Άδεια ίδρυσης συμβουλευτικών - θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7366132c-b244-4097-8e54-4f281d062b4b 998589

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 12 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης συμβουλευτικών και θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων σε Δήμους και Περιφέρειες, Κοινωφελή Ιδρύματα, Εκκλησιαστικούς φορείς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Απευθύνεται σε δημόσιους φορείς και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης συμβουλευτικών - θεραπευτικών μονάδων του άρθρου 58 του Ν. 4139/2013


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δικαιολογητικά και Διαδικασία για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης συμβουλευτικών και θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης του άρθρου 58 του Ν. 4139/2013

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια ίδρυσης συμβουλευτικών - θεραπευτικών μονάδων του άρθρου 58 του Ν. 4139/2013


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Κανονισμός λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Δ2α/οικ.46350/18.06.2019 (ΦΕΚ 2463 Β΄) Κανονισμός λειτουργίας

       Κανονισμός λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Δ2α/οικ.46350/18.06.2019 (ΦΕΚ 2463 Β΄)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 2 Αναλυτική έκθεση, στην οποία τεκμηριώνεται η πλήρωση των Βασικών Αρχών Λειτουργίας των Συμβουλευτικών και Θεραπευτικών Μονάδων, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Δ2α/οικ.46350/18.06.2019 (ΦΕΚ 2463 Β΄) Έκθεση

       Αναλυτική έκθεση, στην οποία τεκμηριώνεται η πλήρωση των Βασικών Αρχών Λειτουργίας των Συμβουλευτικών και Θεραπευτικών Μονάδων, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Δ2α/οικ.46350/18.06.2019 (ΦΕΚ 2463 Β΄)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Χαρακτηριστικά και ιστορικό των αντίστοιχων δράσεων του φορέα που θα αναπτύξει την Μονάδα, τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα στη λειτουργία συμβουλευτικών και θεραπευτικών μονάδων κατά των εξαρτήσεων. Έκθεση

       Χαρακτηριστικά και ιστορικό των αντίστοιχων δράσεων του φορέα που θα αναπτύξει την Μονάδα, τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα στη λειτουργία συμβουλευτικών και θεραπευτικών μονάδων κατά των εξαρτήσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Αναλυτική έκθεση λειτουργικής διασύνδεσης με υπηρεσίες διαφόρων επιπέδων του συστήματος υγείας (και ιδιαίτερα υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συναφείς ή/και συμπληρωματικές υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης για αντιμετώπιση ενδεχόμενων συνοδών προβλημάτων (περιπτώσεις συννοσηρότητας). Έκθεση

       Αναλυτική έκθεση λειτουργικής διασύνδεσης με υπηρεσίες διαφόρων επιπέδων του συστήματος υγείας (και ιδιαίτερα υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συναφείς ή/και συμπληρωματικές υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης για αντιμετώπιση ενδεχόμενων συνοδών προβλημάτων (περιπτώσεις συννοσηρότητας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 5 Αναλυτική έκθεση, στην οποία περιγράφεται ο χώρος και οι εγκαταστάσεις της Μονάδας και τεκμηριώνεται ο σχεδιασμός της στη βάση των προτεινόμενων υπηρεσιών. Έκθεση

       Αναλυτική έκθεση, στην οποία περιγράφεται ο χώρος και οι εγκαταστάσεις της Μονάδας και τεκμηριώνεται ο σχεδιασμός της στη βάση των προτεινόμενων υπηρεσιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 6 Μελέτη μηχανικού για την καταλληλότητα και τον σχεδιασμό του προτεινόμενου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής υπουργικής απόφασης με αριθμό Δ2α/οικ.46350/18.06.2019 (ΦΕΚ 2463 Β΄) Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Μελέτη μηχανικού για την καταλληλότητα και τον σχεδιασμό του προτεινόμενου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής υπουργικής απόφασης με αριθμό Δ2α/οικ.46350/18.06.2019 (ΦΕΚ 2463 Β΄)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 7 Οικονομική μελέτη, στην οποία περιγράφονται οι πηγές χρηματοδότησης της μονάδας και η βιωσιμότητά της. Οικονομική μελέτη

       Οικονομική μελέτη, στην οποία περιγράφονται οι πηγές χρηματοδότησης της μονάδας και η βιωσιμότητά της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4868

      • 8 Πρόταση επιστημονικά υπεύθυνου/ης και βιογραφικό σημείωμα αυτού/ης, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 της σχετικής υπουργικής απόφασης με αριθμό Δ2α/οικ.46350/18.06.2019 (ΦΕΚ 2463 Β΄) Βιογραφικό σημείωμα

       Πρόταση επιστημονικά υπεύθυνου/ης και βιογραφικό σημείωμα αυτού/ης, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 της σχετικής υπουργικής απόφασης με αριθμό Δ2α/οικ.46350/18.06.2019 (ΦΕΚ 2463 Β΄)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 9 Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση περί μη δίωξης για κακουργήματα, για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 8 παρ. 5 Ν. 3528/2007 της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, για τον/την επιστημονικά υπεύθυνο/η, το προσωπικό της Μονάδας και το διαχειριστή και τους νόμιμους εκπροσώπους της, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση περί μη δίωξης για κακουργήματα, για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 8 παρ. 5 Ν. 3528/2007 της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, για τον/την επιστημονικά υπεύθυνο/η, το προσωπικό της Μονάδας και το διαχειριστή και τους νόμιμους εκπροσώπους της, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 10 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8619

      • 11 Φορολογική ενημερότητα, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 12 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν προκύψει μεταβολές/τροποποιήσεις του καταστατικού του και των νόμιμων εκπροσώπων/διαχειριστών αυτού, άλλως υποβολή όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν αυτές, στην περίπτωση νομικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν προκύψει μεταβολές/τροποποιήσεις του καταστατικού του και των νόμιμων εκπροσώπων/διαχειριστών αυτού, άλλως υποβολή όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν αυτές, στην περίπτωση νομικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση,

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 7320

      • 13 Ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9447

      • Νόμος 21 4958 2022 142 Α

       Περιγραφή Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4139/2013 (Α` 74), προστίθενται νέα τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφια, ως εξής: Αρμόδιο για την ίδρυση, εποπτεία και ανάκληση άδειας λειτουργίας Συμβουλευτικών Σταθμών, Κέντρων και Θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πέραν των ήδη αναγνωρισμένων με το άρθρο 51, είναι το Υπουργείο Υγείας μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι βασικές αρχές και οι προδιαγραφές, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα, σχετικό με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παραπάνω μονάδων. Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης χωρίς την απαραίτητη άδεια, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης από τρεις (3) μήνες έως έναν (1) χρόνο και διοικητικό πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επιβολή και είσπραξη του διοικητικού προστίμου. Οι φορείς που λειτουργούν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης χωρίς την απαραίτητη άδεια, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης έως την 31η.12.2022.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100142

      • Νόμος 91 παρ. 5 4600 2019 43 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι βασικές αρχές και οι προδιαγραφές, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα, σχετικό με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παραπάνω μονάδων. Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης χωρίς την απαραίτητη άδεια, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης από τρεις (3) μήνες έως έναν (1) χρόνο και διοικητικό πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100043

      • Νόμος 58 4139 2013 74 Α

       Περιγραφή 1. Ο προγραμματισμός για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες κατά την έννοια του άρθρου 1 διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες: α) πρόληψη − ενημέρωση β) θεραπευτική αποκατάσταση γ) κοινωνική επανένταξη. 2. Αρμόδιο για την ίδρυση, εποπτεία και ανάκληση άδειας λειτουργίας Συμβουλευτικών Σταθμών, Κέντρων και Θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής απεξάρτη− σης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών μο− νάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πέραν των ήδη αναγνωρισμένων με το άρθρο 51, είναι το Υπουργείο Υγείας μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Σχε− διασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαι− οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας, εγκρίνονται τα προγράμματα, που εφαρμόζονται στα καταστήματα κράτησης. Με την ίδια κοινή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιλογής των ατόμων που εισάγονται στα ως άνω προγράμματα. 3. Με την ίδια διαδικασία και με τους ίδιους όρους μπορούν να ιδρύουν αντίστοιχες μονάδες που προβλέ− πονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παρα− γράφου, και: α) Δήμοι και Περιφέρειες, β) κοινωφελή ιδρύματα, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις, γ) εκκλησιαστικοί φορείς, τη λειτουργία των οποίων αποφασίζει η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ε) νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν αποκλειστικά τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 σκοπούς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100074

      • Υπουργική Απόφαση 7 46350 2019 2463 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και Διαδικασία για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης συμβουλευτικών και θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης του άρθρου 58 του Ν. 4139/2013

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202463

      • 1 Υποβολή αίτησης προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων συνοδευόμενη με φάκελο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης ίδρυσης συμβουλευτικής ή και θεραπευτικής μονάδας για την αντιμετώπιση της εξάρτησης προς την αρμόδια Διεύθυνση με συνημμένο φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Τυπικός έλεγχος της αίτησης και του φακέλου των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση του φακέλου του αιτήματος από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τυπικός έλεγχος).

       Όχι Όχι


      • 3 Ακριβής και πλήρης φάκελος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση ακριβούς και πλήρους φακέλου δικαιολογητικών η αρμόδια Διεύθυνση διαβιβάζει το αίτημα και τον φάκελο των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών προκειμένου να προβεί στη σχετική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 4 Ελλιπής ή ανακριβής φάκελος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση ελλιπούς ή ανακριβούς φακέλου η αρμόδια Διεύθυνση αποστέλλει έγγραφο στον αιτούντα όπου επισημαίνονται οι ελλείψεις ή ανακρίβειες όσον αφορά τον φάκελο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος και εισήγηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος και εισήγηση (θετική ή αρνητική) της Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών για την ίδρυση συμβουλευτικής και θεραπευτικής μονάδας.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαβίβαση της εισήγησης της Επιτροπής στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Μετάβαση στο επόμενο βήμα μόνο σε περίπτωση θετικής εισήγησης της Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η εισήγηση της Επιτροπής είναι αρνητική, η αρμόδια Διεύθυνση ενημερώνει τον φορέα. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης μεταβαίνουμε στο επόμενο βήμα της διαδικασίας.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση υπουργικής απόφασης ίδρυσης συμβουλευτικής ή και θεραπευτικής μονάδας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση υπουργικής απόφασης ίδρυσης συμβουλευτικής ή και θεραπευτικής μονάδας από τη Δ/νση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε περίπτωση θετικής εισήγησης της Επιτροπής.

       Ναι Όχι


      • 9 Ολοκλήρωση διαδικασίας       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.