Νέες Διαδικασίες ΔΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
Πρόσφατα δημοσιευμένες Διαδικασίες ( 3277 )IDΗμερομηνία δημιουργίαςΗ «Creation date» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία της πρώτης έκδοσης μιας σελίδας και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
Προσφορά θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας από φορείς του Δημοσίου Τομέα38558911:31, 3 Νοεμβρίου 2023
Εγγραφή παραγωγικών εγκαταστάσεων στην κινεζική βάση δεδομένων για εξαγωγή στην Κίνα68545110:08, 29 Σεπτεμβρίου 2023
Προαιρετική υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ97496308:32, 21 Σεπτεμβρίου 2023
Ένταξη νομικών προσώπων ή ενώσεων ή ομάδων προσώπων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.53383408:08, 10 Αυγούστου 2023
Παραίτηση Στελεχών Εκπαίδευσης από τα Καθήκοντά τους26119215:12, 30 Ιουνίου 2023
Μέριμνα για την εξέταση προσφυγών σχετικά με τις εν γένει λατομικές δραστηριότητες42829414:00, 30 Ιουνίου 2023
Έκδοση αποφάσεων για τον περιορισμό της ζώνης προστασίας των 500 μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών28578913:58, 30 Ιουνίου 2023
Βεβαίωση διαγραφής φορτηγού αυτοκινήτου μέχρι 3,5 τόνους λόγω εξαγωγής στο εξωτερικό (ΕΕ-τρίτη χώρα)99731613:05, 29 Ιουνίου 2023
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης εντός τουριστικού καταλύματος48565407:04, 28 Ιουνίου 2023
Γνωμοδοτήσεις επι των Στρατηγικών Μελετων Περιβαλλοντικών Επιπτωσεων (ΣΜΠΕ), Ειδικών Χωρικών Σχεδίων ΕΣΧΑΣΕ &ΕΣΧΑΔΑ78542808:22, 22 Ιουνίου 2023
Βεβαίωση διαγραφής φορτηγού αυτοκινήτου άνω των 3,5 τόνων λόγω αχρήστευσης, καταστροφής, διάλυσης ή εξαγωγής στο εξωτερικό57454712:35, 21 Ιουνίου 2023
Έγκριση χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας έργου ή δραστηριότητας εντός ιστορικού τόπου ή πλησίον νεώτερου μνημείου97436811:09, 20 Ιουνίου 2023
Έγκριση οικοδομικού αιτήματος εντός ιστορικού τόπου ή πλησίον νεώτερου μνημείου55558911:01, 20 Ιουνίου 2023
Επανέκδοση ταυτότητας ξεναγού λόγω φθοράς88119410:12, 20 Ιουνίου 2023
Πιστοποιητικό Δοκιμής Οχήματος ADR31964605:22, 20 Ιουνίου 2023
Άδεια κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR31641105:55, 19 Ιουνίου 2023
Βεβαίωση Ακινησίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας ή Ιδιωτικής Χρήσης37313611:12, 15 Ιουνίου 2023
Καταχώριση Συμφωνίας Μεταβίβασης Φορτηγού Αυτοκινήτου στο Βιβλιάριο Μεταβολών Κυριότητας και Κατοχής13596411:00, 15 Ιουνίου 2023
Καθορισμός χρήσεων γης και όρων/περιορισμών δόμησης σε λιμένες τοπικής σημασίας74276112:10, 14 Ιουνίου 2023
Έγκριση Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Ξενοδοχείου Συνιδιοκτησίας (Condo Hotel)23314314:18, 13 Ιουνίου 2023
Εσωτερικές μετατάξεις στο Υπουργείο Εξωτερικών23712314:13, 13 Ιουνίου 2023
Αναγγελία Λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) κατόπιν Μεταβίβασης σε Νέο Ιδιοκτήτη44477508:00, 13 Ιουνίου 2023
Αναβολή πρακτικής άσκησης σπουδαστών των ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού16679707:34, 13 Ιουνίου 2023
Επικαιροποίηση άδειας επαγγέλματος προπονητή13835409:40, 12 Ιουνίου 2023
Άδεια για συμμετοχή σε δίκη σε υπαλλήλους του Δημοσίου56337914:22, 8 Ιουνίου 2023
Άδεια για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε υπαλλήλους του Δημοσίου91754414:21, 8 Ιουνίου 2023
Άδεια πένθους σε υπαλλήλους του Δημοσίου62225714:14, 8 Ιουνίου 2023
Προστασία ετοιμόρροπου μνημείου83236412:05, 8 Ιουνίου 2023
Άδεια πατρότητας σε υπαλλήλους του Δημοσίου16694908:24, 5 Ιουνίου 2023
Άδεια λόγω αιμοδοσίας σε υπαλλήλους του Δημοσίου73713708:23, 5 Ιουνίου 2023
Χορήγηση και ανάκληση κανονικής άδειας σε υπαλλήλους του Δημοσίου17369108:22, 5 Ιουνίου 2023
Μετάταξη μονίμου υπαλλήλου του Δημοσίου σε άλλο κλάδο ανώτερης κατηγορίας66987408:09, 5 Ιουνίου 2023
Μετάταξη μονίμου υπαλλήλου σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας79546408:08, 5 Ιουνίου 2023
Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εγκεκριμένων ΠΑγΟ98291413:07, 2 Ιουνίου 2023
Η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τον καθορισμό των θέσεων εργασίας των κρατουμένων92721311:20, 2 Ιουνίου 2023
Τήρηση μητρώου επιβλεπόντων μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων Βιομηχανικών Ορυκτών55341911:52, 1 Ιουνίου 2023
Τήρηση στατιστικών ασφαλείας μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων Βιομηχανικών Ορυκτών73983511:11, 1 Ιουνίου 2023
Άδεια Απόσταξης σε Διήμερους Μικρούς Αποσταγματοποιούς, Αμπελοκαλλιεργητές ή Παραγωγούς των άλλων επιτρεπόμενων υλών23696110:22, 1 Ιουνίου 2023
Έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).79146710:12, 1 Ιουνίου 2023
Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακού)29648909:29, 30 Μαΐου 2023
Διενέργεια αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 για το επάγγελμα του Ξεναγού.83448111:10, 29 Μαΐου 2023
Διοργάνωση αυτοψιών μελών του ΚΣΝΜ ή ΚΑΣ-ΚΣΝΜ41314109:28, 26 Μαΐου 2023
Αιτήματα πολιτών/φορέων για παράσταση σε Συνεδρίαση του ΚΣΝΜ13692909:25, 26 Μαΐου 2023
Χορήγηση αντιγράφων Γνωμοδοτήσεων και Πρακτικών ΚΣΝΜ ή ΚΑΣ-ΚΣΝΜ56252409:17, 26 Μαΐου 2023
Πιστοποιητικό μεταφοράς οστών από το εξωτερικό στην Ελλάδα39114512:44, 24 Μαΐου 2023
Ένταξη εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)35876308:09, 23 Μαΐου 2023
Άδεια λειτουργίας, αμιγούς ή μικτού πρατηρίου Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα, στην περίπτωση παραχώρησης εκμετάλλευσης14685311:14, 16 Μαΐου 2023
Άδεια λειτουργίας, αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα, στην περίπτωση παραχώρησης ίδρυσης59618409:44, 16 Μαΐου 2023
Μετάθεση ιατρού κλάδου ΕΣΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4461/201755746908:33, 15 Μαΐου 2023
Έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγών τροφίμων (μη ζωικής προέλευσης) και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα14343106:49, 15 Μαΐου 2023
Έγκριση εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης αρμοδιότητας ΕΦΕΤ57157906:47, 15 Μαΐου 2023
Β' Επιτροπή επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων56464105:55, 15 Μαΐου 2023
Α' Επιτροπή εξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων47526705:54, 15 Μαΐου 2023
Χορήγηση υποτροφιών για διδακτορική έρευνα, βραχείας διάρκειας, ΙΚΥ-Fulbright91612709:06, 12 Μαΐου 2023
Διαγραφή πυροσβεστικού υπαλλήλου από το μητρώο του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω θανάτου92284310:52, 10 Μαΐου 2023
Έγκριση φορέα κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ΑΤP37878417:15, 7 Μαΐου 2023
Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης με αποθηκευτικούς χώρους42696406:08, 5 Μαΐου 2023
Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου32865606:00, 5 Μαΐου 2023
Άδεια Διατήρησης Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης72724110:10, 4 Μαΐου 2023
Πιστοποιητικό μεταφοράς τέφρας από το εξωτερικό στην Ελλάδα89724413:40, 3 Μαΐου 2023
Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης Ελληνικής Αστυνομίας ή Πυροσβεστικού Σώματος σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών25622409:03, 3 Μαΐου 2023
Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 12172166409:00, 3 Μαΐου 2023
Βεβαίωση κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο που δεν έχει προσδιοριστεί για συζήτηση από τα Διοικητικά Εφετεία78481114:09, 2 Μαΐου 2023
Χορήγηση διατακτικού απόφασης (Διοικητικά Πρωτοδικεία)99148914:02, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση περί άσκησης ή μη έφεσης κατά απόφασης Διοικητικού Εφετείου14362414:00, 2 Μαΐου 2023
Χορήγηση διατακτικού απόφασης από τα Διοικητικά Εφετεία98118213:57, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση περί δικαστικής απόφασης σε στάδιο καθαρογραφής, θεώρησης, κοινοποίησης από τα Διοικητικά Εφετεία72138413:52, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση ότι εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από τα Διοικητικά Εφετεία41533613:51, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση έκδοσης προδικαστικής απόφασης και προσδιορισμού ή μη της νέας συζήτησης από τα Διοικητικά Εφετεία59854913:39, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση για παράταση της προθεσμίας που έχει οριστεί με προδικαστική απόφαση από τα Διοικητικά Εφετεία31936713:38, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση ταχυδρομικής παραλαβής ενδίκου βοηθήματος από το δικαστήριο63332413:28, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση καταχώρησης ενδίκου μέσου (ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αίτηση αναθεώρησης)25114713:23, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση καταχώρησης ενδίκου βοηθήματος65355713:22, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση έκδοσης παραπεμπτικής απόφασης72187113:20, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση προσδιορισμού ή μη ενδίκου βοηθήματος85688518:04, 27 Απριλίου 2023
Χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου πρακτικού δικασίμου ή αποδεικτικού κλήσης61364516:57, 27 Απριλίου 2023
Άδεια πωλητή σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets)43895408:10, 26 Απριλίου 2023
Καθορισμός των προδιαγραφών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των επισκέψιμων ελαιοτριβείων54594807:54, 20 Απριλίου 2023
Έκδοση Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου11552407:49, 20 Απριλίου 2023
Ενστάσεις πολιτών: επί της διαδικασίας(για τεχνικά θέματα διενέργειας), ή επί της βαθμολόγησης των εξετάσεων ΚΠΓ25338909:50, 5 Απριλίου 2023
Εργασίες σε μνημεία μεταγενέστερα του 183066715907:17, 5 Απριλίου 2023
Χαρακτηρισμός Νεώτερου Μνημείου85479709:29, 3 Απριλίου 2023
Αίτηση εξαίρεσης διακινούμενων εργαζομένων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Φορητό έντυπο Α171223307:21, 3 Απριλίου 2023
Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (αφορά θανάτους μέχρι 28/02/2013)28625312:33, 30 Μαρτίου 2023
Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης (για θανάτους μέχρι 28.2.2013)38832711:58, 30 Μαρτίου 2023
Αντικατάσταση πινακίδων αρ.κυκλοφορίας επιβ. αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων & μοτοσικλετών λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής36951714:23, 29 Μαρτίου 2023
Άδεια υλοτομίας σε δάση και δασικές εκτάσεις για ατομικές ανάγκες (διάθεση καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες)49212612:52, 29 Μαρτίου 2023
Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου76527112:50, 29 Μαρτίου 2023
Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου59166612:49, 29 Μαρτίου 2023
Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση66684412:48, 29 Μαρτίου 2023
Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου μέσου (αίτηση αναθεώρησης απόφασης, αίτηση διόρθωσης)84915712:14, 29 Μαρτίου 2023
Άδεια ίδρυσης ή/και λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα44575611:25, 29 Μαρτίου 2023
Ενστάσεις κατά Εκλογικών Καταλόγων54337108:46, 14 Μαρτίου 2023
Καταχώρηση Ένδειξης Στέρησης του Δικαιώματος του Εκλέγειν72923408:45, 14 Μαρτίου 2023
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση25182909:36, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση περί δικαστικής απόφασης σε στάδιο καθαρογραφής, θεώρησης, κοινοποίησης από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία72444109:27, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση ότι εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία15435509:27, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου μέσου από Διοικητικά Πρωτοδικεία58962109:25, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου βοηθήματος από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία17491409:24, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση περί κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο και κατάργησης δίκης με Πράξη Προέδρου Δικαστηρίου96377809:23, 20 Φεβρουαρίου 2023
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.