Νέες Διαδικασίες ΔΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
Πρόσφατα δημοσιευμένες Διαδικασίες ( 2857 )IDΗμερομηνία δημιουργίαςΗ «Creation date» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία της πρώτης έκδοσης μιας σελίδας και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
Πιστοποιητικό μεταφοράς οστών από το εξωτερικό στην Ελλάδα39114512:44, 24 Μαΐου 2023
Ένταξη εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)35876308:09, 23 Μαΐου 2023
Μετάθεση ιατρού κλάδου ΕΣΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4461/201755746908:33, 15 Μαΐου 2023
Πιστοποιητικό μεταφοράς τέφρας από το εξωτερικό στην Ελλάδα89724413:40, 3 Μαΐου 2023
Βεβαίωση κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο που δεν έχει προσδιοριστεί για συζήτηση από τα Διοικητικά Εφετεία78481114:09, 2 Μαΐου 2023
Χορήγηση διατακτικού απόφασης (Διοικητικά Πρωτοδικεία)99148914:02, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση περί άσκησης ή μη έφεσης κατά απόφασης Διοικητικού Εφετείου14362414:00, 2 Μαΐου 2023
Χορήγηση διατακτικού απόφασης από τα Διοικητικά Εφετεία98118213:57, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση περί δικαστικής απόφασης σε στάδιο καθαρογραφής, θεώρησης, κοινοποίησης από τα Διοικητικά Εφετεία72138413:52, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση ότι εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από τα Διοικητικά Εφετεία41533613:51, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση έκδοσης προδικαστικής απόφασης και προσδιορισμού ή μη της νέας συζήτησης από τα Διοικητικά Εφετεία59854913:39, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση για παράταση της προθεσμίας που έχει οριστεί με προδικαστική απόφαση από τα Διοικητικά Εφετεία31936713:38, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση ταχυδρομικής παραλαβής ενδίκου βοηθήματος από το δικαστήριο63332413:28, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση καταχώρησης ενδίκου μέσου (ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αίτηση αναθεώρησης)25114713:23, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση καταχώρησης ενδίκου βοηθήματος65355713:22, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση έκδοσης παραπεμπτικής απόφασης72187113:20, 2 Μαΐου 2023
Βεβαίωση προσδιορισμού ή μη ενδίκου βοηθήματος85688518:04, 27 Απριλίου 2023
Χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου πρακτικού δικασίμου ή αποδεικτικού κλήσης61364516:57, 27 Απριλίου 2023
Άδεια πωλητή σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets)43895408:10, 26 Απριλίου 2023
Αίτηση εξαίρεσης διακινούμενων εργαζομένων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Φορητό έντυπο Α171223307:21, 3 Απριλίου 2023
Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (αφορά θανάτους μέχρι 28/02/2013)28625312:33, 30 Μαρτίου 2023
Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης (για θανάτους μέχρι 28.2.2013)38832711:58, 30 Μαρτίου 2023
Αντικατάσταση πινακίδων αρ.κυκλοφορίας επιβ. αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων & μοτοσικλετών λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής36951714:23, 29 Μαρτίου 2023
Άδεια υλοτομίας σε δάση και δασικές εκτάσεις για ατομικές ανάγκες (διάθεση καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες)49212612:52, 29 Μαρτίου 2023
Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου76527112:50, 29 Μαρτίου 2023
Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου59166612:49, 29 Μαρτίου 2023
Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση66684412:48, 29 Μαρτίου 2023
Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου μέσου (αίτηση αναθεώρησης απόφασης, αίτηση διόρθωσης)84915712:14, 29 Μαρτίου 2023
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση25182909:36, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση περί δικαστικής απόφασης σε στάδιο καθαρογραφής, θεώρησης, κοινοποίησης από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία72444109:27, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση ότι εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία15435509:27, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου μέσου από Διοικητικά Πρωτοδικεία58962109:25, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου βοηθήματος από τα Διοικητικα Πρωτοδικία17491409:24, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση περί κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο και κατάργησης δίκης με Πράξη Προέδρου Δικαστηρίου96377809:23, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση έκδοσης προδικαστικής απόφασης και προσδιορισμού ή μη της νέας συζήτησης (Διοικητικά Πρωτοδικεία)11768309:18, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση για παράταση της προθεσμίας που έχει οριστεί με προδικαστική απόφαση (Διοικητικά Πρωτοδικεία)17543709:16, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση περί αναβολής της συζήτησης11298909:15, 20 Φεβρουαρίου 2023
Χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου απόφασης Διοικητικού Εφετείου ή Διοικητικού Πρωτοδικείου41125909:14, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση προσδιορισμού ή μη ενδίκου μέσου (αίτηση αναθεώρησης απόφασης, αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, κλπ)17372809:13, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση περιέλευσης παραπεμπτικής απόφασης από άλλο δικαστήριο και προσδιορισμού ή μη της νέας συζήτησης35632209:08, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση συζήτησης ή μη ενδίκου μέσου (αίτηση αναθεώρησης απόφασης, αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, κλπ)21741209:07, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση συζήτησης ή μη ενδίκου βοηθήματος (προσφυγή, αίτηση ακύρωσης, αίτηση αναστολής, παρέμβαση)84899109:07, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου Βοηθήματος (προσφυγή, αίτηση ακύρωσης, αίτηση αναστολής, παρέμβαση)11812308:52, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση περί άσκησης ή μη έφεσης κατά απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου78444508:52, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση παράστασης δικηγόρου ή μάρτυρα93632208:52, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση περί της κατάργησης δίκης με απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου45864208:51, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο που έχει προσδιορισθεί για συζήτηση69797508:51, 20 Φεβρουαρίου 2023
Βεβαίωση για έκδοση απόφασης περί αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης (επί ακυρωτικής αρμοδιότητος)31853408:50, 20 Φεβρουαρίου 2023
Πιστοποιητικό περί της δυνατότητας λήψης αντιγράφου απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας99682807:05, 16 Φεβρουαρίου 2023
Πιστοποιητικό (απλό ή αναλυτικό) περί των αναβολών υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας13746207:04, 16 Φεβρουαρίου 2023
Εγγραφή των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)45275110:07, 8 Φεβρουαρίου 2023
Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ15627808:39, 16 Ιανουαρίου 2023
Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ80987908:38, 16 Ιανουαρίου 2023
Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) ΤΕΚΑ84426308:36, 16 Ιανουαρίου 2023
Μετατόπιση Παροχής - Μετρητή Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ) ΔΕΔΔΗΕ44451609:37, 30 Δεκεμβρίου 2022
Αντικατάσταση κοµµένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή ΔΕΔΔΗΕ68962709:34, 30 Δεκεμβρίου 2022
Αντικατάσταση σπασµένου τζαµιού κιβωτίου µετρητή ΔΕΔΔΗΕ32872909:31, 30 Δεκεμβρίου 2022
Έλεγχος μετρητή ΔΕΔΔΗΕ84371709:28, 30 Δεκεμβρίου 2022
Ηλεκτρονική Αναζήτηση και πώληση αεροφωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή48575409:10, 30 Δεκεμβρίου 2022
Έλεγχος από την ΕΥΔΑΠ της αποχέτευσης του ακινήτου λόγω συχνών εμφράξεων54142518:07, 29 Δεκεμβρίου 2022
Έκδοση των δικαιωμάτων σύνδεσης για την περίπτωση που ο αγωγός είναι αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ74745818:05, 29 Δεκεμβρίου 2022
Μετατόπιση παροχής της ΕΥΔΑΠ από χώρο εντός του οικοπέδου στο πεζοδρόμιο41489117:48, 29 Δεκεμβρίου 2022
Αντίγραφο σύμβασης υδροληψίας από την ΕΥΔΑΠ78213417:39, 29 Δεκεμβρίου 2022
Βεβαίωση οφειλής ή μη των δικαιωμάτων σύνδεσης του ακινήτου στην ΕΥΔΑΠ39319117:35, 29 Δεκεμβρίου 2022
Βεβαίωση για την υδροδότηση του ακινήτου από την ΕΥΔΑΠ78711417:08, 29 Δεκεμβρίου 2022
Καταχώριση των στοιχείων του ενοίκου στο λογαριασμό κατανάλωσης της ΕΥΔΑΠ από τον ιδιοκτήτη ή τον ένοικο του ακινήτου78828116:33, 29 Δεκεμβρίου 2022
Αποξήλωση παροχής91934012:27, 29 Δεκεμβρίου 2022
Έλεγχος μετρητή της ΕΥΔΑΠ λόγω διαρροής80081811:31, 29 Δεκεμβρίου 2022
Αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ13560411:20, 29 Δεκεμβρίου 2022
Διακοπή ρεύματος με λύση συμβολαίου - αίτηση τελικού διακανονισμού ΔΕΗ44361411:19, 29 Δεκεμβρίου 2022
Διόρθωση της διεύθυνσης του ακινήτου στην ΕΥΔΑΠ12559611:16, 29 Δεκεμβρίου 2022
Αλλαγή oνόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ33691011:14, 29 Δεκεμβρίου 2022
Έλεγχος φρεατίου από την ΕΥΔΑΠ88940011:13, 29 Δεκεμβρίου 2022
Διόρθωση λανθασμένων στοιχείων του λογαριασμού της ΔΕΗ63343511:10, 29 Δεκεμβρίου 2022
Βεβαίωση αρχικής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ12975411:10, 29 Δεκεμβρίου 2022
Απόφαση Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων52984010:42, 29 Δεκεμβρίου 2022
Άδεια Καταλληλότητας Εισαγωγέα Προμηθευτή Τεχνικών μέσων και Υλικών Διεξαγωγής Παιγνίων34144919:37, 28 Δεκεμβρίου 2022
Ορισμός ιδιωτικού εργαστηρίου διενέργειας δοκιμών σε δείγματα αυτοελέγχου επιχειρήσεων πουλερικών88693917:29, 28 Δεκεμβρίου 2022
Εισήγηση ΕΥΠΑΤΕ για Απόφαση έγκρισης δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος63299510:33, 28 Δεκεμβρίου 2022
Έναρξη ατομικής επιχείρησης11350910:23, 28 Δεκεμβρίου 2022
Προαγωγές υπαλλήλων κλάδου συμβούλων και γραμματέων επικοινωνίας47194511:57, 27 Δεκεμβρίου 2022
Προαγωγές υπαλλήλων κλάδου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων94194811:56, 27 Δεκεμβρίου 2022
Έγκριση παροχής εθελοντικού διδακτικού έργου σε Σ.Δ.Ε. εντός Καταστημάτων Κράτησης.58604410:01, 23 Δεκεμβρίου 2022
Προσθήκη κυρίου ονόματος σε ληξιαρχική πράξη γέννησης λόγω αλλαγής θρησκεύματος23143511:43, 22 Δεκεμβρίου 2022
Μεταβολή θρησκεύματος ανηλίκου σε ληξιαρχική πράξη γέννησης41745611:42, 22 Δεκεμβρίου 2022
Εξαγωγή Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προϊόντων (ΖΥΠ και ΠΠ)55436111:36, 22 Δεκεμβρίου 2022
Λήψη μέτρων σε σμήνη ορνίθων και ινδορνίθων αναπαραγωγής στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ59654408:04, 22 Δεκεμβρίου 2022
Λήψη μέτρων σε σμήνη ορνίθων ωοπαραγωγής στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ76614408:03, 22 Δεκεμβρίου 2022
Ηλεκτρονική έκδοση Αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου (ΚΦ)38843212:24, 21 Δεκεμβρίου 2022
Άδεια εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ (μόνο χύμα) - Ανανέωση74980711:43, 21 Δεκεμβρίου 2022
Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλαδικές εξετάσεις74548008:56, 21 Δεκεμβρίου 2022
Ορισμός Στατιστικού Ανταποκριτή για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών99701814:17, 20 Δεκεμβρίου 2022
Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων αθλητών38268412:43, 20 Δεκεμβρίου 2022
Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας75818412:39, 19 Δεκεμβρίου 2022
Πιστοποιητικό περί έκδοσης διατακτικού απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας67318611:42, 19 Δεκεμβρίου 2022
Πιστοποιητικό περί συζήτησης ενδίκου μέσου στο Συμβούλιο της Επικρατείας29568511:42, 19 Δεκεμβρίου 2022
Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Προξενική Αρχή80216316:02, 18 Δεκεμβρίου 2022
Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη και τηλεφωνική επικοινωνία από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)46388722:57, 17 Δεκεμβρίου 2022
Κατάθεση οφειλόμενου πιστοποιητικού σπουδών σε Στρατολογική Υπηρεσία33265117:29, 17 Δεκεμβρίου 2022
Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάταξης32614015:35, 17 Δεκεμβρίου 2022
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.