Γνωστοποίηση Ανανέωσης ή Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηec6996a7-5705-4040-a6d9-40dc0b3f3fd0 476682 Notification of the Renewal / Extension of Operation of a Gym or Sports School

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση / Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της οικείας Περιφέρειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

16 έως 19 + (
1
)

Κόστος

200 €

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην γνωστοποίηση της ανανέωσης ή της επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση / Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της οικείας Περιφέρειας

Παρατηρήσεις

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών παρέχεται βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που επέχει θέση άδειας επέκτασης / μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο.

Τελευταία ενημέρωση

19/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση γνωστοποίησης του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία γνωστοποιείται η ανανέωση – επέκταση της λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής και δηλώνεται η συμμόρφωση του με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221) για την ίδρυση και λειτουργία Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής.

Σημειώσεις

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται εκ νέου η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης ιδιώτη μηχανικού και Υπεύθυνης Δήλωσης διπλωματούχου ηλεκτρολόγου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση /επέκταση λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Ανανέωσης / Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Να πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την εγκατάσταση:
       • - Ο συνολικός χώρος του γυμναστηρίου / αθλητικής σχολής: α) είναι εμβαδού ίσου ή μεγαλύτερου των 100τ.μ, μη συμπεριλαμβανομένων υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων και βοηθητικών χώρων (αποθηκευτικοί, ανελκυστήρας, λεβητοστάσιο κλπ.) και β) διαθέτει την απαραίτητη στατική επάρκεια.
       • - Ο συνολικός ωφέλιμος χώρος που χρησιμοποιείται από τους εκγυμναζόμενους προς εκγύμναση ή εκμάθηση αθλήματος είναι εμβαδού ίσου ή μεγαλύτερου των 70 τ.μ.
       • - Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου είναι 2,6 μ.
       • - Ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου ανά γυμναζόμενο είναι 5 τ.μ.
       • - Το κτίριο διαθέτει τουλάχιστον 2 χώρους αποδυτηρίων με πρόβλεψη για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων και με ελάχιστη επιφάνεια τα 50 τ.εκ. ανά εκγυμναζόμενο.
       • - Η άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων δεν πραγματοποιείται σε υπόγειους χώρους οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ).
       • - Η λειτουργία του γυμναστηρίου δεν παράγει ηχητικές εκπομπές και δεν δημιουργεί οχλήσεις στους περιοίκους.
       • - Υπάρχει λουτρό με τουλάχιστον 2 καταιωνιστήρες ζεστού και κρύου νερού για κάθε αποδυτήριο.
       • - Ύπαρξη υδραυλικής εγκατάστασης καθαρισμού και αποχέτευσης των αποχωρητηρίων καθώς και λεκάνες υγιεινής.
       Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός: Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους 1.70 μ.
       • - Ανθεκτική και αντιολισθητική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων.
       • - Πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα μέσα.
       • - Ένας τουλάχιστον νιπτήρας ανά δύο αποχωρητήρια.
       • - Λειτουργία 2 αποχωρητηρίων (ενός ανδρών και ενός γυναικών) για τους εκγυμναζόμενους για δυναμικότητα μέχρι 80 εκγυμναζόμενους και λειτουργία ενός πρόσθετου αποχωρητηρίου για κάθε επιπλέον 40 εκγυμναζόμενους.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Το κτίριο να διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό.

       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή να στεγάζεται σε ενιαίο χώρο, ο οποίος είναι ιδιόκτητος / έχει μισθωθεί από τον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι

      • 6 Πολεοδομικές Πλήρωση ειδικών κτιριακών προϋποθέσεων εφόσον απαιτούνται από την αθλητική ομοσπονδία.

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Το κτίριο διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Αναφορικά με τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο (για περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ.): Να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. Να μην έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί Να μην έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων Να μην τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής Να μην έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν.2725/1999, όπως τα τρία άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58,59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄239). Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, καθώς και το Ν.Π.Ι.Δ. να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο.

       Όχι Όχι

      • 9 Εργασιακές Ο Διευθυντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής: α) είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του εσωτερικού κανονισμού και για τον έλεγχο της τήρησης όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό, καθώς και στις κείμενες διατάξεις και απαιτείται και β) απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και δεν θα εργάζεται σε περισσότερα από ένα γυμναστήρια ή αθλητικές σχολές. Επιπλέον απαιτείται: γ) να είναι κάτοχος πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ, δ) να διαθέτει τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής μάθησης ή εκγύμνασης, ε) να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΟΤΑ, ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ, στ) να μην έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί, ζ) να μην έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, η) να μην τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχή, θ) να μην έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν.2725/1999, όπως τα τρία άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58, 59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄239)

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Το γυμναστήριο/αθλητική σχολή να απασχολεί ως διδάσκοντες, εκπαιδευτές, γυμναστές και προπονητές κατόχους πτυχίου ΤΕΦΑΑ, ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ, ή κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

       Όχι Όχι

      • 11 Εργασιακές Για τις περιπτώσεις που παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων απαιτείται η πρόσληψη πτυχιούχου διαιτολόγου ή ειδικού διατροφολόγου ή ειδικού αθλητικού επιστήμονα με ειδίκευση στην αθλητική διατροφή.

       Όχι Όχι

      • 12 Εργασιακές Το διοικητικό/ βοηθητικό προσωπικό του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής θα είναι ανάλογο της έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του αριθμού των εκγυμναζόμενων.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Αποκλειστικός σκοπός του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι η παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης ή εκμάθησης και καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος (προκύπτει από το καταστατικό).

       Όχι Όχι

      • 14 Διοικητικές Για τις περιπτώσεις που στο γυμναστήριο/στην αθλητική σχολή λειτουργεί κυλικείο, να υπάρχει σχετική άδεια λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 15 Υγειονομικές Εντός του χώρου του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής να μην διατίθενται προς πώληση βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής.

       Όχι Όχι

      • 16 Φορολογικές Με την έναρξη της λειτουργίας του Γυμναστηρίου/Αθλητικής Σχολής έχει δηλωθεί η έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ..

       Όχι Όχι

      • 17 Εργασιακές Το Γυμναστήριο λειτουργεί εντός των νόμιμων ωρών λειτουργίας, ήτοι καθημερινά και Σάββατο από 06.00 έως 24.00 και Κυριακή 10.00 -24.00.

       Όχι Όχι

      • 18 Ιατρικές Για την εγγραφή στο γυμναστήριο ή την αθλητική σχολή, καθώς και για την κατ’ έτος ανανέωση της εγγραφής θα τηρείται ειδική κάρτα, στην οποία θα βεβαιώνεται από ιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκγυμνάζεται στο διδασκόμενο άθλημα. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου θα επιδεικνύουν τις κάρτες των εκγυμναζόμενων κατά τους ελέγχους που διενεργεί η Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του α. 9 του Π.Δ. 219/2006.

       Όχι Όχι

      • 19 Διοικητικές Για τους εκγυμναζόμενους κάτω των 18 ετών θα απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα.

       Όχι Όχι

      • 20 Υγειονομικές Στο γυμναστήριο/ αθλητική σχολή υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο βοήθημα για την αντιμετώπιση τραυματισμών.

       Όχι Όχι

      • 1 Ιδιωτικού γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής (με τη γνωστοποίηση κατατίθεται αποδεικτικό καταβολής παραβόλου) - σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό EKE. 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1418

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Για την ταυτοποίηση/νομιμοποίηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, επιδεικνύονται στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ, -από τον νόμιμο εκπρόσωπο των νομικών προσώπων: πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας ή -από το φυσικό πρόσωπο: φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρ-μόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 731/2008). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Για την ταυτοποίηση/νομιμοποίηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, επιδεικνύονται στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ, -από τον νόμιμο εκπρόσωπο των νομικών προσώπων: πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας ή -από το φυσικό πρόσωπο: φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρ-μόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 731/2008).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός − πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο γνωστοποιών είναι ομογενής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό. Τα φυσικά πρόσωπα δύναται να αποστέλλουν τα ανωτέρω έγγραφα και ηλεκτρονικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Οικοδομική άδεια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές κατόψεις, τομές Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Οικοδομική άδεια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές κατόψεις, τομές

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το κτίριο διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221/Α/2006). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το κτίριο διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221/Α/2006).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 5 Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η κάθε ομοσπονδία αγωνιστικού αθλητισμού, κατά περίπτωση, για την πλήρωση ειδικών κτιριακών προϋποθέσεων. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η κάθε ομοσπονδία αγωνιστικού αθλητισμού, κατά περίπτωση, για την πλήρωση ειδικών κτιριακών προϋποθέσεων.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 9102

      • 6 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 7 Ασφαλιστική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ασφαλιστική ενημερότητα.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 8 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ιδιοκτήτη και του διευθυντή του γυμναστηρίου. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ιδιοκτήτη και του διευθυντή του γυμναστηρίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 9 Αντίγραφο του Πτυχίου ΤΕΦΑΑ του Δ/ντη του γυμναστηρίου, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση ενσήμων ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο Διευθυντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής διαθέτει με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής μάθησης ή εκγύμνασης. ΑΠΔ που τεκμηριώνουν την απασχόληση του Διευθυντή για πλήρες ωράριο. Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθυντή γυμναστηρίου για τις προϋποθέσεις υπ’αριθμ. 10γ-10θ. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο του Πτυχίου ΤΕΦΑΑ του Δ/ντη του γυμναστηρίου, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση ενσήμων ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο Διευθυντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής διαθέτει με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής μάθησης ή εκγύμνασης. ΑΠΔ που τεκμηριώνουν την απασχόληση του Διευθυντή για πλήρες ωράριο. Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθυντή γυμναστηρίου για τις προϋποθέσεις υπ’αριθμ. 10γ-10θ.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 10 Αντίγραφα Πτυχίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. των διδασκόντων και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή Αντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα Πτυχίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. των διδασκόντων και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή Αντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 11 Σύμβαση εργασίας και Αντίγραφα σχετικών Πτυχίων και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ για τον διαιτολόγο ή ειδικό διατροφολόγο ή ειδικό αθλητικό επιστήμονα (εφόσον παρέχονται και υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων). Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Σύμβαση εργασίας και Αντίγραφα σχετικών Πτυχίων και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ για τον διαιτολόγο ή ειδικό διατροφολόγο ή ειδικό αθλητικό επιστήμονα (εφόσον παρέχονται και υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 12 Αποδεικτικά πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού (ΑΠΔ κ.λπ.) διοικητικού/ βοηθητικού προσωπικού του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεικτικά πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού (ΑΠΔ κ.λπ.) διοικητικού/ βοηθητικού προσωπικού του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 13 Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή του ΦΕΚ (αν το καταστατικό δημοσιεύεται). Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του Περιφερειάρχη. Πιστοποιητικό περί μη λύσης. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής όπου προκύπτει το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή του ΦΕΚ (αν το καταστατικό δημοσιεύεται). Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του Περιφερειάρχη. Πιστοποιητικό περί μη λύσης. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής όπου προκύπτει το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 14 Εσωτερικός Κανονισμός. Κανονισμός λειτουργίας

       Εσωτερικός Κανονισμός.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 15 Ειδική άδεια κυλικείου στο χώρο του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής (εφόσον υπάρχει). Άδεια

       Ειδική άδεια κυλικείου στο χώρο του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής (εφόσον υπάρχει).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 4627

      • 16 Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. Δήλωση

       Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 17 Ειδική κάρτα εγγραφής Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ειδική κάρτα εγγραφής

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδική κάρτα εγγραφής στο γυμναστήριο των ενδιαφερομένων και ετήσια ιατρική βεβαίωση κάθε ενδιαφερομένου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 18 Έγγραφη συγκατάθεση των γονέων για εκγυμναζόμενους κάτω των 18 ετών. Δήλωση

       Έγγραφη συγκατάθεση των γονέων για εκγυμναζόμενους κάτω των 18 ετών.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 19 Φαρμακείο πρώτων βοηθειών Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Φαρμακείο πρώτων βοηθειών

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 20 Φορολογική Ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική Ενημερότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • Νόμος 24 παρ. 3 4049 2012 35 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της παρ. Δ του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100035

      • Νόμος 14 3708 2008 210 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006 - Παρεχόμενες υπηρεσίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100210

      • Νόμος 20 3599 2007 176 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006 - Άδεια λειτουργίας και Παρεχόμενες υπηρεσίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100176

      • Προεδρικό Διάταγμα 219 2006 221 Α

       Περιγραφή Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100221

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./33565 2013 3169 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού−Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203169

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στα γραφεία της οικείας Περιφέρειας στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί ή στο ΚΕΠ -ΕΚΕ, συμπληρώνει την αίτηση και την υποβάλλει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Προς το παρόν στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων είναι ενταγμένες οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας παραλαμβάνει την αίτηση μαζί με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας και στη συνέχεια την πρωτοκολλεί.

       Σημειώσεις Όταν η αίτηση υποβάλλεται σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, ο υπάλληλος που την παραλαμβάνει, εφόσον είναι πλήρης την πρωτοκολλεί και διαβιβάζει τον φάκελο στην οικεία Περιφέρεια.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας συντάσσει «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής», την προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση Βεβαίωσης σε Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος διαβιβάζει τη Βεβαίωση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση Βεβαίωσης σε Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης διαβιβάζει τη Βεβαίωση στο Γενικό Διευθυντή προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Γενικός Διευθυντής υπογράφει τη «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ανανέωσης – επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής» και τη διαβιβάζει στο Τμήμα Αθλητισμού προκειμένου να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας κοινοποιεί το έντυπο γνωστοποίησης ανανέωσης – επέκτασης λειτουργίας του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου καθώς και στην πυροσβεστική υπηρεσία.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.