Γνωστοποίηση Μεταβίβασης Λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων σε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1caa5ccf-a855-43c5-906e-6182497ee57c 627122 Notification of the Transfer of Ownership of a Gym or Sports School to a Natural or Legal Person

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση / Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της οικείας Περιφέρειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

20 έως 22 + (
1
)

Κόστος

200 €

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση μεταβίβασης Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε άλλο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση / Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της οικείας Περιφέρειας

Παρατηρήσεις

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών παρέχεται Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης μεταβίβασης Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Τελευταία ενημέρωση

19/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση Γνωστοποίησης του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία γνωστοποιείται η μεταβίβαση Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής και δηλώνεται η συμμόρφωση του με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221) για την ίδρυση και λειτουργία Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωστοποίηση μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Μεταβίβασης Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Να πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την εγκατάσταση:
       • Ο συνολικός χώρος του γυμναστηρίου / αθλητικής σχολής: α) να είναι εμβαδού ίσου ή μεγαλύτερου των 100τ.μ, μη συμπεριλαμβανομένων υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων και βοηθητικών χώρων (αποθηκευτικοί, ανελκυστήρας, λεβητοστάσιο κλπ.) και β) διαθέτει την απαραίτητη στατική επάρκεια.
       • Ο συνολικός ωφέλιμος χώρος που χρησιμοποιείται από τους εκγυμναζόμενους προς εκγύμναση ή εκμάθηση αθλήματος είναι εμβαδού ίσου ή μεγαλύτερου των 70 τ.μ.
       • Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου είναι 2,6 μ.
       • Ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου ανά γυμναζόμενο είναι 5 τ.μ.
       • Το κτίριο διαθέτουν τουλάχιστον 2 χώρους αποδυτηρίων με πρόβλεψη για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων και με ελάχιστη επιφάνεια τα 50τ.εκ. ανά εκγυμναζόμενο.
       • Η άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων δεν πραγματοποιείται σε υπόγειους χώρους οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ).
       • Η λειτουργία του γυμναστηρίου δεν παράγει ηχητικές εκπομπές και δεν δημιουργεί οχλήσεις στους περιοίκους.
       • Υπάρχει λουτρό με τουλάχιστον 2 καταιωνιστήρες ζεστού και κρύου νερού για κάθε αποδυτήριο.
       • Ύπαρξη υδραυλικής εγκατάστασης καθαρισμού και αποχέτευσης των αποχωρητηρίων καθώς και λεκάνες υγιεινής.
       • Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους 1.70 μ.
       • Ανθεκτική και αντιολισθητική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων, Πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα μέσα.
       • Ένας τουλάχιστον νιπτήρας ανά δύο αποχωρητήρια
       • Λειτουργία 2 αποχωρητηρίων (ενός ανδρών και ενός γυναικών) για τους εκγυμναζόμενους για δυναμικότητα μέχρι 80 εκγυμναζόμενους και λειτουργία ενός πρόσθετου αποχωρητηρίου για κάθε επιπλέον 40 εκγυμναζόμενους.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Το κτίριο διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό.

       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Το Γυμναστήριο ή η Αθλητική Σχολή στεγάζεται σε ενιαίο χώρο, ο οποίος είναι ιδιόκτητος/ έχει μισθωθεί από τον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι

      • 6 Πολεοδομικές Πλήρωση ειδικών κτιριακών προϋποθέσεων εφόσον απαιτούνται από την αθλητική ομοσπονδία.

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Το κτίριο να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Αναφορικά με τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο (για περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ.):
       • Να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ.
       • Να μην έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί
       • Να μην έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων
       • Να μην τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής
       • Να μην έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν. 2725/1999, όπως τα τρία άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58,59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄239).
       • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, καθώς και το Ν.Π.Ι.Δ. να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο.

       Όχι Όχι

      • 9 Εργασιακές Ο Διευθυντής του Γυμναστηρίου / Αθλητικής Σχολής:
       • α) να αρμόδιος για την εκπόνηση του εσωτερικού κανονισμού και για τον έλεγχο της τήρησης όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό, καθώς και στις κείμενες διατάξεις και απαιτείται και
       • β) να απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και να μην εργάζεται σε περισσότερα από ένα γυμναστήρια ή αθλητικές σχολές.
       Επιπλέον απαιτείται:
       • γ) να είναι κάτοχος πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ,
       • δ) να διαθέτει τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής μάθησης ή εκγύμνασης,
       • ε) να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΟΤΑ, ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ,
       • στ) να μην έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί,
       • ζ) να μην έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων,
       • η) να μην τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχή,
       • θ) να μην έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν.2725/1999, όπως τα τρία άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58, 59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄239)

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Το Γυμναστήριο / η Αθλητική Σχολή να απασχολεί ως διδάσκοντες, εκπαιδευτές, γυμναστές και προπονητές κατόχους πτυχίου ΤΕΦΑΑ, ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ, ή κατόχους αδείας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

       Όχι Όχι

      • 11 Εργασιακές Για τις περιπτώσεις που παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων απαιτείται η πρόσληψη πτυχιούχου διαιτολόγου ή ειδικού διατροφολόγου ή ειδικού αθλητικού επιστήμονα με ειδίκευση στην αθλητική διατροφή.

       Όχι Όχι

      • 12 Εργασιακές Το διοικητικό/ βοηθητικό προσωπικό του Γυμναστηρίου / Αθλητικής Σχολής θα είναι ανάλογο της έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του αριθμού των εκγυμναζόμενων.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Αποκλειστικός σκοπός του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής είναι η παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης ή εκμάθησης και καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος (προκύπτει από το καταστατικό).

       Όχι Όχι

      • 14 Διοικητικές Για τις περιπτώσεις που στο Γυμναστήριο ή στην Αθλητική Σχολή λειτουργεί κυλικείο, να υπάρχει σχετική άδεια λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 15 Υγειονομικές Εντός του χώρου του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής να μην διατίθενται προς πώληση βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής.

       Όχι Όχι

      • 16 Φορολογικές Με την έναρξη της λειτουργίας του Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής έχει δηλωθεί η έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.

       Όχι Όχι

      • 17 Χρονικές Το Γυμναστήριο λειτουργεί εντός των νόμιμων ωρών λειτουργίας ήτοι καθημερινά και Σάββατο από 06.00 έως 24.00 και Κυριακή 10.00 -24.00.

       Όχι Όχι

      • 18 Υγειονομικές Για την εγγραφή στο Γυμναστήριο ή την Αθλητική Σχολή, καθώς και για την κατ’ έτος ανανέωση της εγγραφής θα τηρείται ειδική κάρτα, στην οποία θα βεβαιώνεται από ιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκγυμνάζεται στο διδασκόμενο άθλημα. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου θα επιδεικνύουν τις κάρτες των εκγυμναζόμενων κατά τους ελέγχους που διενεργεί η Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9 του Π.Δ. 219/2006.

       Όχι Όχι

      • 19 Διοικητικές Για τους εκγυμναζόμενους κάτω των 18 ετών θα απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα.

       Όχι Όχι

      • 20 Υγειονομικές Στο Γυμναστήριο ή Αθλητική σχολή να υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο βοήθημα για την αντιμετώπιση τραυματισμών.

       Όχι Όχι

      • 21 Διοικητικές Η μεταβίβαση της λειτουργίας του Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής στο φυσικό/νομικό πρόσωπο αποδεικνύεται μέσω έγγραφης σύμβασης.

       Όχι Όχι

      • 1 Εκμάθησης αθλημάτων σε φυσικό πρόσωπο (κατατίθεται αποδεικτικό καταβολής παραβόλου) - σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό EKE. 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1417

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το κτίριο διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το κτίριο διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Για την ταυτοποίηση/νομιμοποίηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, επιδεικνύονται στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ, - από τον νόμιμο εκπρόσωπο των νομικών προσώπων: πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρίας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας ή -από το φυσικό πρόσωπο: φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Για την ταυτοποίηση/νομιμοποίηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, επιδεικνύονται στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ, - από τον νόμιμο εκπρόσωπο των νομικών προσώπων: πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρίας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας ή -από το φυσικό πρόσωπο: φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008).

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός − πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο γνωστοποιών είναι ομογενής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό. Τα φυσικά πρόσωπα δύναται να αποστέλλουν τα ανωτέρω έγγραφα και ηλεκτρονικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Οικοδομική άδεια του κτιρίου - Αρχιτεκτονικές κατόψεις - Τομές Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Οικοδομική άδεια του κτιρίου - Αρχιτεκτονικές κατόψεις - Τομές

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το κτίριο διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το κτίριο διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 7 Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η κάθε ομοσπονδία κατά περίπτωση, για την πλήρωση ειδικών κτιριακών προϋποθέσεων. Κανονισμός λειτουργίας

       Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η κάθε ομοσπονδία κατά περίπτωση, για την πλήρωση ειδικών κτιριακών προϋποθέσεων.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 8 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυρασφάλειας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυρασφάλειας

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Ασφαλιστική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ασφαλιστική ενημερότητα.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 10 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ιδιοκτήτη (αναζητείται και αυτεπάγγελτα) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ιδιοκτήτη (αναζητείται και αυτεπάγγελτα)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 11 Αντίγραφο του Πτυχίου ΤΕΦΑΑ του Διευθυντή του γυμναστηρίου, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση ενσήμων ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο Διευθυντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής διαθέτει με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής μάθησης ή εκγύμνασης. ΑΠΔ που τεκμηριώνουν την απασχόληση του Διευθυντή για πλήρες ωράριο. Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθυντή γυμναστηρίου για τις προϋποθέσεις υπ’αριθμ. 10γ-10θ. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο του Πτυχίου ΤΕΦΑΑ του Διευθυντή του γυμναστηρίου, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση ενσήμων ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο Διευθυντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής διαθέτει με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής μάθησης ή εκγύμνασης. ΑΠΔ που τεκμηριώνουν την απασχόληση του Διευθυντή για πλήρες ωράριο. Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθυντή γυμναστηρίου για τις προϋποθέσεις υπ’αριθμ. 10γ-10θ.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 12 Αντίγραφα Πτυχίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. των διδασκόντων και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή Αντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα Πτυχίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. των διδασκόντων και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή Αντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 13 Σύμβαση εργασίας και Αντίγραφα σχετικών Πτυχίων και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ για τον διαιτολόγο ή ειδικό διατροφολόγο ή ειδικό αθλητικό επιστήμονα (εφόσον παρέχονται και υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων). Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Σύμβαση εργασίας και Αντίγραφα σχετικών Πτυχίων και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ για τον διαιτολόγο ή ειδικό διατροφολόγο ή ειδικό αθλητικό επιστήμονα (εφόσον παρέχονται και υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 14 Αποδεικτικά πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού (ΑΠΔ κλπ.) διοικητικού/ βοηθητικού προσωπικού του Γυμναστηρίου / της Αθλητικής Σχολής. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεικτικά πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού (ΑΠΔ κλπ.) διοικητικού/ βοηθητικού προσωπικού του Γυμναστηρίου / της Αθλητικής Σχολής.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 15 Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή του ΦΕΚ (αν το καταστατικό δημοσιεύεται). Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του Περιφερειάρχη, Πιστοποιητικό περί μη λύσης, Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής όπου προκύπτει το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή του ΦΕΚ (αν το καταστατικό δημοσιεύεται). Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του Περιφερειάρχη, Πιστοποιητικό περί μη λύσης, Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής όπου προκύπτει το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 16 Εσωτερικός Κανονισμός Κανονισμός λειτουργίας

       Εσωτερικός Κανονισμός

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 17 Ειδική άδεια κυλικείου στο χώρο του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής (εφόσον απαιτείται). Άδεια

       Ειδική άδεια κυλικείου στο χώρο του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής (εφόσον απαιτείται).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 18 Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. Δήλωση

       Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 19 Ειδική κάρτα εγγραφής Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ειδική κάρτα εγγραφής

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδική κάρτα εγγραφής στο γυμναστήριο των ενδιαφερομένων και ετήσια ιατρική βεβαίωση κάθε ενδιαφερομένου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 20 Έγγραφη συγκατάθεση των γονέων για εκγυμναζόμενους κάτω των 18 ετών. Δήλωση

       Έγγραφη συγκατάθεση των γονέων για εκγυμναζόμενους κάτω των 18 ετών.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ηλικιακές

       Όχι 9429

      • 21 Φαρμακείο πρώτων βοηθειών Κανονισμός λειτουργίας

       Φαρμακείο πρώτων βοηθειών

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 22 Έγγραφη σύμβαση μεταβίβασης. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Έγγραφη σύμβαση μεταβίβασης.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 23 Φορολογική Ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική Ενημερότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • Νόμος 24 παρ. 3 4049 2012 35 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της παρ. Δ του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100035

      • Νόμος 14 3708 2008 210 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006 - Παρεχόμενες υπηρεσίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100210

      • Νόμος 20 3599 2007 176 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006 - Άδεια λειτουργίας και Παρεχόμενες υπηρεσίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100176

      • Προεδρικό Διάταγμα 219 2006 221 Α

       Περιγραφή Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100221

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./33565 2013 3169 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού−Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203169

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στα γραφεία της οικείας Περιφέρειας στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ, συμπληρώνει την αίτηση και την υποβάλλει μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας παραλαμβάνει την αίτηση μαζί με τα υποβαλόμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας και στη συνέχεια την πρωτοκολλεί.

       Σημειώσεις Όταν η αίτηση υποβάλλεται σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, ο υπάλληλος που την παραλαμβάνει, εφόσον είναι πλήρης την πρωτοκολεί και διαβιβάζει τον φάκελο στην οικεία Περιφέρεια.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας συντάσσει «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης μεταβίβασης Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής», και την προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος διαβιβάζει τη Βεβαίωση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης προς υπογραφή. Στη συνέχεια αυτός την διαβιβάζει στον Γενικό διευθυντή για υπογραφή. Ο Γενικός Διευθυντής υπογράφει τη «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης μεταβίβασης Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής» και τη διαβιβάζει στο Τμήμα Αθλητισμού προκειμένου να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας κοινοποιεί το έντυπο γνωστοποίησης μεταβίβασης του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου καθώς και στην πυροσβεστική υπηρεσία.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.