και καταγραφή αίτησης επικαιροποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου από τμήμα Α Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του αρμοδίου τμήματος προβαίνει σε καταχώρηση της αίτησης και έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Τα δικαιολογητικά κρίνονται πλήρη κατόπιν ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 5 Επικοινωνία και ενημέρωση ενδιαφερόμενου για τυχόν ελλείψεις φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον ενδιαφερόμενο και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή συμπληρωματικών εγγράφων/δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος παραλαμβάνει και καταχωρεί τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την αίτηση επικαιροποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου του ενδιαφερόμενου.

       Σημειώσεις Η λήψη των συμπληρωματικών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς την μεσολάβηση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

       Ναι Όχι


      • 7 Υπουργική Απόφαση Επικαιροποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Επικαιροποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Κάθε Υπουργική Απόφαση επικαιροποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων περιλαμβάνει έναν σύνολο ιδιωτικών σχολείων και δεν εκδίδεται χωριστά για την επικαιροποίηση του κάθε σχολείου χωριστά.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση Υπουργικής Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της Υπουργικής Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ανάρτηση Υπουργικής Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος ιδιωτικών σχολείων του Υπουργείου Παιδείας ενημερώνει τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των οποίων τα σχολεία επικαιροποιήθηκαν για την ανάρτηση της Υπουργικής Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Σημειώσεις Η διαδικασία γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση φορέων ιδιοκτησίας ιδιωτικών σχολείων από την κατα τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των οποίων τα ιδιωτικά σχολεία επικαιροποιήθηκαν ως προς την ισχύ της άδειάς τους, ενημερώνουν τους αντίστοιχους φορείς ιδιοκτησίας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.