Μεταδημότευση ενηλίκου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe1b8a089-e931-4996-a542-2841f3766b61 469949

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3 + (
5
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταδημότευση ενηλίκου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ενήλικες ημεδαποί, με ενεργή εγγραφή σε Δήμο της επικράτειας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για μεταφορά των εκλογικών τους δικαιωμάτων και άνοιγμα νέας μερίδας, στο Δήμο της αρχικής εγγραφής τους κατά τη γέννηση των ιδίων ή των γονιών τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η χρήση του δικαιώματος ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας, χωρίς αποδεικτικά μόνιμης διαμονής, μπορεί να γίνει για μια και μόνο φορά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για μεταδημότευση στον Δήμο αρχικής εγγραφής του ιδίου ή των γονέων

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται στον προς μεταδημότευση Δήμο ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Παρέχεται επίσης και μέσω myKEPlive.
 • Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από την υπηρεσία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας του ιδίου ή των γονέων του

      Επίσημος τίτλος

      Μεταδημότευση ενηλίκου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Εκλογικοί Κατάλογοι

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Η μεταδημότευση αφορά μόνο Έλληνες Πολίτες.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Η χρήση του δικαιώματος ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας αφορά στον Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου ο ενδιαφερόμενος ήταν εγγεγραμμένος κατά τη γέννησή του, ο ίδιος ή οι γονείς του.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η χρήση του δικαιώματος ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας, θα πρέπει να γίνεται για πρώτη και μοναδική φορά.
       • Σε περίπτωση που έχει ήδη γίνει χρήση του δικαιώματός ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας, η επανεγγραφή στον Δήμο καταγωγής πραγματοποιείται με την προσκόμιση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 188 του νόμου 4764/2020 ΦΕΚ (256/Α) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το Ν. 5027/2023 (ΦΕΚ 48/Α) Άρθρα 43.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Ο αιτών θα πρέπει να είναι ενήλικος.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη χρήση των ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης της διαδικασίας (myKEPlive), απαιτείται η κατοχή και χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet).

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται η εφάπαξ χρήση της δυνατότητας αυτής. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται η εφάπαξ χρήση της δυνατότητας αυτής. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του/της ενδιαφερόμενου/ης με το εξής περιεχόμενο: Είμαι άγαμος ή έγγαμος με τον/την (στοιχεία του/της συζύγου) ή διαζευγμένος ή χήρος/α (ανά περίπτωση) και δηλώνω υπεύθυνα ότι η χρήση της δυνατότητας μεταδημότευσης, προκειμένου να αποκτήσω την αρχική δημοτικότητα που είχα ο ίδιος ή οι γονείς μου, γίνεται από μέρους μου, για πρώτη φορά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Στο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει να αναγράφεται ως σκοπός η μεταδημότευση στον Δήμο προορισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφου ή αποσπάσματος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώριση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφου ή αποσπάσματος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώριση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει τελέσει γάμο και δεν έχει ως τη στιγμή υποβολής της αίτησης ενημερώσει την οικογενειακή του μερίδα, απαιτείται η προσκόμιση της αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης.

       • Η ληξιαρχική πράξη δύναται να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον υπάλληλο του Δήμου ή του ΚΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9665

      • 4 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος της Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος της Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει τελέσει σύμφωνο συμβίωσης και δεν έχει ως τη στιγμή υποβολής της αίτησης ενημερώσει την οικογενειακή του μερίδα, απαιτείται η προσκόμιση της αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης.

       • Η ληξιαρχική πράξη δύναται να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον υπάλληλο του Δήμου ή του ΚΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 3531

      • 5 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τέκνο/α, τα οποία ως τη στιγμή υποβολής της αίτησης δεν έχουν δηλωθεί στην οικογενειακή μερίδα, απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής/ων πράξης/εων γέννησης.

       • Η ληξιαρχική πράξη δύναται να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον υπάλληλο του Δήμου ή του ΚΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9224

      • 6 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν. 344/1976, όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν. 344/1976, όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει επέλθει σε καθεστώς χηρείας και δεν έχει, ως τη στιγμή υποβολής της αίτησης, ενημερωθεί η οικογενειακή του μερίδα απαιτείται η προσκόμιση της αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 1701

      • 7 Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση για την επιμέλεια ή αναγνώριση (σε περίπτωση άγαμης μητέρας) ανήλικων τέκνων. Απόφαση

       Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση για την επιμέλεια ή αναγνώριση (σε περίπτωση άγαμης μητέρας) ανήλικων τέκνων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η επιμέλεια του/των τέκνων περιέλθει σε έναν από τους γονείς, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά την τακτική διαδικασία, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του γονέα αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 1127

      • 8 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 15, § 8, περ. γ) 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Μη προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Προεδρικό Διάταγμα 8 497 1991 180 Α

       Περιγραφή Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια» των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια, όπως καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του Ν.1084/1980.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100180

      • Υπουργική Απόφαση 1 6297 2006 415 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευσης ενηλίκου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του και του αντίστοιχου εντύπου της που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200415

      • Εγκύκλιος 8 19 1992

       Περιγραφή Φ. 22196/6726/1992 Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ. 497/1991 "Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση του ενηλίκου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δημοτικότητα παρέχεται για μία φορά."


      • Νόμος Κεφάλαιο Α 4356 2015 181 Α

       Περιγραφή Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100181

      • Νόμος 188, Μέρος ΙΔ' 4764 2020 256 Α

       Περιγραφή Επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100256

      • Νόμος 43 5027 2023 48 Α

       Περιγραφή Χρόνος έκδοσης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας - Τροποποίηση άρθρου 279 ν. 3463/2006

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100048

      • 1 Υποβολή σε ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση μεταδημότευσης είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω βιντεοκλήσης με χρήση της υπηρεσίας MyKeplive, επιδεικνύοντας ταυτοποιητικό έγγραφο.

       Σημειώσεις Η αίτηση με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ μπορεί να υποβληθεί και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

       Όχι Όχι


      • 2 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη, με την επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και κατά την υποβολή της αίτησης μέσω βιντεοκλήσης (myKEPlive).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατίθενται προκειμένου να διαπιστώσει αν πληρούνται οι προύποθέσεις για τη μεταδημότευση.

       Όχι Όχι


      • 4 Ύπαρξη ορθών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως είναι ορθά, ο αρμόδιος υπάλληλος προχωρά στη διαδικασία της μεταδημότευσης.

       Ναι Όχι


      • 5 Ύπαρξη ελλιπών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο δικαιολογητικό (που δεν αναζητείται αυτεπάγγελτα) ή είναι ελλιπές ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις μεταδημότευσης, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και ολοκληρώνεται η υπόθεση.

       Ναι Ναι


      • 6 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρίζει και πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά το αίτημα του πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στον αρμόδιο Δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, ο υπάλληλος του ΚΕΠ εκδίδει διαβιβαστικό και προωθεί το αίτημα του πολίτη προς τον αρμόδιο Δήμο.

       Σημειώσεις Η αποστολή του φακέλου στον αρμόδιο Δήμο πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά (e-mail), είτε με ταχυδρομείο, είτε ιδιοχείρως.

       Ναι Όχι


      • 8 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που χρειάζεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, ο υπάλληλος του ΚΕΠ τα αναζητά υπηρεσιακά.

       Ναι Όχι


      • 9 Διεκπεραίωση υποαιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ προωθεί το/τα υποαιτήματα στην αρμόδια υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 10 Παραλαβή των υποαιτημάτων και αποστολή του φακέλου στον αρμόδιο Δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τα εισερχόμενα πιστοποιητικά - απαντήσεις των υποαιτημάτων, τα προσθέτει στον φάκελο της αίτησης και προωθεί τον φάκελο στον αρμόδιο Δήμο.

       Σημειώσεις Η αποστολή του φακέλου στον αρμόδιο Δήμο πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά (e-mail), είτε με ταχυδρομείο, είτε ιδιοχείρως.

       Ναι Όχι


      • 11 Παραλαβή και πρωτοκόλληση του αιτήματος από τον αρμόδιο Δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση Μητρώου Πολιτών και Εκλογικών Καταλόγων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος του οικείου Δήμου δημιουργεί νέα μερίδα και προβαίνει στη σχετική ενημέρωση του Μητρώου Πολιτών και των Εκλογικών Καταλόγων.

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση Απόφασης Δημάρχου για τη μεταδημότευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης Δημάρχου με την οποία οριστικόποιείται η μεταδημότευση του ενδιαφερόμενου στον νέο Δήμο.

       Σημειώσεις H πράξη αυτή προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Δημοτολογίου. Η έκδοση της θετικής απόφασης του Δημάρχου είναι άμεσα εκτελεστή. Συνεπάγεται την κτήση δημοτικότητας στον νέο Δήμο και άμεση απώλεια της δημοτικότητας στον προηγούμενο Δήμο εγγραφής.

       Ναι Όχι


      • 14 Απορριπτική απόφαση από τον Δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απορριπτική απόφαση από τον Δήμο προκύπτει όταν μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν με την αίτηση ή σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η υπηρεσία, ο πολίτης:

       • α) Έχει ήδη κάνει χρήση του δικαιώματος ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας του ιδίου ή των γονιών του
       • β) Ο Δήμος στον οποίο αιτείται μεταδημότευση δεν είναι ο Δήμος της αρχικής εγγραφής/καταγωγής του ιδίου ή των γονέων του.

       Σημειώσεις Η αρνητική απάντηση κοινοποιείται εγγράφως με κάθε πρόσφορο τρόπο, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης (αν η αίτηση κατατέθηκε μέσω ΚΕΠ).

       Ναι Όχι


      • 15 Κοινοποίηση απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.