Αποδοχή δήλωσης δρομολόγησης πλοίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση241df09c-1e21-4ff2-badc-1d0d8e7bb263 225685

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την υποβολή δήλωσης δρομολόγησης της πλοιοκτήτριας εταιρείας, προκειμένου κάθε πλοίο να δρομολογηθεί για την επόμενη δρομολογιακή περίοδο 01-11 έως 31-10 του επόμενου έτους στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση δρομολόγησης πλοίου μαζί με στοιχεία προσδιορισμού του πλοίου, και πίνακας δρομολογίων

Σημειώσεις

Η αίτηση - δήλωση υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών/ Τμήμα Διαχείρισης Ακτοπλοϊκού Δικτύου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και συμπληρωμένα κάποια υποδείγματα (έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους). Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: dths@hcg.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δρομολόγηση πλοίου

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία τακτικής δρομολόγησης πλοίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Άλλο Το πλοίο να συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση ενδομεταφορών στο κράτος μέλος που είναι νηολογημένο. (Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 4948/22).

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Το πλοίο να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της λιμενικής υποδομής, καθώς και στις τυχόν ειδικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης γραμμής που θα εξυπηρετεί. (Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 4948/22)

       Όχι Όχι

      • 3 Παλαιότητας Το πλοίο να μη συμπληρώνει ηλικία υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους καθέλκυσης, τριάντα (30) ετών. (άρθρο 3 παρ. 2 ν. 4948/22)

       Όχι Όχι

      • 4 Δικαστικές Η ναυτιλιακή δραστηριότητα να ασκείται από πλοιοκτήτη ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 3 του νόμου 4948/22 (Α΄ 125).

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Πριν την έναρξη των δρομολογίων ο πλοιοκτήτης α) να έχει εξασφαλίσει ότι το πλοίο διαθέτει τα απαιτούμενα ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά ασφαλείας κτλ (περ. α παρ. 4 άρθρο 3 ν. 4948/22) β) να έχει καλύψει την αστική ευθύνη από απαιτήσεις που έχουν αιτία την απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη κτλ (περ. β παρ. 4 άρθρο 3 ν. 4948/22)

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Να χρησιμοποιεί σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων, έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων και καταγραφής επιβαινόντων (περ. γ παρ 4 άρθρο 3 ν. 4948/22)

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Όπου να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα του άρθρου τρίτου του ν 2932/01.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Ασφαλιστική Ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ασφαλιστική Ενημερότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 3 Ενιαίο πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Ενιαίο πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 4 Φορολογική ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Ότι έχει εκπληρωμένες τις φορολογικές του υποχρεώσεις εκδοθείσα το τελευταίο δίμηνο από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 5 Ότι όσα αντίγραφα εγγράφων κατατίθενται είναι αληθή, ότι το πλοίο συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις να παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών στο κράτος μέλος που είναι νηολογημένο και ότι το πλοίο ανταποκρίνεται στις λιμενικές υποδομές της δρομολογιακής γραμμής που αιτείται. Ότι εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του π.δ. 152/03 Α΄ 124 και των όρων συλλογικής σύμβασης εργασίας περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων και του π.δ. 381/01 Α΄ 252. Υπεύθυνη Δήλωση

       Ότι όσα αντίγραφα εγγράφων κατατίθενται είναι αληθή, ότι το πλοίο συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις να παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών στο κράτος μέλος που είναι νηολογημένο και ότι το πλοίο ανταποκρίνεται στις λιμενικές υποδομές της δρομολογιακής γραμμής που αιτείται. Ότι εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του π.δ. 152/03 Α΄ 124 και των όρων συλλογικής σύμβασης εργασίας περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων και του π.δ. 381/01 Α΄ 252.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Έγγραφο Εθνικότητας πλοίου. Έγγραφο εθνικότητας

       Έγγραφο Εθνικότητας πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 7 Πιστοποιητικό καταμέτρησης πλοίου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό καταμέτρησης πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Βεβαίωση παροχής Υπηρεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών στο κράτος μέλος που είναι νηολογημένο το πλοίο. Βεβαίωση

       Βεβαίωση παροχής Υπηρεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών στο κράτος μέλος που είναι νηολογημένο το πλοίο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή διακανονισμού των υποχρεώσεων από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τελευταίου διμήνου ή και βεβαίωση μη οφειλής ή ασφαλιστικής ενημερότητας τελευταίου διμήνου. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή διακανονισμού των υποχρεώσεων από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τελευταίου διμήνου ή και βεβαίωση μη οφειλής ή ασφαλιστικής ενημερότητας τελευταίου διμήνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • Νόμος 4 4948 2022 125 Α

       Περιγραφή Διαδικασία τακτικής δρομολόγησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100145

      • Υπουργική Απόφαση 1 - 9 3332.2/03/13 2013 2129 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202129

      • 1 Παραλαβη αίτησης του πλοιοκτήτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατατίθεται αίτηση με τα συνημμένα για τη δρομολόγηση έγγραφα πλοίου στην αρμόδια Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση κατατεθειμένου αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση και χρέωσή του στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών για έλεγχο και επεξεργασία.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία αιτήματος και προώθηση στην ιεραρχία προς υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται το αίτημα και τα συνημμένα έγγραφα αυτού και κατόπιν προωθείται απόφαση δρομολόγησης πλοίου στην ιεραρχία.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.